Informace

Studium

SkolSpec.cz / PK praktické školy 2015/2016

PK praktické školy 2015/2016


JMENNÝ SEZNAM ČLENŮ

Předseda předmětové komise:

Mgr. Pospíšilová Svatava

Členové komise:

Mgr. Broďáková
Ing. Brůnová
Ing. Chrustová
Bc. Kopčilová
Mgr. Křikalová
Mgr. Petrušková
Mgr. Sedlačíková
Mgr. Volná

Třídy PŠ:

PŠ1A - Mgr. Volná
PŠ1B - Mgr. Pospíšilová
PŠ1 - Mgr. Křikalová
PŠ2A - Ing. Brůnová
PŠ2B - Bc. Kopčilová

Asistence ve třídách PŠ:

PŠ 1A - Martina Miková
PŠ1B - zde asistent pedagoga nepracuje
PŠ 1C - Jakub Stoško
PŠ 2A - Lenka Šejdová
PŠ 2B - Eva Žižková

Osobní asistence ve třídách:

PŠ1A
PŠ1C
PŠ2A


Obory vzdělávání:

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá


Plán exkurzí a školních akcí:

Divadelní představení, výchovný koncert – dle nabídky
Kino, ekofilm – dle nabídky
Výstavy, galerie – prosinec, květen, červen a dle zajímavých nabídek
Soutěže – dle nabídky
Projektové dny – jeden den za pololetí
Exkurze podle jednotlivých předmětů
Závěrečné ročníkové exkurze – květen, červen
Renarkon – dle nabídky
Den dětí - červen
Charitativní akce – v průběhu školního roku 2015/2016
Přednášky – dle nabídky
Muzeum – podle pořádání zajímavých výstav vztahujících se k výuce
Akce pořádané městem – dle nabídky
Adaptační pobyt – 21. 9. – 25. 9. 2015
Burza oblečení a obuvi – podzim, jaro

Předseda PK: Mgr. Svatava Pospíšilová


Akce PK praktické školy 2015/2016


4. 6. 2016

JUNIOR, SENIOR, HENDIKEPIÁDA 

Tříčlenná družstva složená vždy ze seniora, žáka ZŠ a handicapovaného se 3. 6. 2016 utkala v areálu Domu s pečovatelskou službou ASTRA  Ostrava -  Poruba  v 9. ročníku „Senior, junior, hendikepiáda“.

Žáci PŠ si účast na tomto sportovně – vědomostním klání velice pochvalovali. Celé dopoledne svítilo sluníčko, vládla báječná atmosféra a pohoda. K poslechu i tanci nám hráli TRUBAČI ze ZŠ, ZUŠ Valčíka Ostrava Poruba.

Všichni za svou snahu byli odměněni, takže nikdo se necítil být poražený.

1. místo získal tříčlenný tým, ve kterém zazářil náš žák Pavel Harcula ze třídy PŠ1B a 3. místo obsadil tým Viktora Kaplana ze třídy PŠ1A. Z poháru měli velikou radost a my všichni samozřejmě s nimi.

Děkujeme všem organizátorům za skvělou akci a věříme, že se za rok opět sejdeme.

Eva Žižková


18. 5. 2016

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ PRO ROK 2016

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (Okresní sdružení Ostrava) vyhlásilo pro všechny typy škol a mimoškolních zařízení na jaře roku 2016 literární a výtvarnou soutěž s názvem Požární ochrana očima dětí. Obě části soutěže byly rozděleny do různých věkových kategorií.
Soutěž probíhala ve dvou kolech. Školního kola se zúčastnilo 50 žáků se svými výtvarnými dílky. Ta nejzdařilejší prošla veřejným výběrem a na stupních nejvyšších se umístily výtvarné práce:
1. místo Lukáš Miko PŠ1A
2. místo Michaela Horáková PŠ1C
3. místo Zdeněk Pavelek PŠ2A
Odborná komise zvolila do okresního kola širší výběr. Do tří výtvarných soutěžních kategorií poslala obrázky žáků - Magdalény Vaňkové, Nikol Grupáčové, Davida Podrygaly, Lukáše Mika, Zdeňka Pavelka, Michaely Horákové, Františka Polhoše, Terezy Růžičkové, Michaely Strachottové. V okresním kole se umístily na prvních místech v kategorii K2 výtvarné práce žákyň Nikol Grupáčové PŠ1C a Magdalény Vańkové PŠ2A.
Žákyně převezmou svá ocenění na slavnostním předávání cen dne 13. června 2016.

Děkujeme Všem dětem za účast v této celostátní soutěži a přejeme hodně dalších krásných obrázků a osobních úspěchů.

Soutěž je zařazena do Souboru pedagogicko-organizačních informací MŠMT ČR, skupina C.

Ing. Libuše Chrustová


28. 4. 2016

POHLED DO JINÉHO A PŘECE STEJNÉHO SVĚTA

7. ročník mezinárodní výstavy osob s poruchami autistického spektra
Žáci oboru vzdělávání Praktická škola - Viktor Kaplan, Jaromír Tesař, Lukáš Jankovský, Lenka Kalášková a Nikol Gajdová vytvořili výtvarná díla, která jsme odeslali na mezinárodní výstavu výtvarných prací osob s poruchami autistického spektra. Žák třídy PŠ2B Jaromír Tesař se dostal se svou miniaturou „Městečko jako v pohádce“ do mezinárodní TOP 15 obrázků.
7. ročníku mezinárodní výstavy výtvarných prací osob s poruchami autistického spektra „Pohled do jiného a přece stejného světa“, se zúčastnilo 15 škol a organizací z Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, Polska, Lotyšska, Estonska a USA – Floridy. Odborná porota sestavila TOP 15 obrázků z celkového počtu 145 výtvarných prací.
Na Jaromíra jsme moc hrdí a blahopřejeme mu k umístění. Kreslí a maluje tak krásně, že mnohdy vypadají jeho obrázky tak, jako by je obkresloval (jak uvedla odborná porota).

Ing. Libuše Chrustová


21. 4. 2016

KAM ZVÍŘATA CHODÍ SPÁT

Žáci oboru vzdělávání Praktická škola se zúčastnili výtvarné soutěže KAM ZVÍŘATA CHODÍ SPÁT vyhlášené Střediskem volného času Ostrava - Moravská Ostrava ke Dni Země 2016. 22. dubna 2016 proběhne slavnostní vyhodnocení soutěže v Komenského sadech. Mezi vyhodnocenými výtvarníky budou i naši žáci Lukáš Miko PŠ1A, Tereza Růžičková PŠ1C a Marek Roščák PŠ1A ( kategorie 15 - 26 let, viz výsledková listina).
Gratulujeme a přejeme hodně dobrých tvůrčích nápadů.

Ing. Libuše Chrustová


31. 3. 2016

EVROPA VE ŠKOLE

V měsíci únoru a březnu letošního roku se naši žáci zúčastnili výtvarné soutěže s dlouhou tradicí „Evropa ve škole“ určenou žákům a studentům všech stupňů a typů ZŠ, SŠ a školských zařízení.
Soutěž je organizovaná v evropských zemích od roku 1953. 25. ročník vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod garancí Národního institutu dalšího vzdělávání. Základní myšlenkou této soutěže je propagovat mezi dětmi, žáky, studenty, učiteli ideje vzájemné sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nich pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy. Hlavní téma soutěže tohoto ročníku souvisí s vyhlášením roku 2016 jako Evropského roku boje proti násilí na ženách a dívkách. Mottem je Společně žít v míru.
Jedním z dalších témat bylo výročí 700 let od narození Karla IV.
Žáci praktické školy si vybrali téma: „výročí 700 let od narození Karla IV“. Karel IV. – král český a císař Svaté říše římské je jim velmi blízký. Snad není mezi nimi nikdo, kdo by o něm neslyšel nebo jej neznal. Tím se naplňuje jeho státnický a kulturní odkaz.
Ve školním kole soutěžilo 13 žáků se svými výtvarnými dílky.
1. místo patřilo Kateřině Srovnalové PŠ2A
2. místo patřilo Ronaldu Rafaeli PŠ2A
3. místo patřilo Nikole Tesarčíkové a Danielu Buličkovi PŠ2A.
Do krajského kola jsem odeslala všech 5 prací. Autoři napjatě čekali na výsledky z krajského kola. Soutěžili ve 4. kategorii 17 až 21 let. Ale jejich mentální věk neodpovídá věku biologickému? Jak dopadneme? Umístíme se? To byly nejčastější otázky žáků.
Pak to přišlo. Kateřinka Srovnalová se umístila na 3. místě v krajském kole svým výtvarným dílem „Západ slunce u mostní věže“. Katčino umístění je pro ni i pro nás velmi cenné, protože soutěžila se zdravými žáky, studenty a umístila se na příčkách nejvyšších.
Gratulujeme a přejeme hodně dalších dobrých nápadů.

Ing. L. Chrustová


23. 3. 2016

NÁVŠTĚVA ZOOLOGICKÉ ZAHRADY

Dne 22. 3. 2016 se žáci PŠ zúčastnili vzdělávacího programu s názvem: ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT V ZOO.
Počasí nám nepřálo, takže ráno jsme nebyli nadšení, že jedeme do ZOO.
V učebně, kde se výuka konala, nás rozmrzelost přešla, protože již při vstupu jsme viděli spoustu zvířat. V průběhu výuky jsme se dověděli mnoho zajímavostí, sáhli jsme si na tygří a medvědí zuby, potěžkali sloní stoličku nebo stehenní kost, pohladili srst rysa, lišky nebo irbise, sáhli si na peří sovy
a porovnali obratel žirafy s obratlem člověka. Došlo i na živá zvířata.
Výukový program jsme doplnili prohlídkou zoologické zahrady.

Žáci PŠ1B, PŠ1C, PŠ2B


5. 12. 2015

MIKULÁŠ

Dne 4. 12. 2015 navštívil třídy PŠ Mikuláš, čert a anděl. Mikuláš četl z knihy zásluh. Čerti hartusili a hledali hříšníky a anděl rozdával pohodu a sladkosti. Žáci jednotlivých tříd zpívali (nejčastěji koledy) nebo recitovali básničky.

Mgr. Jarmila Volná

   


19. 11. 2015

NÁVŠTĚVA HASIČSKÉHO MUZEA

Je 18. 11. 2015 a my dnes máme zkrácené vyučování. Proč? Protože jedeme do muzea. Ve škole jsme si povídali o náročné práci hasičů a teď se jedeme podívat na vybavení jejich předchůdců.
V muzeu nás vítá starší pán, který sám patřil mezi profesionální hasiče, takže dostáváme zasvěcený výklad. Jaké je naše překvapení, když se dovídáme, že se nemusíme jen dívat, ale můžeme si spoustu věcí sami vyzkoušet! A to hned také činíme. Ohlašujeme požár, čistíme hadice, pumpujeme vodu, slaňujeme raněného, zkoušíme si hasičskou výstroj, zjišťujeme tíhu hydraulických kleští apod.
Ještě po cestě na tramvaj si povídáme o tom, co nás zaujalo. Někteří z nás se zde ještě určitě vrátí, třeba s rodiči.

Třída PŠ1B a PŠ2B


28. 10. 2015

PROJEKTOVÝ DEN NA PRAKTICKÉ ŠKOLE

Dne 27. 10. 2015 se žáci Praktické školy zúčastnili projektového dne s názvem „SMYSLOVÉ ORGÁNY“.
Žáci dostali příležitost něco se o svých smyslech dovědět a vyzkoušet si, jak jejich smysly fungují v praxi. Zjistili, jak na tom jsou s čichem, sluchem, zrakem, hmatem a chutí.
Projektové dny se těší u našich žáků velké oblibě.


8. 10. 2015

SLAVNOSTNÍ VEČER - KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK 2015


17. 9. 2015

VLKU, DOBRÉ CHUTNÁNÍ !!!!

Program s úsměvným názvem „Vlku, dobré chutnání !„ se konal Divadle loutek dne 17. 9. 2015.
Divadelního představení se účastnili žáci praktické školy dvouleté.
Veselá pohádka o zlém vlkovi, kde v hlavních rolích vystupovala zvířátka, měla u žáků velký ohlas a moc dobře se pobavili.
Navíc přálo i počasí, takže procházka centrem Ostravy byla více než příjemná.
Těšíme na další představení v prostorách Divadla loutek, kde se nám moc líbí.

Mgr. Jarmila Volná
 


 

  
Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí