Informace

Studium

SkolSpec.cz / PK společensko vědních předmětů 2015-2016

PK společensko vědních předmětů 2015-2016


JMENNÝ SEZNAM ČLENŮ PK

Předseda předmětové komise:

Mgr. Zuzana Švindrychová

Členové komise:

Mgr. Eva Broďáková
Mgr. Radka Burkovičová
Ing. Vladimíra Hercíková
Mgr. Michaela Hořínková
Bc. Zdeňka Kopčilová
Mgr. Miroslava Kozelská
Ing. Lýdia Kožušníková
Mgr. Stanislav Kučeja
Mgr. Dáša Pilichová
Mgr. Jana Prauzková
Ing. Karla Puffová
Mgr. Šárka Rajská
Mgr. Soňa Sosnová
Mgr. Alena Stachoňová
Mgr. Renáta Staňková
Mgr. Jiřina Starostová
Mgr. Šárka Tesarčíková
Mgr. Lenka Trembačová
Mgr. Jarmila Volná
Mgr. Taťána Vysocká


Předmětová komise společensko vědních předmětů plánuje ve školním roce 2015/2016 řadu aktivit, které mají doplnit výuku, zaujmout žáky a obohatit jejich poznatky získané ve výuce.

V plánu je účast na mezinárodním festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět na školách. Projekce dokumentárních filmů probíhá vždy na jaře, začíná v Praze a postupně pokračuje v dalších městech České republiky. Velmi oblíbenou součástí akce jsou debaty s tvůrci filmů a hosty festivalu.
V uplynulém školním roce se studenti zúčastnili projekce filmu Bojovníci ze severu. Snímek pojednával o mladých lidech ze severní Evropy, kteří se z nejrůznějších důvodů přidali k radikálním islamistickým skupinám. Film tak dal studentům možnost zamyslet se nad otázkami začleňování do společnosti a neochoty přijmout odlišnost v náboženství či kultuře.
Těšíme se na vyhlášení tématu pro školní rok 2015/2016.
(jaro 2016)

V plánu jsou také exkurze různých úřadů (obecního úřadu, úřadu práce, finančního úřadu) a dalších veřejných institucí (magistrátu atp.).
(v průběhu školního roku.)

Druhé a třetí ročníky dále navštíví vybraná soudní přelíčení, aby si mohli udělat představu o fungování soudnictví.
(v průběhu školního roku.)

V rámci předmětu Dějepis se uskuteční exkurze Památníku a muzea holocaustu Osvětimi (druhé pololetí školního roku) a exkurze Památníku II. světové války v Hrabyni (druhá polovina školního roku).

Ostatní akce a případné soutěže se budou uskutečňovat průběžně po celý školní rok dle aktuálních nabídek.

Mgr. Zuzana Švindrychová


AKCE PK SPOLEČENSKO VĚDNÍCH PŘEDMĚTŮ 2015/2016


28. 4. 2016

ODBORNÁ EXKURZE

Žáci prvního ročníku oboru vzdělání Košíkářské práce měli možnost 28.4.2016 navštívit výstavy uměleckých děl s názvy - Obrazy příběhů a Bez mámy. Tato umělecká díla byla vystavena v Galerii VŠB-TU Ostrava a v Galerii Ametyst ve Fakultní nemocnici Ostrava. Žáci si obohatili vědomosti z předmětu Dějiny umělecké a řemeslné práce.

Mgr. Michaela Hořínková


11. 4. 2016

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH

Ve dnech 4.4.- 8.4.2016 se v Ostravě konal mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech „Jeden svět na školách“. Studenti maturitních oborů naší školy se zúčastnili 5. dubna v kině Art projekce filmu „Můj Džihád“. Hlavním tématem tohoto dokumentu bylo náboženství, život v krizových oblastech, válečný konflikt, migrace. Po projekci následovala beseda k tématu, kde mohli studenti získat odpovědi na otázky, které je k dané problematice zajímaly. V rámci výuky využíváme také webový portál jsns.cz, který je součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Budeme se těšit na příští ročník a další zajímavé dokumenty.

Mgr. Lenka Trembačová


10. 12. 2015

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ KP1

V rámci předmětu Dějiny umělecké a řemeslné práce vytvořili žáci oboru vzdělání Košíkářské práce ve své třídě výstavku. Výstavka zahrnuje vlastní výtvarné a řemeslné práce. Žáci této třídy patří mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaslouží si náležitou pochvalu za své krásné výtvarné i řemeslné výrobky.

Mgr. Michaela Hořínková


27. 11. 2015

KOUZLO BAREV - VÝSTAVA

Žáci prvního ročníku oboru vzdělání Košíkářské práce, měli možnost navštívit výstavu „Kouzlo barev“. Tuto výstavu představovala v galerii VŠB-TU v Ostravě - Porubě od 3. listopadu 2015 až do 27. listopadu 2015 výtvarná skupina Kruh. „Kruh“ je sdružení tvořené Alfií Procházkovou, Janou Pavelkovou a Helenou Freislerovou, které společně vystavují od roku 2011. Alfie Procházková představuje své akryly, Jana Pavelková oleje s úpravou sgrafito a Helena Freislerová své fotografie a fotokoláže. Barvy na obrazech vypovídali vše o umělcích, kteří takto otvírají své nitro. Tím, že díla vystavili, se chtěli podělit s diváky o radost, se kterou svá díla vytvořili. Žáci si tak obohatili vědomosti z předmětu Dějiny umělecké a řemeslné práce.

Mgr. Michaela Hořínková

20. 11. 2015

SEMINÁŘ

19.11. 2015 proběhl v Olomouci seminář akreditovaný MŠMT, který organizovala agentura Descartes s názvem Dějiny Československa 1945-1990.
Účastníci byli odborně seznámeni lektorem o uvedené problematice. Seminář pokračoval diskusí.
Celá akce byla přínosem zejména pro vyučující předmětu Základy společenských věd..
Účastníci obdrželi osvědčení o absolvování vzdělávací akce.

Mgr. Lenka Trembačová, Mgr. Radka Burkovičová 
Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí