Informace

Studium

SkolSpec.cz / PK pro praktickou školu a E obory sociálního a provozního zaměření 2011-2012

PK pro praktickou školu a E obory sociálního a provozního zaměření 2011-2012


Akce PK pro praktickou školu a E obory sociálního a provozního zaměření  ve šk. roce 2011/2012


2. 6. 2012

Návštěva výstavy v Galerii Mlejn

Začátkem měsíce června 2012 navštívili žáci Praktické školy dvouleté Galerii Mlejn v Ostravě-Přívoze, kde shlédli výstavu Obrazy malované nohama, ústy a srdcem. Autory netradiční výstavy jsou dvě handicapované výtvarnice – Markéta Peluňková a Pavlína Trščová.
Výstavou nás provázela osobně i jedna z výtvarnic paní Markéta Peluňková. Vyprávěla žákům o svém nelehkém životě a ochotně odpovídala na dotazy, které jí žáci kladli. Své povídání zakončila slovy: „Berte život takový, jaký je, mluvte o svých problémech a nebojte se projevit.“ Výstava byla velmi emotivní, obě výtvarnice nám ukázaly, že i člověk s těžkým handicapem se může prosadit a najít tak smysl života.

Mgr. Dušková Eva


18. 5. 2012

Beseda o holocaustu

V rámci oslav státního svátku Dne vítězství nad fašismem navštívil v květnu naši školu pamětník holocaustu pan Tomáš Graumann se svojí ženou Caroline. Velmi poutavě vyprávěl o svém dětství, mládí a současném životě. Pan Graumann byl jedním z 669 dětí, které zachránil sir Nicholas George Winton v r. 1939 před nacisty. Jeho vyprávění bylo zakončeno filmem Wintonovy děti. Pohnutý životní příběh pana Tomáše Graumanna velmi zaujal žáky naší školy.

 

Sedím v naší zrcadlové učebně a spolu se mnou další žáci naší školy. Přichází starší pán se svou manželkou a překladatelkou. Čekám na vyprávění. Sál je v rozrušeném stavu, ale pomalu utichá a pan Tom začíná vyprávět. Jeho vyprávění je doprovázeno zajímavou videoprezentací. Očekával jsem, že se na plátně objeví hrůzostrašné obrázky - a nic! Bylo to vyprávění o Tomově záchraně jakožto dítěte. Vyprávěl nám velmi krásně. Besedu hodnotím jedničkou. Doporučuji tyto besedy pořádat častěji, žáci by se měli dovídat o dřívějších dobách.

Ondřej Peluňka, PŠ 1A

 

Dne 18. května 2012 proběhla u nás beseda o holocaustu s panem Tomášem Graumannem. Jel posledním vlakem Nicholase Wintona. Pan Graumann nám vyprávěl o svém životě, který byl velmi zajímavý. Dojalo mne, když vyprávěl, že v 8 letech nastoupil do vlaku a myslel si, že jede na výlet. Jeho maminka věděla, že už se s ním neuvidí. To mě dojalo. Dostala mě také jeho vitalita - to, že neustále předává své vědomosti.

Jakub Kremer, PŠ 1A

                

             


Projektové dny

V průběhu druhého pololetí školního roku 2011/2012 se konaly dva Projektové dny na odloučeném pracovišti Karla Pokorného 1742 v Ostravě-Porubě.

24. 4. 2012

Dne 24.4.2012 se konal druhý Projektový den pod názvem „Stromy a lesy okolo nás“. Žáci se zde dověděli, čím je les tvořen, kdo žije v lese, že i lesy mají svá patra, jaký je rozdíl mezi stromem, keřem, bylinou. V praktické části, která se konala v prostorách školní zahrady, se žáci seznámili s jednotlivými lesními patry, s dřevinami opadavými i stále zelenými, se stromy jehličnatými i listnatými a některými bylinkami. Závěrem došlo na degustaci některých bylinných čajů.

29.2.2012

Dne 29.2.2012 se žáci PŠ věnovali tématu ekologie. Tento den nesl název „Chováme se ekologicky“. Žáci se zde seznámili s tříděním a se zpracováváním domácího odpadu. Teorie se prolínala s názorností a praktickou činností. Na závěr projektového dne žáci se svými učiteli vyšli do okolí školy a seznámili se s tříděním odpadů podle barevnosti kontejnerů.


Mgr. Svatava Pospíšilová
Mgr. Jarmila Volná


19. 10. 2012

Orientace na zastávce a v jízdních řádech

Dne 19. 10. 2011 probíhal na odloučeném pracovišti Karla Pokorného 1742 pro třídy Praktické školy projektový den pod názvem: „Orientace na zastávce a v jízdních řádech“.

  • První část byla teoretická. Žáci se dozvěděli základní informace, které jsou pro orientaci na zastávce a v jízdním řádu důležité.
  • Druhá část byla věnována nácviku. Nácvik sloužil k ujasnění a procvičení získaných informací.
  • V třetí části žáci plnili zadané úkoly, které sloužily k ověření naučených a procvičených vědomostí.
  • Čtvrtá část byla praktická. Žáci se vydali do terénu, vyhledali zastávky autobusů v okolí školy a určovali: název zastávky, čísla autobusů, zóny, bezbariérové spoje, odjezdy autobusů, cílovou stanici apod.
  • Pátá část byla odpočinková. Úkolem žáků bylo namalovat obrázek týkající se dopravy. Žáci kreslili autobusy, trolejbusy, zastávky, jízdní řády. Mnohé výtvory byly velmi podařené.
  • V šesté části se seznámili s internetovými jízdními řády a s internetovým vyhledáváním spojů.
  • V závěru došlo ke shrnutí učiva a zhodnocení celého dne.

Projektový den byl velkým přínosem pro žáky Praktické školy jednoleté i dvouleté, mohli si sami vyzkoušet, jak jsou samostatní. Posilování sebedůvěry a sebejistoty je důležitou součástí vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na naší škole.


Fotogalerie z akcí:
Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí