Informace

Studium

SkolSpec.cz / PK společenskovědních oborů 2013-2014

PK společenskovědních oborů 2013-2014


Akce PK společenskovědnícj oborů ve šk roce 2013/2014


Expozice "Doba zmaru a naděje"

Předmětová komisespolečensko vědních předmětů (dějepisná sekce) má v plánu od školního roku 2013/2014 pořádat pro studenty druhých ročníků studijních oborů historické exkurze do nově otevřeného Památníku II. světové války v Hrabyni.

Zde se nachází stálá expozice nazvaná Doba zmaru a naděje mapující Druhou světovou válku, okupaci našich zemí a československý protifašistický odboj v letech 1939-1945.
Součástí areálu je kromě hlavní budovy s expozicemi i symbolický hřbitov, v němž je uloženo 13 tisíc destiček se jmény sovětských vojáků a příslušníků československých vojenských jednotek, padlých v průběhu Ostravské operace, jména občanů severní Moravy, kteří padli, byli umučeni, zastřeleni či popraveni v koncentračních táborech. Dále jména amerických letců, sestřelených nad severní Moravou při náletech v roce 1944. V lipové aleji je možno si prohlédnout Skanzen bojové techniky.

Exkurze doplňuje učivo Druhé světové války probírané v souladu s tematickými plány.

Termíny exkurzí budou v jarních měsících. Přesná data budou včas upřesněna.

Mgr. Zuzana Švindrychová

Mgr. Stanislav Kučeja
Exkurze do Památníku holocaustu v Osvětimi

Předmětová komise společensko vědních předmětů (dějepisná sekce) pořádá pro studenty každoročně historickou exkurzi do Památníku holocaustu v Osvětimi.
Studenti mají možnost navštívit koncentrační tábory Auschwitz a Birkenau a prohlédnout si je s odborným výkladem místních průvodců.
Celá akce je určena zejména studentům druhých ročníků maturitních oborů. Doplňuje učivo Druhé světové války probírané v souladu s tematickými plány.
V rámci časových možností také navštívíme některá historicky zajímavá místa Polska (Krakov, Polský Těšín atp.).
Termín exkurze je ve školním roce 2013/2014 stanoven na druhé pololetí. Přesné datum bude s předstihem oznámeno.

Mgr. Zuzana Švindrychová
Mgr. Stanislav KučejaKontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí