Informace

Studium

SkolSpec.cz / PK zahradnických oborů 2013-2014

PK zahradnických oborů 2013-2014


Akce PK zahradnických oborů ve šk. roce 2013/2014


PREZENTACE OBORU KOŠÍKÁŘSKÉ PRÁCE ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

29.3 2014

Název akce – Vítání jara – Mlýn u vodníka Slámy – Háj ve Slezsku

Akce se zúčastnila žákyně Jana Šoferová ze třídy PP2, učitelky odborného výcviku Eva Rymelová, Jarmila Kajnarová a vedoucí učitel Jaroslav Kubíček. Náš obor jsme prezentovali výstavkou košíkářských výrobků a pletením karabáčů z vrbového proutí.

29. 3. 2014 – 30. 3. 2014

Název akce – Velikonoční jarmark - Dům zahrádkářů Vřesina

Akce se zúčastnil žák Oldřich Slavík ze třídy KPR2, učitelka odborného výcviku Lenka Garbová a vedoucí učitel Jaroslav Kubíček. Oldřich předváděl pletení velikonočních pomlázek z vrbového proutí.

5. 4. 2014 – 6. 4. 2014

Název akce – Velikonoce na zámku v Kravařích

Účast: učitelky odborného výcviku Jarmila Kajnarová, Lenka Garbová, vedoucí učitel OV Jaroslav Kubíček, asistentka pedagoga Karla Bajnarová a pan Navrátil. Na akci se předvádělo pletení pomlázek. Současně byly podávány informace o nabídce učebních a studijních oborů naší školy.

8. 4. 2014

Název akce – Velikonoční tvůrčí dílna – knihovna Svinov

Účast: Jana Šoferová ze třídy PP2, učitelka odborného výcviku Eva Rymelová a vedoucí učitel OV Jaroslav Kubíček. Náš obor jsme prezentovali výstavkou košíkářských výrobků a pletením karabáčů z vrbového proutí.

10. 4. 2014

Název akce – Velikonoční jarmark – ZŠ Dubina

Účast: Monika Galasová ze třídy KP1, učitelky odborného výcviku Eva Rymelová, Jarmila Kajnarová, asistentka pedagoga Karla Bajnarová a vedoucí učitel OV Jaroslav Kubíček. Na akci se předvádělo pletení pomlázek z vrbového proutí.

15. 4. 2014

Název akce – Velikonoční tvůrčí dílna – knihovna Poruba

Akce se zúčastnila žákyně Jana Šoferová ze třídy PP2, učitelka odborného výcviku Eva Rymelová a vedoucí učitel OV Jaroslav Kubíček. Na akci jsme učili děti z okolních základních škol plést pomlázky z osmi proutků. Naše pletení bylo velmi úspěšné a každé dítě si odneslo svůj vlastnoručně upletený karabáč.

Název akce – Velikonoční pletení – kinosál školy

Akce se zúčastnili žáci Monika Valíčková a Petr Štěpánek ze třídy KP1 a učitelka odborného výcviku Jarmila Kajnarová. Akce byla zaměřena na pletení pomlázek a prodej košíkářských výrobků. Současně byly podávány informace o nabídce učebních a studijních oborů naší školy.
UOV Eva Rymelová

PREZENTACE OBORU ZAHRADNICKÉ PRÁCE ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

14. 12. 2013

Název akce – Vánoční dílny - Kulturní dům Heřmanice

Žáci tříd AP1 a AP3 pod vedením učitelek odborného výcviku Ilony Šmírové, Hany Bjalkové a Hany Bártové připravili pro žáky základních a mateřských škol Slezské Ostravy mnoho výrobních aktivit
s vánoční tématikou. Akce byla zaměřena na prezentaci naší školy a prodej vánočních vazeb.

28. 11. 2013 – 29. 11.2013

Název akce – Prodejní a propagační akce KD Petřkovice

Účast: učitelky odborného výcviku Miroslava Honová, Zuzana Hlavičková, Ilona Šmírová, žáci tříd ZP1
a AP1. Akce byla zaměřena na prezentaci naší školy a prodej vazeb s vánoční tématikou.

13.11.2013 - 15.11.2013

Název akce - Celostátní soutěž v aranžování - „Soběslavská růže“
Dne 14. listopadu 2013 se v Soběslavi konal 20. ročník „Soběslavské růže“ – soutěž odborných učilišť z celé ČR v aranžování květin. Tato soutěž proběhla pod záštitou Národního institutu dětí a mládeže MŠMT ČR Praha. Pořadatelem byla Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav. Naši školu reprezentovaly žákyně třídy AP3 Lucie Bančovská, Jana Kölblová a Aneta Polhošová, které se ve velké konkurenci umístily na čtvrtém místě v družstvech.
Žákyně na soutěž připravily učitelky odborného výcviku Hana Bjalková a Blanka Vondráková.

26. 11. 2013

Název akce – Ergoterapie – Aktivní senior

Učitelky OV Ilona Šmírová a Hana Bártová učily členy klubu seniorů výrobu vánoční vazby. Tuto akci pořádal Dům kultury Akord. Akce se účastnili žáci třídy AP1.

