2. –3. března 2020 se uskutečnil na naší škole opětovně kurz Carvingu.

Kurzu se mohli zúčastnit všichni studenti gastronomických oborů. Své dlouholeté zkušenosti a umění ve vyřezávání ovoce a zeleniny jim přijel předávat lektor až z Čech, odborník na Carving – p. Luděk Procházka.
Do letošního kurzu se přihlásilo celkem 9 studentů ze tříd C1, HT1, KU1, KU2. Přidali se i 3 dospělí, kteří si tímto také chtěli rozšířit své možnosti.

Kurz Carvingu Vám pomůže :

– rozšířit gastronomické obzory (uplatnění při maturitních a výučních zkouškách)
– získat nové praktické dovednosti, které využijete v gastronomii, na školní akce, jako netradiční poutavé dárky, na rodinných oslavách
– odstranit chyby pod vedením zkušeného lektora
– získat účastnický list, příp. certifikát Carvingové akademie
– k lepšímu uplatnění na pracovním trhu.

Bc. Lucie Tomášková