V rámci 26. ročníku Evropských dnů handicapu se v prostorách sportovního areálu SŠ Prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě uskutečnil 4. 10. 2018 Turnaj v boccia.
Turnaje se zúčastnilo 6 týmů –  dva týmy byly z centra pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek Ostrava, další ze střediska pracovní rehabilitace Chachaři Ostrava, čtvrtý tým byl z občanského sdružení Abak – počítadlo v Ostravě, pátý tým ze Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením SPMP Žijeme a poslední šestý tým tvořili žáci pořádající školy SŠ Prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě.

Zápasy proběhly ve velmi pěkné atmosféře s podporou diváků a všichni aktéři si je náramně užili. Velké poděkování patří i žákům, kteří pomáhali s organizací turnaje.