Informace

Studium

SkolSpec.cz / Menu / Předmětové komise / Aktivity předmětových komisí ve šk. roce 2017/2018 / PK sociálně pedagogických předmětů 2017-2018

PK sociálně pedagogických předmětů 2017-2018


JMENNÝ SEZNAM ČLENŮ PK

Předseda předmětové komise:

Mgr. Renáta Staňková

Členové komise:

Mgr. Adamčíková Jana
Mgr. Červeňáková Lada
Mgr. Fromeliusová Ludmila
Ing.Hercíková Vladimíra
PaedDr. Hotová Ivana
Mgr. Chovancová Lenka
Mgr. Janoušková Martina
Mgr. Kantorová Pavla
Mgr. Pszczolka Jaroslav
Mgr.Sosnová Soňa
Mgr. Stachoňová Alena
Mgr. Švindrychová Zuzana


Akce PK sociálně pedagogických předmětů 2017/2018


10. 12. 2017

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE SPOLEČNĚ VE ŠKOLE: DALŠÍ KROKY VE VZDĚLÁVÁNÍ ROMŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Dne 14. a 15. listopadu 2017 se konala v Praze mezinárodní konferenci Společně ve škole: další kroky ve vzdělávání Romů v České republice, kterou organizovali Nadace Open Society Fund Praha a Open Society Justice Initiative. Na konferenci vystoupili zástupci a zástupkyně státních institucí České republiky, učitelské veřejnosti, rodičů, Evropské unie, Rady Evropy, velvyslanectví a občanské společnosti. Účastníci a účastnice během konference zhodnotili dosavadní změny a věnovali se dalším krokům, které by stát a občanská společnost mohly udělat, aby se naplnily přísliby rovných šancí ve vzdělávání. Pozvání na konferenci přijala a v panelové diskuzi vystoupila Mgr. Lada Červeňáková, která ve svém příspěvku popisovala praktické zkušenosti z našeho regionu.


5. 12. 2017

SBÍRKA POTRAVIN

V průběhu listopadu, se žáci čtvrtého ročníku oboru Sociální činnost, zapojili do podpory projektu, který pomáhá sociálně slabým a vyhlásili sbírku potravin. Během dvou týdnů se do sbírky zapojili žáci školy i pedagogové. Podařilo se shromáždit potraviny, které pomohly překonat tíživou situaci čtyřem rodinám s malými dětmi. 5.12.2017 byly potraviny i darované hračky předány a mikulášská nadílka se tak dostala nejen k dětem, ale také k rodičům. Děkujeme všem pomáhajícím.

Lada Červeňáková
 


27. 11. 2017

KONFERENCE „PRACUJEME SPOLEČNĚ“

Pracovní skupina Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením Komunitního plánování Statutárního města Ostrava uspořádala dne 7.11.2017 12. ročník konference „Pracujeme společně“. Tématem letošního ročníku byla : VYBAVENOST A MOTIVACE PRACOVNÍKŮ V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH.
Naší školu reprezentovaly 2 přednášející: Mgr. Renáta Staňková s přednáškou na téma : „ Odborná příprava pracovníků v pomáhajících profesích “ a studentka dálkového studia 4. ročníku Pedagogika pro asistenty ve školství paní Olga Vávrová s přednáškou na téma: „ Proč dělám svoji práci a co mě ovlivnilo?“
Konference se zúčastnilo 250 návštěvníků z laické i odborné veřejnosti.
Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí