Informace

Studium

SkolSpec.cz / Menu / Předmětové komise / Aktivity předmětových komisí ve šk. roce 2017/2018 / PK společensko vědních předmětů 2017-2018

PK společensko vědních předmětů 2017-2018


JMENNÝ SEZNAM ČLENŮ PK

Předseda předmětové komise:

Mgr. Zuzana Švindrychová

Členové komise:

 • Mgr. Radka Burkovičová
 • PaedDr. Ivana Hotová
 • Bc. Zdeňka Kopčilová
 • Mgr. Stanislav Kučeja
 • Mgr. Dáša Pilichová
 • Mgr. Šárka Rajská
 • Mgr. Soňa Sosnová
 • Mgr. Renáta Staňková
 • Mgr. Jiřina Starostová
 • Mgr. Šárka Tesarčíková
 • Mgr. Lenka Trembačová
 • Mgr. Taťána Vysocká

Předměty vyučované v rámci předmětové komise:

 • Základy společenských věd (ZSV)
 • Občanská výchova (OBV)
 • Seminář ze společenských věd (SSV)
 • Dějepis (DEJ)
 • Dějiny kultury (DEK)
 • Dějiny umělecko – řemeslné práce (DUR)

Akce PK společensko vědních předmětů 2017/2018


24. 10. 2017

DĚJEPISNÁ EXKURZE

Dne 23.10.2017 navštívily třídy SČ2A a SČ2B výstavu v Ostravském muzeu na téma „750 let od prvních zmínek o Ostravě.“
Žáci si rozšířili poznatky ze světových a národních dějin o informace z regionálních dějin.
Historii města, od jeho založení 1267 po předělový rok 1989, provází data důležitých událostí, které se ve městě odehrály.
Žáci měli možnost si prohlédnout dobové fotografie a unikátní sbírkové předměty.
Nejstarší minulost připomínají archeologické nálezy z centra Mor. Ostravy. Bylo zde představeno dění v době obou světových válek i město po roce 1945 až po současnost.
Žáci si z exkurze zpracovávají projektovou práci, kterou mohou doplnit svým výtvarným projevem dle vlastní fantazie. Práce budou následně vystaveny ve vestibulu školy.
 Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí