Informace

Studium

SkolSpec.cz / PK sociálně pedagogických předmětů 2012-2013

PK sociálně pedagogických předmětů 2012-2013


Akce PK sociálně pedagogických předmětů ve šk. roce 2012/2013


13. 5. 2013

Ruku v ruce s občany

Dne 25. 4. 2013 se studentky třídy SP4 zúčastnily v prostorách Vyšší odborné školy sociální na ulici Zelená 2824/40A v městě Ostrava-Moravská Ostrava odborné konference u příležitosti Evropského roku občanů s mottem Ruku v ruce s občany.
Cílem konference bylo sdílení zkušeností a odborná diskuse na téma:

  • Evropský rok občanů z pohledu Evropské unie (Eurocentrum Ostrava – Úřad vlády ČR).
  • Podpora občanů na území Ostravy z pohledu Úřadu práce.
  • Příklad dobré praxe v Moravskoslezském kraji v procesu transformace sociálních služeb (Zámek Nová Horka, p. o.).
  • Podpora cizinců při integraci do společnosti (Správa uprchlických zařízení).
  • Občanské sdružení Nová Šance a snižování recidivy resp. adaptace propuštěných občanů z výkonu trestu na svobodu.
  • Práva a oprávněné zájmy jednotlivců a rodin v sociálně nepříznivé situaci (CENTRON, o. s.).
  • Občané a Centrum pro rodinu a sociální péči (Centrum pro rodinu a sociální péči, o. s.).
  • VOŠS „Ruku v ruce s občany“ (studenti – dobrovolníci, zkušenosti z praxe s dobrovolníky z pohledu o. s. ADRA).

Pedagogický dozor zajišťovala a zprávu vypracovala: Mgr. M. Janoušková


14. 3 2013

Odborná praxe studentů PF Ostravské univerzity

Ve dnech 10. 2. 2013 - 28. 2. 2013 se dvě studentky ostravské univerzity zúčastnily na naší škole odborné praxe zaměřené na výuku předmětu Pedagogika a psychologie. Studentky si ověřily velmi dobré znalosti a komunikační dovednosti studentů oboru Výchovná a humanitární činnost (viz přiložené hodnocení studentek).

Mgr. Lenka Chovancová, Mgr. Renáta Staňková

Zhodnocení praxe:


18. 2. 2013

Malmö open 2013 opět s českou účastí

Druhý únorový víkend přilákal do švédského Malmö 3000 sportovců z 50 zemí světa.
Otevřených sportovních her pro handicapované, konaných ve dnech 8. – 10.2. 2013, se po třetí zúčastnili také sportovci z Ostravy. Členové občanského sdružení ABAK – počítadlo. Občanské sdružení, pracuje při SŠ prof.Z. Matějčka v Ostravě – Porubě a věnuje se sportovním a volnočasovým aktivitám mládeže se zdravotním postižením. Letošní výpravu tvořilo 5 sportovců a 3 trenéři. V plavání bojovala Martina Harasimová, která postoupila v první rozplavbě do finalových bojů. V konkurenci přibližně 300 plavců se umístila na krásném pátém místě v kategorii Freestyle 50 m. Třídu Klass 1 v bocii reprezentovala Monika Galasová, která v základní skupině získala pátou příčku. Bocciu v týmech zastoupili Klára Káňová, Anna Bayerová a Jirka Ježek. Po celodenní náročné hře se umístili na osmém místě. Celá sportovní výprava zakončila pobyt ve Švédsku návštěvou Švédských hokejových her, kde do Malmö arény přišla povzbudit českou reprezentaci v duelu s Ruskem. Radost z vítězství Česka nad Ruskem 2:1 byla tou správnou třešničkou na pomyslném dortu.
Všem sportovcům patří velké poděkování za vzornou reprezentaci České republiky a gratulace ke skvělým výsledkům.

Akci finančně podpořilo Konto Bariéry, nadace Charty 77, Statutární město Ostrava a Úřad městského obvodu Ostrava – Poruba.
Sportujte, stojí to za to !

Mgr. Renáta Staňková ABAK – počítadlo o.s. Ostrava


30. 1. 2013


29. 1. 2013


22. 1. 2013


17. 12 2012


23. 11. 2012

Dejme dětem rodinu

22. 11. 2012 proběhl druhý ročník konference „Dejme dětem rodinu“ v prostorách Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální v Ostravě.
Konference se konala v souladu s Národní iniciativou Právo na dětství, pod záštitou náměstka primátora statutárního města Ostravy Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., a ředitele Krajského úřadu Moravskoslezského kraje PaedDr. Jaroslava Sourala, CSc.
Akce byla pořádána v rámci kampaně „Dejme dětem rodinu“, která má upozornit na problematiku dětí, jež nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině. Cílem kampaně je informovat odbornou a laickou veřejnost o náhradní rodinné péči, o jejich formách, o možnostech využití služeb, které v rámci dané oblasti poskytují státní instituce a nestátní neziskové organizace.
Hlavním tématem konference byla novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která přináší řadu změn v oblasti pěstounské péče. Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí nastavuje podmínky pro vytvoření sítě služeb pro práci v rodinách, stanovení závazných postupů pro činnost orgánů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a dalších účastníků systému. V souladu s programovým prohlášením vlády novela řeší rovněž rozvoj náhradní rodinné péče, zvýšení podpory pěstounské péče, hmotné zajištění pěstounské péče na přechodnou dobu, změnu způsobu příprav pěstounů a vytváření podmínek pro zřízení podpůrných a odlehčovacích služeb pro nové i stávající pěstounské rodiny. Průřezovým tématem je zavedení standardů kvality práce a nastavení minimálních rámců činnosti pro všechny subjekty v systému.


Konference se za PK sociálně pedagogických předmětů zúčastnila Mgr. Martina Janoušková.


6. 11. 2012

„Pracujeme společně 2012“

6.11.2012 se uskutečnila 7.konference Komunitního plánování SMO – pracovní skupiny občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.
Hlavním tématem konference bylo: „Cesta k dospělosti a samostatnosti“.V bohatém programu o své nelehké životní cestě osoby se zdravotním postižení přednášela i naše absolventka oboru VHČ Magda Majo, která se svým manželem prezentovala svůj život s handicapem.
Konference se konala v prostorách naší školy a zúčastnily se ji:
Mgr.Lenka Chovancová, Mgr.Renáta Staňková – pedagožky, Vladimíra Pietrasová – pedagogická asistentka a 5 studentů třídy V4A.

Mgr.Renáta Staňková

  
Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí