2. 5. 2019 se žáci vybraných tříd prvních až třetích ročníků všech oborů zúčastnili ve společenském sále naší školy programu na téma dárcovství krve. Besedu vedla Bc. N. Kalužová z krevního centra FN Ostrava. V průběhu programu seznámila žáky s problematikou a náborovými akcemi pro dárcovství krve a kostní dřeně. Vysvětlila žákům, za jakých podmínek, se mohou stát dárci krve nebo kostní dřeně. Informace doplnila krátkými spoty o aktivitách, které probíhají v rámci náborových akcí po celé české republice i příběhy lidí, kterým darovaná krev nebo kostní dřeň zachránila život. Na závěr zdůraznila potřebu dobrovolných dárců, pozvala žáky do krevního centra FN v Ostravě a poděkovala budoucím dárcům krve. Žáci v průběhu besedy odpovídali na dotazy, sami se doptávali a projevovali o téma zájem.
Děkuji panu Ing. K. Kubalovi za technickou pomoc a pořízení fotodokumentace.

3. 5. 2019                                                                             Mgr. M. Janoušková