25.1.2019 se Mgr. Lada Červeňáková a Mgr. Renáta Staňková účastnily  MEZINÁRODNÍHO ODBORNÉHO WORKSHOPU  k problematice vysokoškolského vzdělávání s názvem: „Vysokoškolské vzdělávání a jeho metodologická úskalí ve výzkumu“. Místem konání byla Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě.

Workshop byl zahájen děkanem fakulty, který zhodnotil úroveň vysokoškolských studentů. Následoval odborný příspěvek k metodologii výzkumných prací, který prezentoval prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., zastupující Masarykovu univerzitu v Brně.  V další části workshopu se doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D., působící na Ostravské univerzitě, vyjadřovala k technikám hodnocení vysokoškolských studentů. Nejčastější bariery související se studiem bakalářských i magisterských oborů prezentovaly pedagožky z Polska. Dr Ewelina Konieczna a dr hab. Beata Maria Nowak, prof. SGGW.  Praktická část workshopu –  zaměřena na ukázku odborných učeben využívaných studenty speciální pedagogiky, byla prezentována proděkankou fakulty Mgr. et Mgr. Martou Kolaříkovou, Ph.D. Workshop moderoval a řídil předseda Mezinárodního výboru Doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Využití získaných vědomostí bude využito zejména v závěrečných ročnících maturitních oborů.

 Mgr. Lada Červeňáková