Školní lyžařský kurz v termínu 24. 2. – 1. 3. 2019 proběhl v areálu Ski Bílá. Účastníci kurzu byli ubytováni v dependanci Hořec. Kurzu se zúčastnilo 38 žáků .

Kurz se řídil stanoveným programem. Lyžařský a snowboardový výcvik probíhal v pěti družstvech, počet žáků v družstvu byl upraven dle pokynů MŠMT a sportovní výkonnosti/zdatnosti žáků.