Ve čtvrtek 16. května 2019 proběhly ve školním bazénu na Střední škole prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě – Porubě „Plavecké závody“, konané v rámci projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I“.

Projekt byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013.

Závodů se zúčastnily tři školy zapojené do projektu. Kromě pořadatelské školy se jednalo o Střední školu společného stravování z Ostravy – Hrabůvky a Hotelovou školu z Frenštátu pod Radhoštěm.

Družstva jednotlivých škol soutěžila v deseti zábavných, ale i ryze sportovních plaveckých disciplínách. Všichni soutěžící prokázali nesporný plavecký talent a sportovní nadšení. Diplom a cenu pro vítěze si vybojovala SŠ z Frenštátu pod Radhoštěm, na druhém místě skončili žáci z pořadatelské školy SŠ Prof. Z. Matějčka a třetí místo obsadila SŠ Ostrava – Hrabůvka.

S organizací pomáhala děvčata třídy SČ1 A.

Mgr. Jana Adamčíková