Informace

Studium

SkolSpec.cz / Menu / Předmětové komise / Archiv akcí PK / Aktivity PK ve šk. roce 2011-12 / PK společenko vědních předmětů 2011-2012

PK společenko vědních předmětů 2011-2012


Akce PK společenskovědních předmětů ve šk. roce 2011/2012

Plán vzdělávacích akcí ve školním roce 2011/2012:

V rámci předmětů Základy společenských věd, Občanská nauka, Občanská výchova, Seminář ze společenských věd se konaly tyto akce:

  • exkurze soudního přelíčení (květen, červen, 2. a 3. ročník)
  • exkurze obecního úřadu (květen, červen, 2. a 3. ročník)
  • návštěva festivalu dokumentárních filmů (březen, 3. ročníky)
  • DVPP – dle aktuální nabídky

V rámci předmětu Dějepis se uskutečnily tyto akce:

  • exkurze do Památníku a muzea holocaustu Osvětim (říjen 2.ročníky)
  • příprava dějepisné soutěže v součinnosti se Svazem protifašistických bojovníků (říjen)
  • exkurze do Památníku II. světové války v Hrabyni (duben, květen 2. ročníky)
  • DVPP – Po stopách nesvobody (říjen)

V rámci předmětu Právo, Základy práva, Veřejná správa proběhly tyto akce:

exkurze soudu, úřadu práce, finančního úřadu, magistrátu, obecního úřadu


5. 9. 2011

Odborná exkurze

Dne 5. 9. 2011 se uskutečnila pro žáky školy plánovaná exkurze do Osvětimi. V rámci akce žáci navštívili památník a expozice v bývalém koncentračním táboře v Osvětimi (Auschwitz) a Březince (Birkenau). Žáci byli odborným výkladem seznámeni s historií koncentračního tábora a navštívili všechny dostupné expozice v jeho areálu.
Druhá část exkurze byla věnována prohlídce vybraného zahradnického podniku na území Polské republiky (Japonská zahrada).
Exkurze byla určena zejména žákům druhých ročníků studijních oborů, kterým doplnila probírané učivo v dějepise a žákům učebních oborů Zahradnické práce a Květinářské práce.
Obě části exkurze jsou zahrnuty ve schválených tematických plánech.
Celá akce proběhla podle stanoveného harmonogramu bez mimořádných událostí.
Účast 44 žáků a 4 pedagogičtí pracovníci.


Mgr. Stanislav KučejaKontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí