Informace

Studium

SkolSpec.cz / PK sociálně pedagogických předmětů 2013-2014

PK sociálně pedagogických předmětů 2013-2014


Akce PK sociálně pedagogických předmětů ve šk. roce 2013/2014

4. 6. 2014

Konference na téma „MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE PRACOVNIKŮ NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ V PÉČI O CHRONICKY NEMOCNÉHO PACIENTA“

Dne 3.června 2014 proběhla odborná konference na téma „MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE PRACOVNIKŮ NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ V PÉČI O CHRONICKY NEMOCNÉHO PACIENTA“ v prostorách Domu techniky Ostrava, Mariánské náměstí 480/5, Ostrava – Mariánské Hory. Odborným garantem konference byla paní Bc. Eva Zwyrtková ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava.

Odborné konference se zúčastnila Ing. Vladimíra Hercíková.

Na konferenci byly předneseny tyto příspěvky:

Negativní myšlení a jeho dopad na zdraví a nemoc
Dobrovolníci jako prostředek naplňování potřeb chronicky nemocných ve
zdravotních a sociálních zařízeních
Identifikace potřeb onkologicky nemocných v paliativní péči
Role zdravotně sociálního pracovníka v multidisciplinárním týmu LDN
Doprovázení jako nástroj komunikace s chronicky a nevyléčitelně nemocnými pacienty
Spolupráce sociálního pracovníka s multidisciplinárním týmem v hospici
Poruchy polykání u chronických pacientů

25. 5. 2014

Seminář "Obchodování s lidmi"

7. 5. 2014

Den první pomoci

15. 4. 2014

Den epilepsie

3. 2. 2014

Projektový den - PRVNÍ POMOC

23. 11. 2014

DEJME DĚTEM RODINU

Dne 22. 11. 2013 proběhla odborná konference „Dejme dětem rodinu“ v prostorách Vyšší odborné školy sociální na ulici Zelená 2824/40A ,Ostrava-Moravská Ostrava . Odborné konference ke kampani k náhradní rodinné péči se zúčastnily Mgr. Martina Janoušková a Mgr. Pavla Kantorová.

Cílem konference bylo sdílení zkušeností a odborná diskuse na téma:

Dosavadní zkušenosti s novelou zákona o SPOD.
Příklady z praxe obecních úřadů, které neuzavírají dohody o výkonu pěstounské péče.
Praktické poznatky neziskových organizací pověřených k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (Centrum sociálních služeb Ostrava, Centra psychologické pomoci).
Vazby dítěte v náhradní rodinné péči.
Zkušenosti pěstounů.


Získané informace z konference budou využity ve výuce odborných předmětů oboru Sociální činnost.

11. 11. 2013

Světlo pro Světlušku

25. 10. 2013

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ - OSTRAVICE

Ve dnech 21.10.-24.10.2013 se uskutečnil na Ostravici vzdělávací seminář na téma Specifika romského etnika v oblasti vzdělávání. Semináře se zúčastnili žáci třetích ročníků maturitních oborů Sociální činnost a Sociální činnost pro národnostní menšiny. Byli doprovázeni učitelkou teoretických předmětů Mgr. Ladou Červeňákovou.
Seminář byl lektorován Mgr. Annou Krausovou, Ph.D., Fakulta sociálních studií, Bc. Lýdií Poláčkovou - Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, Mgr. Ivanou Čonkovou a zaměstnanci občanského sdružení Vzájemné soužití.
Obsah školení byl zaměřen na výchovně vzdělávací proces v tradiční romské rodině, na práci s romským klientem v oblasti sociální péče a sociální politiky a na komunikaci s klientem. Na základě praktických zkušeností lektorů se žáci seznámili s nejčastějšími problémy ve vyloučených lokalitách a s možným řešením těchto problémů. V průběhu pobytu byli žáci seznámeni s činností občanského sdružení Vzájemné soužití. Byla jim nabídnuta možnost další spolupráce v podobě vykonání souvislé odborné praxe, exkurze do komunitních center Vzájemného soužití a zapojení do dobrovolnických činností na podporu zvýšení vzdělání romských dětí.

Mgr. Lada ČerveňákováKontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí