Informace

Studium

SkolSpec.cz / Menu / Předmětové komise / Aktivity předmětových komisí ve šk. roce 2017/2018 / PK pečovatelských a provozních služeb 2017-2018

PK pečovatelských a provozních služeb 2017-2018


JMENNÝ SEZNAM ČLENŮ PK

Předseda komise:

Mgr. Marcela Petrušková

Členové komise:

Hana Bártová
Mgr. Zdeňka Křikalová
Ing. Libuše Chrustová
Mgr. Eva Broďáková
Jaromíra Langová
Agorka Šáňová
Lenka Bártová
Naděžda Mikulášková
Mgr. Kateřina Ducová Žurková
Bc. Pavlína Borešová


Obory vzdělávání:
75-41-E/01 Pečovatelské služby
69-54-E/01 Provozní služby


Plán PK

31. 8. 2017

 • zadání vypracování tematických plánů pro školní rok 2017/2018
 • návrhy na nové webové stránky školy
 • doplnění tematických celků do ŠVP
 • exkurze a DVPP

8. 9. 2017

 • kontrola tematických plánů pro školní rok 2017/2018
 • asistence ve třídách
 • diagnostické období
 • doplnění učebnic a učebních pomůcek

23. 11. 2017

 • kontrola plnění tematických celků
 • individuální vzdělávací plány
 • zhodnocení diagnostického období

18. 1. 2018

 • kontrola plnění tematických celků
 • vypracování podkladů pro závěrečné zkoušky
 • hodnocení výchovně vzdělávací činnosti za I. pololetí školního roku 2017/2018

19. 4. 2018

 • kontrola plnění tematických celků
 • schválení témat pro závěrečné zkoušky
 • návrhy na změny v tematických plánech

24. 5. 2018

 • hodnocení výchovně vzdělávací činnosti žáků, kteří končí svá studia
 • příprava ZZ

21. 6. 2018

 • kontrola plnění tematických celků
 • návrhy na úpravu tematických plánů
 • hodnocení výchovně vzdělávací činnosti za II. pololetí školního roku 2017/2018
   

Akce PK pečovatelské a provozní služby 2017/2018


12. 4. 2018

ODBORNÁ EXKURZE  ,,VELKOKAPACITNÍ KUCHYNĚ “

Ve středu 11. 4. 2018 se třída PP1 zúčastnila odborné exkurze ve velkokapacitní kuchyni v nemocnici na Fifejdách. Seznámili nás s celým zařízením, jeho provozem a k čemu slouží. Toto zařízení nás zaujalo svým vybavením (konvektory, zchlazovače, multifunkční pánve, roboty, míchací díže, myčky…).Tato exkurze pro nás byla velkým přínosem, byla zajímavá a především poučná.

UOV Agorka Šáňová


14. 12. 2017

SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA V BOWLINGU

5. 12. 2017 jsme se zúčastnili vánočního turnaje v bowlingu. Pořadatelem této akce byl sportovní klub Střediska pracovní rehabilitace v Ostravě – Porubě - SK Chachaři. Turnaj byl pojat jako ,,Mikulášské zápolení“. Mezi sebou se utkalo 8 družstev, celková účast byla 55 sportovců. Soutěž probíhala ve sváteční, vánoční atmosféře. Každý závodník obdržel na závěr turnaje medaile, mikulášské balíčky a vedoucí družstev si převzali poháry. Naši žáci se umístili na osmém, čtvrtém a třetím místě. Třetí místo získali: Polhoš Jan, Mareš Josef, Matta Dominik a Žídek Vojtěch. O účastníky sportovního klání bylo dobře postaráno. Přítomným se dostalo pohoštění s teplým obědem. Moc se nám to líbilo. Zvítězili všíchni.


22. 11. 2017

DUHOVÝ DŮM OSTRAVA

Exkurze se zúčastnilo 14 žáků + 2 UOV. Při pečlivé prohlídce zařízení, byli žáci seznámeni s posláním odlehčovací služby, s prací osobního asistenta i s prací samostatného pečovatele. Žákům se toto moderní zařízení líbilo a už se těší na další návštěvu.

UOV Langová Jaromíra
 


11. 11. 2017

KREATIV A ŽIVOT BEZ BARIÉR

Každým rokem v podzimních měsících probíhá na Výstavišti Černá louka v Ostravě Výstava „Kreativ“ a „Život bez bariér“. Již z uplynulé ročníky ukázaly, že je to akce velmi inspirativní a proto jsme ji
dne 10. 11. 2017 navštívili se žáky třídy PSL1.
První část byla zaměřena na prezentaci velkého množství výtvarných technik, prodej materiálů a výrobu originálních dárků ve workshopech. Druhá část se věnovala problematice sociálních a asistenčních služeb pro seniory a osoby s handicapem. K vidění byly ukázky výcviku vodících a asistenčních psů, canisterapie, úpravy bydlení, vozidel i možnosti trávení volného času. V letošním roce se výstava věnovala také celiakii.
Pro všechny zúčastněné byla akce zajímavá, poučná a přínosná.

Mgr. Kateřina Ducová Žurková

 

6. 11. 2017

SANATORIA KLIMKOVICE – HÝLOV

V úvodu školního roku proběhla první společná akce 1. a 2. ročníku oboru Provozní služby.
Exkurze na odloučené pracoviště Odborného výcviku byla zaměřena na kuchyňský a stravovací provoz v lázeňském prostředí.
V tomto moderním bezbariérovém lázeňském komplexu se léčí pohybové ústrojí, neurologické a gynekologické potíže, roztroušená skleróza, neplodnost, bolesti kloubů, skolióza a Parkinsonova choroba. Služeb lázní využívají dospělí i děti z domova i ze zahraničí. Exkurze byla pro žáky poučná a velmi zajímavá.

Mgr. Kateřina Ducová Žurková, Naděžda Mikulášková


3. 11. 2017

27. 9. 2017 – SPOLEČNÁ AKCE OBORŮ PROVOZNÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

25. výročí vzniku Střediska pracovní rehabilitace v Ostravě – Porubě, L. Podéště 1874.
Oslavu zaštítil a všem zúčastněným zazpíval Petr Bende.


20. 10. 2017

HASIČSKÉ MUZEUM OSTRAVA

Ve čtvrtek 19.10.2017 žáci třídy PSL1 uskutečnili exkurzi do Hasičského muzea v rámci BOZP + PO. Expozice Hasičského muzea tvoří 7 částí, které vytváří náhled do historie hasičství, ale také ukázky současné techniky, pracoviště integrovaného bezpečnostního centra, modelových situací, ukázky záchranných prací atd. Cílem exkurze bylo ukázat jak práce hasičů je důležitá, náročná a prospěšná.

UOV Agorka Šáňová


4. 10. 2017

ODBORNÁ EXKURZE – OZO OSTRAVA

Dne 3. 10. 2017 navštívili žáci třídy PP1 Centrum odpadové výchovy se vzdělávacím programem ,, Kde končí odpady‘‘. Žáci byli seznámení s tříděním odpadů. Cílem programu bylo pochopit, proč a jak je třeba třídit odpad. Žákům se exkurze líbila a všichni jsme odcházeli domů s drobnými dárky.

UOV Agorka Šáňová


 
Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí