Informace

Studium

SkolSpec.cz / PK sociálně pedagogických předmětů 2011-2012

PK sociálně pedagogických předmětů 2011-2012


Akce PK sociálně pedagogických předmětů ve šk. roce 2011/2012


31. 5. 2012

31. 5. 2012 se studenti 1. a 3. ročníku oboru Sociální činnost zúčastnili konference k Mezinárodnímu projektu Sociální firma – využití švédského projektu v podmínkách Moravskoslezského kraje. Na konferenci se seznámili se sociálním podnikáním ve Švédsku (zastoupeno sociální firmou „Basta“) i v ČR (zastoupeno sociální firmou Junův statek, organizací Renarkon).
Obě akce byly studenty i vyučujícími hodnoceny jako velice zdařilé a přínosné.

Lenka Chovancová


29. 5. 2012

29. 5. 2012 se uskutečnila na naší škole beseda se zaměstnanci sociální firmy „Basta“ ve Švédsku – Larsem Svedinem a Bjornem Runerborgem a zaměstnanci organizace Renarkon Davidem Kondělkou a Michalem Sobkem. Besedy se zúčastnili žáci 3. ročníku oboru výchovně – humanitární činnost. 

Lenka Chovancová


Akce:

Poděkování : Mgr. Chovancové za spolupráci při realizaci projektu „Hrou proti AIDS“.
Velice si ceníme Vaší ochoty při organizování a zajištění studentů 3. ročníků VHČ, kteří byli odborně proškoleni a pak sami lektorovali náš projekt.
Bc. Pavla Seidlerová zástupkyně vedoucího Centra primární prevence RENARKON o.p.s.


Poděkování : Mgr.Janouškové za umožnění realizace interaktivních besed na téma „Každý máme svou cenu“.
Za Centrum sociálních služeb Ostrava děkuje Mgr. Monika Chlopčíková - vedoucí Rodinné poradny
Za organizaci humanitárního projektu „Vánoční strom“ – pro děti z Dětského domova Na Vizině – zajišťovaly studentky 2. a 3. ročníků oboru VHČ a SPE.


23. 4.2012

Ukončení Vzdělávacího programu pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů RENARKON o.p.s. Mgr. Chovancová - absolvovalo 16 pedagogů naší školy a 3 studenti dálkového studia PAS.

Mgr. R.Staňková


18. 4.2012

Humanitární sbírka pro Nadační fond Emil – studenti SČ, VHČ a SPE.


Organizovala Mgr.Janoušková.


16. 4.2012

Projektový den „První pomoc“ – ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity pod vedením PhDr.Plevové – studenti 1.ročníků SČ.

Zajištění: Mgr. Janoušková, Mgr. Kantorová.
Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí