Po oblíbené divadelní sérii dvojjazyčných představení s názvem „Peter Black“ shlédli žáci maturitních oborů dne 5. 3. 2019 novou inscenaci pod názvem „Jack and Joe“.

Cílem představení v anglickém jazyce bylo žákům zdokonalit si znalost cizího jazyka, získat schopnost bezprostřední interakce a to velmi atraktivní a hravou formou. Divadelní hra v cizím jazyce je forma komunikace, podobná metodě cvičení ve dvojici nebo skupinách, která má žáky zabavit a umožnit jim zdravé sebehodnocení. Žáci si tak při sledovaní představení mohli v praxi ověřit své znalosti z anglického jazyka.