V rámci oslav stého výročí narození prof. Z. Matějčka, které začaly tento týden, se žáci pokusili formou písemné úvahy zamyslet nad jedním z citátů tohoto známého dětského psychologa. Celého projektu se účastnilo přes 200 žáků oborů, které mají k odkazu pana Matějčka velmi blízko. Šlo o žáky oborů Předškolní a mimoškolní pedagogika a Sociální činnost. Zapojili se i zájemci z řad žáků jiných oborů. Vybírali mezi citáty:

  1. „Nejvíce vychováváme, když nevychováváme.“
  2. „To care sometimes“ – Vyléčit někdy

        „To relieve often“ – Ulevit často

       „To comfort always“ – Utěšit vždycky

V současné době vyučující českého jazyka práce hodnotí a vybírají ty nejlepší. Tyto práce budou následně – se svolením žáků, zveřejněny.

Za PK ČJL Mgr. Stanislav Kučeja