Pořadí uchazečů, seznamy a výsledky přijatých uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení oborů středního vzdělání (denní forma vzdělávání) pro školní rok 2019/2020

63-51-J/01 Obchodní škola

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá