Informace

Studium

SkolSpec.cz / PK pečovatelských a provozních služeb 2015-2016

PK pečovatelských a provozních služeb 2015-2016


JMENNÝ SEZNAM ČLENŮ PK

Předseda komise:

Mgr. Marcela Petrušková

Členové komise:

Mgr. Zdeňka Křikalová
Ing. Libuše Chrustová
Mgr. Eva Broďáková
Rudolf Jílek
Jaromíra Langová
Agorka Šáňová
Lenka Bártová
Naděžda Mikulášková
Mgr. Kateřina Ducová Žurková
Bc. Pavlína Borešová


PLÁN ČINNOSTÍ PŘEDMĚTOVÉ KOMISE PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Obory vzdělávání:
75-41-E/01 Pečovatelské služby
69-54-E/01 Provozní služby

Třídy + TU:

PP1 Ing. Chrustová
PP2 Mgr. Broďáková
PP3 Mgr. Petrušková
PSL2 Mgr. Křikalová


Plán PK

27. 8. 2015
- zadání vypracování tematických plánů pro školní rok 2015/2016
- hodnocení neklasifikovaných žáků a žáků, kteří neprospěli

8. 9. 2015
- kontrola tematických plánů pro školní rok 2015/2016
- asistence ve třídách
- diagnostické období
- doplnění učebnic a učebních pomůcek

10. 11. 2015
- kontrola plnění tematických celků
- individuální vzdělávací plány
- zhodnocení diagnostického období

12. 1. 2016
- kontrola plnění tematických celků
- vypracování podkladů pro závěrečné zkoušky
- hodnocení výchovně vzdělávací činnosti za I. pololetí školního roku 2015/2016

12. 4. 2016
- kontrola plnění tematických celků
- schválení témat pro závěrečné zkoušky
- návrhy na změny v tematických plánech

10. 5. 2016
- hodnocení výchovně vzdělávací činnosti žáků, kteří končí svá studia
- příprava ZZ

14. 6. 2016
- kontrola plnění tematických celků
- návrhy na úpravu tematických plánů
- hodnocení výchovně vzdělávací činnosti za II. pololetí školního roku 2015/2016

Vypracovala: Mgr. Petrušková
 


Akce PK pečovatelské a provozní služby 2015/2016


23. 5. 2016

ŠTRAMBERK

Dne 19. 5. 2016 žáci třetího ročníku Pečovatelských služeb navštívili malebné městečko v podhůří Beskyd. Jejich první zastávkou ve Štramberku byla pravěká jeskyně Šipka. Pak úzkými uličkami lemovanými překrásnými roubenými chalupami došli na náměstí. V pekárně, kde si zakoupili vyhlášené Štramberské uši, se mohli zároveň podívat, jak se peče tato místní specialita. Z náměstí po starých schodech vystoupali na Štramberskou Trúbu a rozhlédli se po širokém kraji. Přes botanickou zahradu v Dolní Kamenárce, se vraceli k nádraží a litovali, že už jedou opět domů, a třídní učitelka také!

TU Mgr. Marcela Petrušková
 


3. 5. 2016

EXKURZE – ŠKOLNÍ STATEK – PRÁCE NA PROVOZNÍ JEDNOTCE

V pátek 30. 4. 2016 navštívili žáci oboru Provozní služby odloučené pracoviště - Školní statek v Nové Vsi, kde probíhá výuka zahradnických oborů. Cílem akce bylo seznámit se s provozem a náplní práce v tomto zařízení. Součástí exkurze byla výroba aranžmá k nadcházejícímu Dni matek za asistence Mgr. Slováčkové - Jaščišákové a jejich žáků. Akce splnila očekávání. Žáci si odnesli nejen plno nových informací, ale i vlastnoručně vyrobený dekorační předmět.

Mgr. Ducová Žurková, Naděžda Mikulášková


16. 4. 2016

VELKOKAPACITNÍ PRÁDELNA RENATEX CZ A. S.

V rámci spojení teorie s praxí se uskutečnila dne 13. 4. 2016 exkurze do velkokapacitní prádelny RENATEX CZ a. s.. Tato firma nabízí komplexní služby servisu prádla a pracovních oděvů pro zdravotnická zařízení, lázně, hotely a průmyslové podniky v Českém Těšíně a Ostravě.
Akce se zúčastnili žáci oborů Pečovatelské a Provozní služby. Pověřený pracovník nás podrobně seznámil s celým procesem údržby prádla od příjmu až po výdej zadavateli. Věříme, že získané informace a poznatky žáci zúročí při studiu a přípravě k závěrečným zkouškám.

 Mikulášková Naděžda, Mgr. Žurková Kateřina

 


10. 2. 2016

ČISTÍRNA ODĚVŮ A KOBERCŮ PENGUIN CZ S.R.O.

V rámci plnění školních osnov jsme dne 9. 2. 2016 navštívili čistírnu oděvů a koberců Penguin CZ s.r.o. Společnost byla založena v roce 2004 a nyní je jedna z největších společností v České republice v poskytování služeb čištění oděvů a koberců. Na území České republiky provozuje 17 poboček, které jsou umístěny v obchodních centrech velkých měst.
Žáci třídy PSL 2 se měli možnost seznámit s provozem klasické čistírny a prádelny. Pracovnice pobočky nás ochotně seznámila s průběhem celého procesu od příjmu až po výdej zákazníkovi. Exkurze byla velmi přínosná a zajímavá.

Mgr. Žurková Kateřina, Mikulášková Naděžda

 
 


5. 2. 2016

EXKURZE DO OZO OSTRAVA

Ve čtvrtek 4.2.2016 navštívili naši žáci třídy PP1 program Kam s ním. Cílem programu bylo pochopit, proč a jak je třeba třídit odpad z domácností, co se s ním dále děje a k čemu je využit po případné recyklaci.
Žáci se do programu aktivně zapojili. Pro žáky byl připraven 3D film,který umožňuje nahlédnout do chodu společnosti OZO Ostrava.

UOV Agorka Šáňová

   


22. 12. 2015

VÝSTAVA BETLÉMŮ A VÁNOČNÍ TRHY

Poslední prosincové dny bývají věnovány adventu a blížícím se vánočním svátkům i zvykům. Proto byla exkurze 19. a 21. 12. 2015 zaměřena na výstavu betlémů a vánoční trhy v centru Ostravy. Žáci tříd PP1 a PSL2 si prohlédli výrobky z předškolních a školních zařízení a dětí z dětských domovů vystavené v přilehlých prostorách. (Radnice Moravské Ostravy a Přívozu.) Zaujala nás pestrost použitých materiálů, originalita pojetí i dřevěná klasika. Svou účast jsme zaznamenali zápisem do pamětní knihy.

Mgr. Kateřina Žurková

    


17. 12. 2015

DOMOV SV. MIKULÁŠE

Dne 16. 12. 2015 se jela třída PP3 podívat do Domova sv. Mikuláše v Ludgeřovicích, který zajišťuje komplexní služby pro seniory. V krásném rodinném prostředí nás přivítal a podal vyčerpávající informace sociální pracovník a zástupce vedoucího Bc. Kamil Kupka. Provedl nás celým zařízením - včetně sociálně terapeutických dílen, které s Domovem sousedí. Exkurze byla pro žáky velkým přínosem a Domov i dílny se jim opravdu líbily.
Motto tohoto zařízení je: „DOMOV JE MÍSTO, KDE VÁS MAJÍ RÁDI A DĚLAJÍ VŠECHNO PRO TO, ABYSTE BYLI SPOKOJENI.“
Myslím, že motto je 100% naplněno.

Mgr. Marcela Petrušková


14. 12. 2015

Dny otevřených dveří

Ve dnech 11.12. – 12.12. 2015 se v prostorách naší školy konaly Dny otevřených dveří. Akce se zúčastnili žáci třídy PP1 Alžběta Bílková a třídy PP3 Tereza Zemanová a David Walczysko. Prezentovali svou dovednost výrobou vánočních ozdob. Zároveň s prezentací oboru Pečovatelské služby a Provozní služby byl i prodej ušitých výrobků.

UOV Agorka Šáňová

   


10. 12. 2015

VÁNOČNÍ JARMARK

Dne 9. prosince se žáci tříd PSL2 a PP3 zúčastnili vánočního jarmarku pořádaného Centrem sociálních služeb Poruba. Akce se konala v zimní zahradě Domu s pečovatelskou službou Astra. Návštěvníci si mohli zakoupit výrobky uživatelů domova, keramiku, svícny a adventní věnce. K zakoupení byly také výrobky žáků naší školy oborů Zpracovatel přírodních pletiv, Provozní služby a Pečovatelské služby. Součástí prodeje byla také ukázka tvorby vánočních ozdob zmiňovaných oborů.

Mgr. Kateřina Žurková


17. 10. 2015

KREATIV A ŽIVOT BEZ BARIÉR

Dne 16. 10. 2015 navštívili žáci tříd PSL2 a PP3 výstavu „Kreativ“ a „Život bez bariér“. Obě akce probíhaly současně na Výstavišti Černá louka v Ostravě.
První část byla zaměřena na prezentaci velkého množství výtvarných technik, prodej materiálů a výrobu originálních dárků ve výtvarných dílničkách. Druhá část se věnovala problematice sociálních a asistenčních služeb pro seniory a osoby s handicapem. K vidění byly ukázky výcviku vodících a asistenčních psů, canisterapie, úpravy bydlení, vozidel i možnosti trávení volného času.
Pro všechny zúčastněné byla akce zajímavá, poučná a přínosná.

Mgr. Žurková Kateřina

   


26. 9. 2015

ZDRAVÍ A DUŠE

Žáci třídy PP2,PP3,PSL2 navštívili dne 25.9.2015 Černou louku v Ostravě,kde probíhaly dvě výstavy ,,Život na zahradě“ a ,,Zdraví a duše“.
Cílem akce bylo motivovat žáky k pozitivním změnám v životním stylu a ukázat, jaké možností a jakým způsobem se dá zdravěji žít. Dále se žáci seznámili s úpravou a zpracováním ovoce a zeleniny.
Exkurze byla zajímavá, vzdělávací a hezká.

UOV Agorka Šáňová


15. 9. 2015

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR

V úterý 15.9.2015 jsme se s žáky třídy PP1 vydali na exkurzi a navštívili hasiče v Ostravě – Zábřehu. Prohlédli jsme si zázemí hasičů i jejich vybavení,auta (záchranná vozidla)a dokonce jsme měli to štěstí,když jeli k zásahu. Všechno jsme si poslechli, prohlédli i vyzkoušeli a hodinka a půl utekla jako voda.Moc děkujeme a těšíme se zase za rok.

Učitel odborného výcviku
Agorka Šáňová
 


10. 9. 2015

HASIČSKÉ MUZEUM MĚSTA OSTRAVY

10.9.2015 jsme se s žáky PP1 vydali do hasičského muzea. Byli jsme příjemně překvapeni zajímavým vyprávěním zkušeným průvodcem, který prožil ve službách profesionálních hasičů několik desetiletí. Expozice je rozdělena do šesti tematických částí. Žáci si mohli vyzkoušet točení klikou ruční sirény, rozpumpovat historickou stříkačku. Nevšední byla i lezecká expozice. Moc se nám tam líbilo.

Učitel odborného výcviku
Agorka Šáňová


 
Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí