Žáci učebního oboru SU1 a SU2 se dne 11. 11. 2019 zúčastnili exkurze v OZU v Ostravě – Kunčicích, kde jsou velmi dobře připraveni se svými vzdělávacími programy. Naši žáci se zúčastnili programus názvem  Kde končí odpady. V tomto programu jsou porovnávány klady a zápory různých způsobů nakládání s odpady. Naši žáci byli aktivní jak v diskuzi, tak i při samotném testu, kdy byli nejúspěšnější odměněni věcnou odměnou. V dnešní době se neustále probírá toto důležité téma a pro nás všechny byla tato exkurze velkým přínosem.

V Ostravě dne 21. 11. 2019                                        UOV: Vlasta Kovaříková