7. 10. 2013

Název akce – Evropské dny handicapu – Křišťálový kamínek

Akce se zúčastnily všechny tři ročníky oboru Aranžérské práce a učitelé odborného výcviku.
Úkolem bylo vyzdobit pódium a stoly s občerstvením.

23. 10. 2013

Název akce – Ergoterapie – Aktivní senior

Učitelky OV Ilona Šmírová a Hana Bártová učily členy Klubu seniorů výrobu adventní vazby. Tuto akci pořádal Dům kultury Akord. Pomáhali žáci třídy AP1.

24. 9. 2013

Název akce - Prezentace školy a učebních oborů – knihovna L. Podéště Poruba

Pod vedením učitelky odborného výcviku Miroslavy Honové se akce zúčastnili žáci ročníku AP3.
Akce byla zaměřena na prezentaci maturitních a učebních oborů naší školy.

17. 9. 2013

Název akce – Machři roku – Celostátní setkání učňovské mládeže

Akce se konala na Masarykově náměstí v Ostravě. Žáci AP3 předváděli jednoduché květinové vazby. Tuto dovednost si mohli vyzkoušet i ostatní účastníci setkání pod dohledem učitelek odborného výcviku Hany Bjalkové a Blanky Vondrákové.
Ing Lýdia Kožušníková

PREZENTACE OBORU ZPRACOVATELÉ PŘÍRODNÍCH PLETIV ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

11. 12. 2013

Název akce - Astra – Domov důchodců Ostrava - Poruba - Vánoční jarmark

Akce se zúčastnili žáci: Oldřich Slavík, Anna Bayerová třídy KPR 2. Dozor: učitelka odborného výcviku Jarmila Kajnarová, asistentka pedagoga Karla Bajnarová a vedoucí učitel OV Jaroslav Kubíček. Žáci předváděli výrobu vánočních dekoračních předmětů - zvonky z pedigu a vánoční řetězy.

7. 12. 2013 – 8. 12. 2013

Název akce – Vánoce na zámku v Kravařích

Akce se zúčastnily žákyně: Markéta Orelová, Jana Kubicová třídy C 1. Dozor: učitelky odborného výcviku Eva Rymelová, Lenka Garbová, Jarmila Kajnarová a pan Petr Koutný. Akce byla zaměřena na prodej košíkářských výrobků a zdobení perníků. Zájemcům z řad návštěvníků byly poskytovány informace o učebních a studijních oborech na naší škole.

5. 12. 2013

Název akce – Rozsvěcení vánočního stromu – ZŠ Františka Formana Dubina

Účast: učitelky odborného výcviku Eva Rymelová, Jarmila Kajnarová, asistentka pedagoga Karla Bajnarová a vedoucí učitel OV Jaroslav Kubíček. Akce byla zaměřena na prezentaci maturitních a učebních oborů naší školy.

29. 11. 2013 – 30. 11. 2013

Název akce – Prezentace školy v rámci Dne otevřených dveří

Akce se zúčastnili žáci třídy KP 1 Monika Valíčková, Monika Galasová, Jan Hubáček a Jakub Sidek. Dozor: učitelky odborného výcviku Eva Rymelová, Jarmila Kajnarová a Lenka Garbová. V tomto předvánočním čase se žáci zaměřili na výrobu vánočních dekoračních předmětů – zvonky z pedigu a vánoční řetězy.

26. 11. 2013

Název akce – Projektový den – ZŠ Klimkovice

Akce se zúčastnily žákyně Miroslava Riedlová, Kristýna Pokorná, Tereza Bubelová třídy V4 A. Dozor: učitelka odborného výcviku Jarmila Kajnarová a vedoucí učitel OV Jaroslav Kubíček. Akce byla zaměřena na prezentaci maturitních a učebních oborů naší školy.

2. 11. 2013

Název akce – Jarmark řemesel - Krmelín

Akce se zúčastnila žákyně Žaneta Šturcová třídy V4 A. Dozor: učitelka odborného výcviku Lenka Garbová a vedoucí učitel OV Jaroslav Kubíček.

24. 9. 2013

Název akce- Prezentace školy a učebních oborů – knihovna L. Podéště Poruba

Akce se zúčastnil žák Petr Štěpánek třídy KP 1. Dozor: učitelka odborného výcviku Eva Rymelová a vedoucí učitel OV Jaroslav Kubíček. Akce byla zaměřena na prezentaci maturitních a učebních oborů naší školy. Petr Štěpánek předváděl pletení koše na deštníky.

17. 9. 2013

Název akce – Machři roku – Celostátní setkání učňovské mládeže

Akce se zúčastnili žáci Petr Štěpánek ( třída KP 1) a Oldřich Slavík třída ( KPR 2). Dozor: učitelka odborného výcviku Jarmila Kajnarová a vedoucí učitel OV Jaroslav Kubíček. Žáci předváděli svou zručnost pletením podnosu a demižonu z pedigu a vrbového proutí.Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí