Informace

Studium

SkolSpec.cz / Školská rada

Školská rada


Od 1.9.2005 zřídil Moravskoslezský kraj školskou radu při této střední škole a současně jmenoval 3 své zástupce. Další 3 zástupci byli zvoleni z řad pedagogických pracovníků střední školy a 3 zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků střední školy. Postavení a činnost školské rady vymezují § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Personální složení školské rady je uváděno v organizačním zabezpečení příslušného školního roku počínaje školním rokem 2005/2006.

Na základě usnesení Rady kraje č. 89/5549 ze dne 20. 7. 2011 byl schválen Doplněk č. 1 Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem a byly vydány dodatky zřizovacích listin školských rad.
Školská rada má s účinností od 1. 9. 2011 šest členů.
Funkční období je tříleté od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017. Členství ve školské radě je čestné a zaniká uplynutím funkčního období. Ve své činnosti se školská rada řídí ustanovením § 168, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. Školská rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
Na základě volebního řádu proběhly ve škole řádné volby členů školské rady. Třetinu (dva zástupce) volili pedagogičtí pracovníci školy přímou volbou, druhou třetinu (dva zástupce) volili zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti, třetí třetinu (dva zástupce) členů školské rady jmenoval zřizovatel školy – Moravskoslezský kraj.
 

Členové školské rady - volební období 1. 9. 2017- 31. 8. 2020

Mgr. Eva Sroková předsedkyně školské rady
Jaroslav Kubíček místopředseda školské rady
PaedDr.Ivana Hotová jednatelka-zapisovatelka
Mgr. Olga Rosenbergerová členka ŠR
Andrea Skalková členka ŠR
Veronika Glogarová člen ŠR

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY NA FUNKČNÍ OBDOBÍ OD 1. 9. 2017 DO 31. 8. 2020


Zápisy ze schůzí  Školské rady při Střední škole prof.Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě

Soubory ke stažení
Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí