Dne 30. 9. 2021 se v Multifunkční hale Gong v Dolní Vítkovicích konala akce MS kraje SPORTOVEC DVACETILETÍ MS KRAJE 2000-2020“ pod záštitou hejtmana MSK prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.

V rámci konání akce „SPORTOVEC DVACETILETÍ MS KRAJE 2000-2020“ se SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba podílela na přípravě a průběhu slavnostního rautu pro 300 pozvaných hostů.

Slavnostní raut zajistili žáci oborů Hotelnictví, Kuchař-číšník- příprava jídel, Stravovací a ubytovací služby s pedagogickým dozorem vyučujících – Mgr. S. Fajkusová, Mgr .J. Kavalová, Mgr. M. Kozelská, Mgr. B. Kratochvílová,
I. Hlaváčová, D. Kovolová a V. Kovaříková

Mgr. Miroslava Kozelská