Informace

Studium

SkolSpec.cz / PK sociálně pedagogických předmětů 2014-2015

PK sociálně pedagogických předmětů 2014-2015


Akce PK sociálně pedagogických předmětů 2014/2015


10. 6. 2015

PROJEKTOVÝ DEN NA TÉMA „PRVNÍ POMOC“

3. 6. 2015

VEŘEJNÁ SBÍRKA "POMÁHÁM, ZN. RÁD"

Tradiční sbírky "Pomáhám, zn. rád" na podporu a rozvoj dobrovolnických programů DC ADRA Ostrava, která proběhla minulý týden, se letos zúčastnily žákyně prvního a druhého ročníku studijního oboru Sociální činnost v počtu 22 žákyň. Na 120 dobrovolníků z řad studentů ostravských škol vybralo během dvou dní celkem 36 784,- Kč. Našim žákyním se podařilo vybrat 7 476,- Kč. Touto částkou získaly druhé místo mezi ostatními školami. Moc děkujeme a gratulujeme!

Mgr. M. Janoušková


27. 4. 2015

SBÍRKA PRO DIAKONII BROUMOV

7. – 10. 4. 2015 proběhla na naší škole sbírka použitého ošacení. Sbírku vyhlásila Diakonie Broumov, která zajišťuje pomoc a služby potřebným lidem. Děkuji všem zaměstnancům a studentům, kteří se do sbírky zapojili.
Poděkování patří také studentům 2. a 3. ročníku oboru Sociální činnost za pomoc s organizací.
Mgr. Lenka Chovancová


22. 4. 2015

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY RADY VLÁDY PRO ZÁLEŽITOSTI ROMSKÉ MENŠINY

20. dubna 2015 se Mgr. Lada Červeňáková účastnila zasedání pracovní skupiny pro oblast vzdělávání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Zasedání bylo realizováno Úřadem vlády České republiky, Oddělením Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny. Obsahem jednání bylo vymezení činnosti pracovní skupiny v návaznosti na Statut a Jednací řád Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a návrhy opatření podporující inkluzivní vzdělávání romských žáků. Součásti jednání byla diskuze na téma Strategie romské integrace do roku 2020, oblast vzdělávání.

Mgr. Lada Červeňáková


17. 4. 2015

PRAKTIKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA

Ve dnech 8. – 16. 4. 2015 probíhaly první maturitní zkoušky studijního oboru Sociální činnost. Jednalo se o praktickou maturitní zkoušku, kde studenti prezentovali své 4 leté úsilí v nácviku odborných dovedností při práci s klienty, kterým jsou poskytovány sociální služby. Důraz je kladen na aplikaci získaných vědomostí z odborných předmětů teoretického vyučování a prezentaci odborných dovedností z oblasti poskytování sociálních služeb prostřednictvím praktických cvičení, řešení problémových situací a samostatné práce s klientem.
Studentům přejeme mnoho úspěchů.

Mgr. Renáta Staňková- předseda PK SOC PED

   


8. 4. 2015

BESEDA PRO STUDENTY 4. ROČNÍKU OBORU SOCIÁLNÍ ČINNOST

1. 4. 2015 proběhla na naší škole beseda se zaměstnanci organizací Modrý kříž a Renarkon. Jedná se o organizace, které se zabývají prevencí a léčbou osob závislých na psychoaktivních látkách. Se stále narůstající problematikou alkoholismu seznámily naše studenty terapeutky z Modrého kříže Mgr. Nitková a Mgr. Haasová. Problematiku osob závislých na drogách popsal koordinátor odborných činností Michal Sobek, Dis. z Renarkonu. Studenti 4. ročníku oboru Sociální činnost si tak rozšířili svoje znalosti z této oblasti a díky zkušenostem přednášejících si uvědomili závažnost této problematiky.

Mgr. Lenka Chovancová


1. 4. 2015

SEMINÁŘ SEXUÁLNÍ VÝCHOVA A OSVĚTA U ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI I


22. 1. 2015

EXKURZE Z UČEBNÍ PRAXE 1. ROČNÍKU TŘÍDY SČ1B OBORU SOCIÁLNÍ ČINNOST

V rámci předmětu učební praxe 1. ročníku oboru Sociální činnost, jsme se v roce 2014 zúčastnili těchto exkurzí:
1. 10. 2014: DD Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, Čujkovova 25, 700 30
22. 10. 2014: Domov Sluníčko, Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice, 703 00
19. 11. 2014: HZS Ostrava, Výškovická 40, Ostrava-Zábřeh, 700 30
26. 11. 2014: Domov Korýtko, Petruškova 2936/6, Ostrava-Zábřeh, 700 30.

V rámci těchto exkurzí jsme se v souladu s tematickým plánem učiva 1. ročníku učební praxe seznámili se strukturou a službami těchto zařízení. Studentům byly exkurze přínosem i motivací k studiu jejich zvoleného oboru.

Ing. Vladimíra Hercíková


18. 10. 2014

GERONTOLOGICKÉ DNY OSTRAVA

Ve dnech 15. – 17. října se konaly Gerontologické dny v Domě kultury, 28. října 124/2556, Ostrava-Moravská Ostrava, kterých se zúčastnily z naší školy: Mgr. Martina Janoušková, Mgr. Pavla Kantorová a Ing. Vladimíra Hercíková.
Ve dnech 15. - 16. října 2014 proběhl PROGRAM PRO ODBORNOU VEŘEJNOST, 17. října 2014 se konal PROGRAM PRO LAICKOU VEŘEJNOST.
Odborná témata týkající se problematiky a nemocí seniorů jsou přínosem pro výuku odborných předmětů oboru Sociální činnost.

 Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí