Informace

Studium

SkolSpec.cz / PK praktické školy 2014-2015

PK praktické školy 2014-2015


Akce PK pro praktickou školu ve šk. roce 2014/2015


Jmenný seznam členů PK:

Předseda předmětové komise:

Mgr. Pospíšilová Svatava

Členové komise:

Mgr. Volná Jarmila
Mgr. Sedlačíková Eva
Bc. Zdeňka Kopčilová
Ing. Brůnová Kateřina
Mgr. Petrušková Marcela
Mgr. Křikalová Zdeňka
Mgr. Michálková Danuše
Ing. Chrustová Libuše
Mgr.Broďáková Eva


Plán činností PK praktické školy pro školní rok 2014/2015

Obory vzdělávání:

 • 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
 • 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Plán schůzek PK:

27. 8. 2014

 • kontrola probraných tematických celků za školní rok 2013/2014
 • tematické plány pro školní rok 2014/2015
 • zhodnocení výchovně vzdělávací činnosti - posunutá klasifikace
 • vzdělávání DVPP
 • školní exkurze
 • doplnění učebnic a učebních pomůcek

4. 9. 2014

 • kontrola tematických plánů pro školní rok 2014/2015
 • asistence ve třídách
 • diagnostické období

19. 11. 2014

 • kontrola plnění tematických celků
 • individuální vzdělávací plány
 • zhodnocení diagnostického období

21. 1. 2015

 • kontrola plnění tematických celků
 • vypracování podkladů pro závěrečné zkoušky
 • hodnocení výchovně vzdělávací činnosti za I. pololetí školního roku 2014/2015

15. 4. 2015

 • kontrola plnění tematických celků
 • příprava žáků k ZZ
 • návrhy na změny v ŠVP a tematických plánech

20. 5. 2015

 • zhodnocení výchovně vzdělávací činnosti žáků, kteří končí svá studia

30. 5. 2015

JUNIOR ,SENIOR, HENDICAP

Tříčlenná družstva složená vždy ze seniora, žáka ZŠ a handicapovaného se 29.5.2015 utkala v areálu Domu s pečovatelskou službou ASTRA Ostrava - Poruba v 8. ročníku senior, junior, hendicap.
Naši žáci z PŠ si účast na tomto sportovně – vědomostním klání velice pochvalovali. Celé dopoledne svítilo sluníčko, vládla báječná atmosféra a pohoda. K poslechu i tanci mám hráli TRUBAČI ze ZŠ, ZUŠ Valčíka Ostrava Poruba.
Všichni za svou snahu byli odměněni, takže nikdo se necítil být poražený.
3. místo získal tříčlenný tým složený - junior– Ema Rozumová, senior Stanislav Tichý a náš žák Jan Valenta. Z poháru měli velikou radost a my všichni samozřejmě s nimi.
Děkujeme všem organizátorům za skvělou akci a věříme, že se za rok opět sejdeme.

Pedagogičtí pracovníci PŠ K. Pokorného, Ostrava - Poruba


9. 4. 2015

POHLED DO JINÉHO A PŘECE STEJNÉHO SVĚTA

8. dubna 2015, mezinárodní výstava - výběr TOP 13 obrázků.

Anička Kupčíková, 19 let, žákyně třídy PŠ2A se dostala se svou výtvarnou prací "Hašení hořícího domu" do výběru TOP 13!!! ANIČKO GRATULUJEME!
Přijali jsme pozvání k účasti na 6. ročníku mezinárodní výstavy výtvarných prací osob s poruchami autistického spektra "Pohled do jiného a přece stejného světa".
Reagovali jsme na tuto výstavu velmi rychle a zúčastnili jsme se ji již podruhé. Poslali jsme pět prací velmi dobrých výtvarníků – Magdalény Vaňkové, Anny Kupčíkové, Davida Walczyska, Kevina Kořínka a Jaromíra Tesaře.
V roce 2013 se naše žákyně třídy PSL1 Tereza Kotrlová svým obrázkem umístila v TOP 9.
Letošní výstavy se zúčastnilo 13 škol a organizací. Své práce tam také zaslaly zahraniční speciální školy z těchto zemí: USA (Florida), Polska, Estonska a Slovenska. Odborná porota vybírala z 88 prací TOP 13.

Všem výtvarníkům moc děkujeme.

Ing. L. Chrustová


9. 4. 2015

MARLENKA

Dne 8. 4. 2015 je pošmourné a deštivé ráno. Nám to ale nevadí. Ba naopak, my se těšíme, protože jedeme na exkurzi do podniku Marlenka ve Frýdku – Místku.
Již samotná cesta vlakem je pro mnohé z nás velikým zážitkem. Někteří jedou vlakem úplně poprvé a jiní zase po velmi dlouhé době. Všichni si cestu užíváme. V zastávce Frýdek – Místek se po zaslechnutí povelu „vystupujeme!“, hrneme z vlaku ven. Přestupujeme na místní autobusovou dopravu, kterou jedeme až k Marlence.
V Marlence nás vítají velmi příjemní lidé. Jeden z nich se naší skupiny ujímá a seznamuje nás s historií vzniku podniku a také nám představuje výrobky, které se zde vyrábějí. Součástí výkladu je i ochutnávka. Všem nám velmi chutná. Následuje prohlídka samotného provozu. Po ukončení prohlídky obléháme prodejní pult a kupujeme dobroty domů ke kávičce či čaji. Cesta do Ostravy nám uběhla velmi rychle, protože si sdělujeme své dojmy z exkurze.

Třídy PŠ2B a PŠ2C


27. 3. 2015

NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA

Ve čtvrtek 26. 3. 2015 navštívili žáci Praktické školy a Odborného učiliště (učebních oborů Provozní služby a Pečovatelské služby) Planetárium v Ostravě – Krásném Poli.
Objednali jsme si program „ Spanilá jízda sluneční soustavou“. Projekce nás zavedla do naší sluneční soustavy a přiblížila nám zajímavosti planet sluneční soustavy.
Průvodce programem nám pak na hvězdné obloze ukázal nejznámější hvězdy jako součásti známých souhvězdí.
Samozřejmostí byly různé dotazy našich žáků.
I přes počáteční malé problémy si všichni dopoledne užili a něco zajímavého se dověděli.


21. 3. 2015

NÁVŠTĚVA DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ

Dne 20. 03. 2015 navštívili žáci praktické školy ( třídy PŠ1A; PŠ2A, PŠB, PŠ2C) divadelní představení „Nevěsta pro hastrmana“, z pera autorky Jany Pithartové v Divadle loutek v Ostravě.
Nevěsta pro hastrmana je veselou pohádkou o vodnických námluvách. Námět pohádky vychází z lidových pověstí, vyprávěných v nejrůznějších krajích naší země. Pohádka sama je hravá, zpěvná a úsměvná.
Všem zúčastněným se moc líbila.


5. 1. 2015

TAJEMNÝ SVĚT BAREV     "PO STOPÁCH JULESE VERNA"

Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava v měsíci listopadu 2014 vyhlásilo keramickou a výtvarnou soutěž “Po stopách Julese Verna”.
Jen velmi málo žáků nezná nesmrtelné vynálezy tohoto francouzského spisovatele dobrodružné literatury. Ve svých dílech předpověděl celou řadu vědeckých a technických objevů. Například dálkové lety balónem, velkorážní dělo, skafandr, kosmické cesty, tank, vrtulník, elektrický motor…
Soutěž byla určena dětem a mládeži všech ostravských MŠ, ZŠ, GYMNÁZIÍ, SŠ, ŠD, SVČ a veřejnosti. Jen výtvarných prací se sešlo více než 300. Mladí autoři si svými výtvarnými díly připomenuli osobnost Julese Verna.
Mezi vítěznými výtvarnými díly byla i soutěžní práce Blanky Kovácsikové – žákyně třídy PŠ2A SŠ prof. Zd. Matějčka p. o., odloučeného pracoviště na ulici Karla Pokorného v Ostravě – Porubě.
Šťastné autorce gratulujeme a soutěžní práce lze od 4. 12. 2014 do 4. 1. 2015 shlédnout v galerii Oběma očima.


18. 12. 2014

VÝSTAVA BETLÉMŮ A VÁNOČNÍ TRHY OSTRAVA

Srdečně zveme k návštěvě 14. ročníku tradiční Výstavy betlémů, který se uskuteční v hradní galerii Slezskoostravského hradu. K vidění od 6. prosince do 4. ledna.“
Takové oznámení nás nenechalo chladným a rozhodli jsme se výstavu navštívit.

V předvánočním čase výstavu navštívili žáci 1. a 2. ročníku Provozních služeb.

Po zhlédnutí tradičních i moderních betlémů a prohlídce areálu hradu se ještě vydali na vánoční trhy na Masarykově náměstí, kde mohli vidět nejen stánky s rukodělnými výrobky, ale i nabídku vánočního dárkového zboží a vánočních ozdob a dekorací.

Vedoucí exkurze: Mgr. Slováčková Jaščišáková Blanka,
pedagogický dozor: Mgr. Žurková Kateřina, Mikulášková Naděžda
 

17. 12. 2014

PROJEKTOVÝ DEN – VÁNOČNÍ DÍLNA

Dne 16. a 17. 12. 2014 se konal již tradičně vánoční projektový den s názvem Vánoční dílna.
Žáci praktické školy byli rozděleni do skupin, ve kterých obcházeli jednotlivá stanoviště, kde si pod vedením učitelů vyráběli vánoční krabičky, vánoční svícny, vánoční blahopřání a medové svíčky.
Práce se všem zdařila a žáci i učitelé odcházeli domů spokojeni.

Mgr. Pospíšilová


17. 12. 2014

DUHOVÝ DŮM A VÁNOČNÍ OSTRAVA

Dne 15. 12. 2014 jsme navštívili chráněné bydlení a stacionář Duhový dům.
Je to velmi moderní budova, která je rozdělena na stacionář a samostatné bydlení. Součástí stacionáře je velká tělocvična, relaxační místnosti, které se nám líbily hned na první pohled, tvůrčí dílny, kde jsme viděli spoustu zajímavých výrobků a společenské místnosti. V jedné takovéto místnosti nás čekalo velké překvapení. Nacházel se zde náš bývalý spolužák Michael Bína!
Čas strávený s ním nám velmi rychle uplynul a my se museli rozloučit.
Cestou do centra Ostravy jsme o ničem jiném nemluvili, než o setkání s Míšou.
Masarykovo náměstí v Ostravě nás vítalo vůní jídla, zpíváním koled a vánočními trhy. Společně jsme si prohlédli betlém, někteří z nás si pohladili oslíka, pozorovali jsme řezbáře při práci, zazvonili si na zvonek čerta u kováře, ochutnali jsme pečené kaštany a prošli si jednotlivé stánky.
Závěrem nás čekala praktická zkouška společenského chování v podobě návštěvy mléčného baru. Zde si každý z nás vyzkoušel objednání občerstvení, společenskou konverzaci i zaplacení útraty. Prožili jsme moc hezký den.

Třída PŠ2C a PŠ1A
Mgr. Pospíšilová, Ing. Brůnová


2.10. 2014

ADAPTAČNÍ POBYT OČIMA ŽÁKŮ

Již od poloviny září jsme se těšili na konec měsíce. Proč? Protože mnozí z nás odjížděli na adaptační pobyt do hotelu Zubříč v Rajnochovicích. Konečně je pondělí a nastal den D! Před školou stojí autobus a my odjíždíme vstříc neopakovatelným zážitkům. Těšíme se na každý den, na každou hodinu a na každou minutu, kterou můžeme prožít se svými spolužáky a kamarády a hlavně - jsme bez rodičů!
K hotelu přijíždíme za deště, ale to nám neubírá na skvělé náladě. Po vybalení jdeme prozkoumat okolí a chystáme dřevo na táborák. Večer totiž opékáme buřty.
V úterý máme sportovní a dopravní den. Běháme, jezdíme slalomem na koloběžce, házíme na cíl, určujeme dopravní značky a hrajeme kolektivní hry. Večer se odvíjí v rytmu tance.
Ve středu se vrháme prozkoumat písmo čínské a egyptské a také je nám dovoleno pomalovat všechny obličeje v místnosti. Nikdo neunikl! Odpoledne se objevuje před hotelem hasičské auto a my zjišťujeme, co všechno dobrovolní hasiči z Bystřice pod Hostýnem se sebou vozí a k čemu jednotlivé věci slouží. Zkoušíme si hasičské oblečení a výzbroj. A uf! Klesají nám pod tou tíhou kolena. Zakončení dne je poklidné – pouští se film.
Ve čtvrtek za námi přijíždí šaman. Vypráví a hraje „Sibiřskou pohádku.“ V průběhu vyprávění pohádky nám předvádí hru na známé i neznámé přírodní hudební nástroje. Po pohádce nás všechny vyzývá ke společnému hudebnímu vystoupení. Šamana posléze střídají pejsci, kteří se používají pro canisterapii. My je hladíme a krmíme piškoty a oni se k nám tisknou a olizují nás. Večer probíhá zhodnocení celého týdne, předávání diplomů a závěrečná diskotéka.
A je tu pátek. Balíme a odjíždíme. Snad příští rok zase AHÓÓÓJ v Rajnochovicích!

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem učitelům, kteří pro nás tak skvělý týden připravili.

Účastníci adaptačního pobytu (žáci PŠ)

Děkujeme MMO za finanční podporu!!!
 
Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí