V letošním školním roce získali studenti tříd IT2, IT3 a IT4 celkem 15 certifikátů Cisco Networing Academy v následujících kurzech:
  • Get Connected
  • Introduction to Cybersecurity
  • Introduction to Python programming
Blahopřeji jim i třídním učitelům.
Ing. Mgr. Zdeněk Pokorný (vyučující odborných předmětů elektro)