Dne 7. září 2022 se studenti všech ročníků oboru „Informační technologie“ zúčastnili akce „Art and Science“, kterou pořádala VŠB – Technická univerzita Ostrava.

V rámci festivalu Art & Science se VŠB představila nejen jako místo pro vzdělávání, vědu a výzkum, ale také jako místo kreativního myšlení s přesahem do umění a tvořivosti.

Akce byla určena zejména středoškolákům, kterým studenti a zaměstnanci VŠB-TuO představili vědu netradičním způsobem. Naše studenty zaujaly především komentované ukázky, technické dílny a soutěže, umělecké workshopy, výstavy .
Festival Art & Science má dlouhodobou tradici,  je organizován již od roku 2015 a jsou do něj zapojeny  všechny fakulty i výzkumná a vědecká pracoviště.

Akce u našich studentů vyvolala nebývalou pozornost a zájem.

Těšíme se na další ročník.

PK ICT