Informace

Studium

SkolSpec.cz / PK pro zahradnické obory 2014-2015

PK pro zahradnické obory 2014-2015


Akce PK zahradnických oborů ve šk. roce 2014/2015


JMENNÝ SEZNAM ČLENŮ PK

Předseda předmětové komise:

Ing. Kožušníková Lýdia

Členové komise:

Bártová Hana
Bjalková Hana
Garbová Lenka
Hlavičková Zuzana
Honová Miroslava
Ing. Hřivnová Leona
Mgr. Hořínková Michaela
Kajnarová Jarmila
Rymelová Eva
Mgr.Robenek Jan
Šmírová Ilona
Vondráková Blanka


PREZENTACE OBORU KOŠÍKÁŘSKÉ PRÁCE ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

20. 6. 2015

SADOVNICKÉ PROCHÁZKY

Žáci zahradnických oborů tříd AP2, AP3, ZP1, ZP2 se během měsíců května a června zúčastnili sadovnických procházek v okolí naší školy a v lesoparku. Poznávali jehličnaté a listnaté stromy, stálezelené, opadavé listnaté keře, květiny a další rostlinný materiál v jejich přirozeném prostředí. Na živých exemplářích si upevnili odborné vědomosti a zároveň rozlišovali základní znaky těchto okrasných dřevin a květin.
Mgr. Michaela Hořínková


6. 5. 2015

NÁVŠTĚVA NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE HŮRKA, LÁZNÍ TEPLICE NAD BEČVOU A ZBRAŠOVSKÝCH ARAGONITOVÝCH JESKYNÍ

Ve čtvrtek 30. 4. 2015 navštívili žáci třídy AP3 oboru Zahradnické práce v rámci odborné exkurze oblast tzv. Hranického krasu. Díky pěknému počasí si prošli Národní přírodní rezervaci Hůrku. Jedná se o největší hranické chráněné území, ležící na pravé straně řeky Bečvy, které končí v údolí Moravské brány. Kromě společenstev středoevropských habrových doubrav a bučin jsou zde i porosty, jejichž skladba připomíná lesostepní až stepní společenstva. Součástí rezervace je i Hranická Propast - nejhlubší propast ve střední Evropě. Dále pak žáci navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně, které byly vyhlášeny jako národní přírodní památka. Vývěry teplé minerální vody s vysokým obsahem oxidu uhličitého daly vznik celému krasovému území a využívají se také k lázeňským účelům v lázních Teplice nad Bečvou. Součástí lázní je park v členitém terénu úzkého údolí řeky Bečvy s úzkou vazbou na lázeňskou architekturu.

Mgr. Michaela Hořínková


PREZENTACE OBORU ZPRACOVATELÉ PŘÍRODNÍCH PLETIV ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15

1. 4. 2015
Název akce – Velikonoční pletení – kinosál školy
Akce se zúčastnili žáci Monika Galasová, Jan Hubáček ze třídy KP2 a učitelka odborného výcviku Jarmila Kajnarová. Akce byla zaměřena na pletení velikonočních pomlázek z vrbového proutí a prodej košíkářských výrobků zhotovených našimi žáky. Současně byly podávány informace o nabídce učebních a studijních oborů naší školy.

31. 3. 2015
Název akce – Velikonoční tvůrčí dílna – knihovna L. Podéště Poruba
Akce se zúčastnila žákyně Jana Šoferová ze třídy PP3, učitelka odborného výcviku Eva Rymelová a vedoucí učitel OV Jaroslav Kubíček. V krásných prostorách porubské knihovny jsme učili děti z okolních základních škol a družin plést pomlázky z osmi proutků. Děti byly velmi šikovné a každé si odneslo svůj vlastnoručně upletený karabáč. Paní učitelky si odnesly nejenom pomlázku, ale i spoustu informací o studijních nabídkách naší školy.

25. 3. 2015
Název akce – Vítáme jaro – Domov důchodců Astra Poruba
Akce se zúčastnila žákyně Monika Valíčková z KP2, učitelka odborného výcviku Karla Bajnarová a vedoucí učitel OV Jaroslav Kubíček. Monika předváděla zájemcům o pletení výrobu pomlázky z osmi proutků. Kromě pomlázek si mohli návštěvníci zakoupit košíkářské výrobky zhotovené našimi žáky a seznámit se s nabídkou studijních oborů pro další školní rok.

21. 3. – 22. 3. 2015
Název akce – Velikonoce na zámku v Kravařích
Účast: učitelky odborného výcviku Jarmila Kajnarová, Lenka Garbová a pan Koutný. Školu prezentovaly žákyně oborů Košíkářské práce a Cukrář. Markéta Theuerová ze třídy KP2 a Jana Šoferová ze třídy PP3 předváděly pletení pomlázek z vrbového proutí. Kateřina Szostková, Jana Gelnarová ze třídy P1 a Anežka Halová ze třídy C1 zdobily perníčky, které upekly ve škole pod vedením Ing. Lukačíkové. Současně byly podávány informace o nabídce učebních a studijních oborů naší školy.

21. 3. – 22. 3. 2015
Název akce – Velikonoční jarmark - Dům zahrádkářů Vřesina
Účast: učitelky odborného výcviku Eva Rymelová, Karla Bajnarová a vedoucí učitel Jaroslav Kubíček. Jarmark byl zaměřen na prodej košíkářských výrobků našich žáků a pletení velikonočních pomlázek.

UOV Eva Rymelová


PREZENTACE OBORU ZPRACOVATELÉ PŘÍRODNÍCH PLETIV ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15

11. 12. 2014
Název akce – Vánoční jarmark – ZŠ Františka Formana Dubina
Účast: učitelky odborného výcviku Eva Rymelová, Jarmila Kajnarová a vedoucí učitel OV Jaroslav Kubíček. Akce byla zaměřena na prezentaci maturitních a učebních oborů naší školy.

5. – 7. 12. 2014
Název akce – Vánoce na zámku v Kravařích
Účast: učitelky odborného výcviku Eva Rymelová, Lenka Garbová a pan Ladislav Navrátil. Akce byla zaměřena na prodej košíkářských výrobků. Zájemcům z řad návštěvníků byly poskytovány informace o učebních a studijních oborech na naší škole.

5. - 6. 12. 2014
Název akce – Prezentace školy v rámci Dne otevřených dveří
Akce se zúčastnili žáci třídy KP2 Monika Valíčková, Jan Hubáček, Jakub Sidek, Markéta Didiová, Petr Štěpánek a Petr Stehlík. Dozor: učitelky odborného výcviku Jarmila Kajnarová a Karla Bajnarová. Žáci druhého ročníku prezentovali svou dovednost pletením košíkářských výrobků z pedigu. Zájemci o tento obor si mohli košíkářskou techniku pletení sami vyzkoušet na konkrétním výrobku.

27. 11. 2014
Název akce – Vánoční akce – kinosál školy

Účast: učitelka odborného výcviku Jarmila Kajnarová a žáci druhého ročníku Monika Valíčková, Jan Hubáček. Žáci předváděli zhotovování pleteného podnosu a baltimorky z košíkářského materiálu pedigu.


22. – 23. 11. 2014
Název akce – Vánoční jarmark Vřesina
Účast: učitelky odborného výcviku Eva Rymelová, Lenka Garbová a vedoucí učitel OV Jaroslav Kubíček. Akce byla zaměřena na prodej košíkářských výrobků zhotovených našimi žáky. Zájemcům z řad návštěvníků byly poskytovány informace o učebních a maturitních oborech na naší škole.

1. 11. 2014
Název akce – Jarmark řemesel - Krmelín
Akce se zúčastnila učitelka odborného výcviku Lenka Garbová, Eva Rymelová a vedoucí učitel OV Jaroslav Kubíček. Akce byla prodejní. Ppletené výrobky našich žáků prvního a druhého ročníku se velmi líbily. Současně byly zájemcům o studium na naší škole poskytovány informace o učebních a maturitních oborech.

1. 10. 2014
Název akce – Kulatý stůl
Žákyně druhého ročníku Kristýna Valentová a Monika Valíčková se zúčastnily předváděcí akce v rámci akce pod názvem „Kulatý stůl“. Monika a Kristýna prezentovaly náš obor pletením podnosu a láhve. Práce našich děvčat se setkala s velkým obdivem. Přednášející a hosté byli velmi překvapeni, jak hezké a kvalitní výrobky dokáží zhotovit děti s handicapem.
UOV Eva Rymelová


7. 3. 2015

ODBORNÁ EXKURZE - NÁVŠTĚVA SVATEBNÍ VÝSTAVY

Žáci tříd AP1 a AP2 navštívili v pátek 6. 3. 2015 svatební výstavu, která již posedmé proběhla na Výstavišti Černá louka v Ostravě. Podle nejnovějších trendů bylo možné vidět svatební floristiku - různé typy svatebních kytic, korsáží (výzdoba ženicha), aranžování svatební tabule, ukázky zdobení svatebních vozů, prezentace hotelů, restaurací a obřadních míst pro novomanžele. Dále bylo možné seznámit se s širokým sortimentem rostlinného materiálu používaného nejen při svatební floristice. Součástí výstavy byla i široká nabídka svatební a společenské módy, doplňků pro dámy, pány i děti. Díky této akci si žáci obohatili vědomosti z odborného předmětu Vazačství a aranžování květin.


Mgr. Michaela Hořínková


19. 12. 2014

NÁVŠTĚVA PRODEJNÍCH STÁNKŮ S VÁNOČNÍMI VAZAČSKÝMI VÝROBKY

Předvánoční atmosféru zažili žáci tříd AP2 a AP3 díky odborné exkurzi ve dnech 17. a 18. 12. 2014. V různých prodejních stáncích viděli trendy adventních a vánočních výrobků v Ostravě - Zábřehu. Měli možnost hodnotit tyto výrobky z estetického hlediska - dodržování estetických prvků a norem u těchto floristických výrobků. Dále si obohatili vědomosti v oblasti adventní a vánočních floristiky z předmětu Vazačství a aranžování květin.

Mgr. Michaela Hořínková


2. 12. 2014

VLASTNÍ ŘEMESLNÁ TVORBA ŽÁKŮ KP1

V rámci předmětu Dějiny umělecké a řemeslné práce, který se vyučuje v 1. ročníku oboru Zpracovatel přírodních pletiv (Košíkářské práce, si žáci vyrobili z keramické hlíny prasátko pro štěstí do nového roku 2015. Žáci této třídy jsou velmi snaživí a pracovití. Ať jim jejich keramická prasátka přinesou v novém roce nejen hodně štěstí, ale i hodně zdraví.

Mgr. Michaela Hořínková

  

 


24. 11. 2014

VÝSLEDKY ODBORNÉ SOUTĚŽE PŘEDMĚTU SADOVNICTVÍ

10. října 2014 vyhlásila učitelka odborných předmětů Mgr. Michaela Hořínková soutěž k 50. výročí školy s názvem ŠKOLNÍ AREÁL V NOVÉM KABÁTĚ.
Jednalo se o sadovnický návrh. (Jak by si žáci druhého a třetího ročníku oboru Zahradnické práce přestavovali novou sadovou úpravu školního areálu.)
Předmětovou komisí byl vybrán návrh sadové úpravy studentky Nancy Dornové ze třídy ZP2. Jako druhý byl vybrán návrh Kristýny Stoklasové ze třídy AP3 a třetí byl od Michaely Hodické ze třídy AP2. Blahopřejeme a děkujeme za účast v soutěži.

Mgr. Michaela Hořínková

Vítězné návrhy:

   

1. Nancy Dornová,ZP2                        2. Kristýna Stoklasová, AP3               3. Michaela Hodická, AP2


9. 10.  2014

ODBORNÁ SOUTĚŽ Z PŘEDMĚTU SADOVNICTVÍ

10. října 2014 vyhlásí učitelka odborných předmětů Mgr. Michaela Hořínková soutěž k 50. výročí školy s názvem: ŠKOLNÍ AREÁL V NOVÉM KABÁTĚ.
Jedná se o sadovnický návrh, jak si žáci druhého a třetího ročníku oboru vzdělání Zahradnické práce přestavují novou sadovou úpravu školního areálu.

Kritéria hodnocení výsledné práce. Návrh sadové úpravy musí splňovat tyto podmínky

1. Formát papíru A2.
2. Název: ŠKOLNÍ AREÁL V NOVÉM KABÁTĚ, SŠ prof. Z. Matějčka, Ostrava - Poruba, 1964 - 2014.
3. Obrysy sadovnických značek a písma budou černé.
4. Při nákresu dodržet správné sadovnické značky a písmo.
5. Jednotlivé sadovnické značky vybarvit podle jejich přirozeného zbarvení (dřevo- hnědé, vodní plocha - modrá, květinové záhony - květiny v barvě jejich květů, okrasné dřeviny + trávník - v různých odstínech zelené, budovy v barvě střechy).
6. Legenda - popis všech sadovnických značek, květin a okrasných dřevin (pravá část výkresu).
7. Odevzdání nejpozději: 14. 11. 2014.

Následně předmětová komise zahradnických oborů vybere z účastníků soutěže nejlepší návrhy, které budou vystaveny u příležitosti oslav školy a DOD.

Mgr. Michaela Hořínková


4.10. 2014

FOODSTYLINGOVÁ SOUTĚŽ ZLAŤÁCI

V rámci 19. ročníku výstavy ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků FLORA OLOMOUC 2014 se v pátek 3.10.2014 žáci prvního a druhého ročníku Tereza Rojíčková, Tereza Zaorálová, Jan Bachmann, Ondřej Šmatelka a Veronika Slováková (obor Zahradnické práce - Pěstování a aranžování květin) zúčastnili foodstylingové soutěže. Žáci před zraky veřejnosti ukazovali svou kreativitu v aranžování ze zeleniny. Krásné ceny v podobě drobných kuchyňských spotřebičů za první místo v soutěži vyhrála Veronika Slováková, cenu za druhé místo získaly Tereza Rojíčková a Tereza Zaorálková. Hoši získali čestné listy. Všem moc gratulujeme a děkujeme za účast v soutěži, kterou podporujeme šíření dobré myšlenky a napomáháme zviditelnění projektu Zlaťáci - talentová soutěž, která pomáhá najít vlastní talent a nadání. Více na www.zlataci.cz.
Soutěž podpořila učitelka odborných předmětů Mgr. Michaela Hořínková.

   


3. 10. 2014

ODBORNÁ EXKURZE FLORA OLOMOUC TŘÍD AP1 A AP2

Exkurze se konala 3. 10. 2014
Žáci prvního a druhého ročníku oboru Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin) měli možnost navštívit mezinárodní zahradnickou výstavu Flora Olomouc, kterou každoročně na podzim pořádá společnost Výstaviště Flora Olomouc. V rámci podzimní etapy Flora Olomouc, bylo možné vidět přehlídku olomouckých památek v záplavě květin, kterou uspořádalo SKF ČR (Svaz květinářů a floristů České republiky) ve spolupráci s Výstavištěm Flora Olomouc. Bylo možno vidět kostel svatého Michaela, kostel svatého Mořice, kostel Zvěstování Panny Marie, kapli svatého Jana Sarkandra a interiér sloupu Nejsvětější trojice na Horním náměstí v Olomouci.
Odbornou exkurzi připravila učitelka odborných předmětů Mgr. Michaela Hořínková.

 


27. 9. 2014

ODBORNÁ EXKURZE VÝSTAVY S NÁZVEM ŽIVOT NA ZAHRADĚ

V pátek 26. 9. 2014 se třídy AP1 a AP2 oboru Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin) zúčastnily jedenáctého ročníku prodejní a kontraktační výstavy s názvem ŽIVOT NA ZAHRADĚ na Výstavišti Černá louka v Ostravě.
Akce byla pořádána ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem a Českým svazem včelařů.
NOVINKOU letošního ročníku bylo rozšíření výstavy Život na zahradě o dva výstavní pavilony (mobilní haly), které byly postaveny jen pro účely konání výstavy. Sloužily k prezentaci Českého zahrádkářského svazu. Zde jsme se mohli těšit na zcela nové provedení floristických prací, prezentaci nových odrůd ovoce a zeleniny, sukulentů, pokojových rostlin, květin atp.
Venkovní plochy zahrnovaly novinky komerčních firem z oblasti zahrady. Ty byly vystaveny i v hale A1.
Výstava poskytla informace, které se týkají našeho oboru Zahradnické práce a je nám zároveň velkou inspirací.
Odbornou exkurzi připravila učitelka odborných předmětů Mgr. Michaela Hořínková.
Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí