Informace

Studium

SkolSpec.cz / Menu / Předmětové komise / Aktivity předmětových komisí ve šk. roce 2017/2018 / PK pečovatelských a provozních služeb 2017-2018

PK pečovatelských a provozních služeb 2017-2018


JMENNÝ SEZNAM ČLENŮ PK

Předseda komise:

Mgr. Marcela Petrušková

Členové komise:

Hana Bártová
Mgr. Zdeňka Křikalová
Ing. Libuše Chrustová
Mgr. Eva Broďáková
Jaromíra Langová
Agorka Šáňová
Lenka Bártová
Naděžda Mikulášková
Mgr. Kateřina Ducová Žurková
Bc. Pavlína Borešová


Obory vzdělávání:
75-41-E/01 Pečovatelské služby
69-54-E/01 Provozní služby


Plán PK

31. 8. 2017

 • zadání vypracování tematických plánů pro školní rok 2017/2018
 • návrhy na nové webové stránky školy
 • doplnění tematických celků do ŠVP
 • exkurze a DVPP

8. 9. 2017

 • kontrola tematických plánů pro školní rok 2017/2018
 • asistence ve třídách
 • diagnostické období
 • doplnění učebnic a učebních pomůcek

23. 11. 2017

 • kontrola plnění tematických celků
 • individuální vzdělávací plány
 • zhodnocení diagnostického období

18. 1. 2018

 • kontrola plnění tematických celků
 • vypracování podkladů pro závěrečné zkoušky
 • hodnocení výchovně vzdělávací činnosti za I. pololetí školního roku 2017/2018

19. 4. 2018

 • kontrola plnění tematických celků
 • schválení témat pro závěrečné zkoušky
 • návrhy na změny v tematických plánech

24. 5. 2018

 • hodnocení výchovně vzdělávací činnosti žáků, kteří končí svá studia
 • příprava ZZ

21. 6. 2018

 • kontrola plnění tematických celků
 • návrhy na úpravu tematických plánů
 • hodnocení výchovně vzdělávací činnosti za II. pololetí školního roku 2017/2018
   

Akce PK pečovatelské a provozní služby 2017/2018


4. 10. 2017

ODBORNÁ EXKURZE – OZO OSTRAVA

Dne 3. 10. 2017 navštívili žáci třídy PP1 Centrum odpadové výchovy se vzdělávacím programem ,, Kde končí odpady‘‘. Žáci byli seznámení s tříděním odpadů. Cílem programu bylo pochopit, proč a jak je třeba třídit odpad. Žákům se exkurze líbila a všichni jsme odcházeli domů s drobnými dárky.

UOV Agorka Šáňová


 Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
logo nzz2
ramps_png

Menu zápatí