V pátek 24. 6. 2022 proběhla na naší škole akce s názvem „Korfbal do škol“, která měla za úkol představit a seznámit žáky s tímto netradičním sportem a zároveň si tento sport vyzkoušet. Díky tomuto projektu, dostala naše škola zároveň k zapůjčení 2 originální koše a míče. Výhodou korfbalu je bezesporu to, že je to smíšený sport. Základním principem korfbalu je rovnost hráčů a pohlaví, která neexistuje v žádném jiném kolektivním sportu. Chlapci i dívky hrají společně, je zakázán běh s míčem i fyzický kontakt.

S tímto sportem se budou naší žáci setkávat na naší škole pravidelně již od následujícího školního roku.