V chráněné krajinné oblasti Beskydy se konal již po třinácté adaptačně – ozdravný pobyt pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tento pobyt již několik let umožňují projekty spolku DUHOVÝ KLÍČ, sídlící na adrese 17. listopadu 1123/70, Ostrava – Poruba.

Všichni účastníci – žáci, pedagogičtí pracovníci, osobní asistenti (i z řad rodičů) strávili týden od 16. do 20. září 2019 na půvabném Valašsku. Bydleli v hotelu Mesit na okraji typické horské obci Horní Bečva. Obec je rozlehlá, žije v ní přibližně 2500 obyvatel. Svou polohou    je vyhledávaným místem k celoroční rekreaci. Týden uběhl jako voda. Všichni účastníci si aktivně odpočinuli a navázali nová přátelství. Počasí jim přálo. Ubytování, strava a služby v hotelu byly na vysoké úrovni.