V letošním roce se 21. června 2021 uskutečnily na naší škole Státní zkoušky ze zpracování textu na počítači.
Za školu nás reprezentovali:  HT2-Filip Neumann, SČ 3A-Natálie Hermannová, HS3-Zuzana Otáhalová

Celou zkoušku řídil zkušební komisař Mgr. Rostislav Pavelec, který písemnosti vyhodnotí a poté postoupí k další kontrole na Národní pedagogický institut v Praze, jenž úspěšným uchazečům zasílá vysvědčení. Na rozdíl od řady komerčních certifikátů je toto vysvědčení garantováno přímo ministerstvem školství, a tudíž zvyšuje držitelům šanci na lepší uplatnění na trhu práce.

Samostatná zkouška má 3 části:

  1. upravit text pomocí korekturních značek
  2. doplňování pravopisných jevů
  3. závěrečný opis s rychlostí 260 úhozů za minutu při přesností do 0,50 % chyb.

Všechny úkoly vyžadují efektivní ovládání výpočetní techniky, spolehlivou strojopisnou dovednost a znalost české gramatiky.
S potěšením konstatuji, že výše jmenovaní studenti s úspěchem zkoušku vykonali.

Poděkování patří Mgr. Janě Prauzkové, která je 2 roky na tuto zkoušku připravovala.
Úspěšným absolventům Státní zkoušky v psaní na klávesnici gratulujeme.

Ing. Vladimíra Hercíková za PK EKO