Lyžařský kurz – Monoski Jánské Lázně 2018

Školní lyžařský kurz – monoski proběhl v termínu 28.1. – 31. 1. 2018 v Centru handicapovaných lyžařů v Janských Lázních v Krkonoších.
Kurzu se zúčastnilo 5 žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, 2 pedagogičtí pracovníci (Mgr. Staňková, Mgr. Témová) a 1 nepedagogický pracovník- pan řidič Radek Kuchař.

Lyžařský kurz – výcvik na monoski a biski probíhal dle programu LVVZ. Kurz nadále probíhal dle harmonogramu, počet žáků v družstvech byl organizován dle pokynů MŠMT a aktuálního zdravotního stavu žáků.
Výcvik na monoski a biski zajišťovali instruktoři s akreditací MŠMT.
Ubytování bylo v bezbariérovém penzionu CHL v Janských Lázních a bylo hrazeno z projektu spolku ABAK – počítadlo z. s., pracujícího při škole.
Účastníci kursu měli zajištěnu dopravu AUS – školním autem, které řídil p. R. Kuchař a na kurzu vykonával noční dozor.
Kurz proběhl bez problémů.

Žáci i pedagogové byli s kurzem spokojeni.

příspěvek na You Tube