Informace

Studium

SkolSpec.cz / PK pečovatelských a provozních služeb 2012-2013

PK pečovatelských a provozních služeb 2012-2013


Akce PK pečovatelských a provozních služeb ve šk. roce 2012/2013


31. 5. 2013

"Okno do kraje"

Hnutí Brontosaurus, Sekce BRĎO a Brontosauří dětský oddíl Vlkani vyhlásili v letošním roce 19. ročník celostátní výtvarné, literární a fotografické soutěže Máme rádi přírodu na téma „Okno do kraje“.

Žáci Střední školy prof. Zdeňka Matějčka, odloučené pracoviště na ulici K. Pokorného 1742, se zúčastnili všech kategorií pro střední školy v celé České republice.

Veronika Soblová, žákyně 1. ročníku oboru vzdělání Pečovatelské služby, se umístila na krásném 1. místě v kategorii SŠ – báseň.        

 

 

Moc gratulujeme.

Mgr. Libuše Chrustová


11. 4. 2013

Pohled do jiného a přece stejného světa - 4. ročník mezinárodní výstavy osob s poruchami autistického spektra

Dne 10. dubna 2013 se zúčastnili dva žáci 1. ročníku oboru vzdělání Provozní služby
4. ročníku mezinárodní výstavy osob s poruchami autistického spektra pod názvem:
„Pohled do jiného a přece stejného světa“.

V letošním roce bylo zasláno 87 výtvarných prací z celkem 13 speciálních škol těchto zemí:
USA (Florida), Česká republika, Polsko a Slovenská republika.

Odborná porota vybrala TOP 13 výtvarných prací.

Na prvním místě se umístila žákyně SŠ prof. Zdeňka Matějčka, odloučeného pracoviště Karla Pokorného 1742 v Ostravě – Porubě - velmi nadaná výtvarnice Tereza Kotrlová.

Terezka získala ocenění již ve výtvarné soutěži „Křišťálový kamínek“ na Evropských dnech handicapu v říjnu 2012.

Gratulujeme.

Ing. Libuše Chrustová, Mgr. Jarmila Volná

 


4. 4. 2013

Exkurze žáků oborů vzdělání Pečovatelské služby a Provozní služby do hospicového zařízení Charity Ostrava ,, Hospic sv. Lukáše“ v Ostravě Výškovicích.

Článek:    "I život má svůj závěr a zaslouží si důstojnost..."


10. 1. 2013

Adoptuj panenku a zachráníš život dítěti

Žáci oboru Pečovatelské služby se zapojili do projektu organizace UNICEF ,,PANENKA “.
Cílem tohoto projektu je získat finanční prostředky pro celosvětovou očkovací kampaň UNICEF.
Podařilo se nám zhotovit 7 panenek, kterým jsme dali jména a rodné listy. Každá námi vyrobená panenka představuje částku potřebnou pro očkování proti šesti smrtelným dětským chorobám.
Zde jsou panenky, které jsme společně vytvořili.

Agorka Šáňová
Učitel OV


7. 12. 2012

EKOFILM 2013

Mezinárodní filmový festival o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví EKOFILM navštívili žáci oboru vzdělání Pečovatelské práce třídy PP3 dne 6. 12. 2012 v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě.
Žáci se aktivně zapojili do programu VŠB – TUO při různých pokusech. VŠB představila populárním způsobem vědu a techniku a žákům se tento projekt velice líbil.

TU Mgr. Marcela Petrušková

     


17. 10. 2012

Exkurze v prádelně

17. 10. 2012 třída PSL2 a 31.10. 2012 třída PSL1 byla na malé exkurzi v prádelně na naší SŠ prof. Z.Matějčka. Žáci se seznámili s provozem prádelny. Exkurze jim byla velkým přínosem pro jejich představivost o zařízeních a strojovém vybavení prádelen.


12. 10. 2012

Život bez bariér

Dne 12. 10. 2012 se žáci oboru Pečovatelské služby 2. a 3. ročníku zúčastnili výstavy s názvem Život bez hranic. Výstava se konala v prostorách Výstaviště Černá louka v Ostravě. Byl to první ročník výstavy, která dohromady spojila dvě aktuální společenská témata, a to Handicap a Senior.

Dalším příjemným zpestřením byla výstava Kreativ, kde si naši žáci mohli vyzkoušet svou zručnost a fantazii při tvoření bižutérií, keramiky, malování na sklo, razítkování, práce s papírem, patchwork apod.
Ti žáci, které některá z technik zaujala, si mohli zakoupit materiál na výrobu a doma pokračovat ve vlastním tvoření.

A naše dojmy? Koukání po stáncích, chvíle obdivu nad výrobky…no krása. Program byl pestrý, rozmanitý a podnětný. Bylo se na co dívat. Každý zde našel to, co ho zajímalo.

Jedním z projektů podporovaným výstavou je, Panenka Českého výboru pro UNICEF. Tento projekt je zaměřen na podporu očkovacích programů UNICEF v rozvojových zemích. I žáci naší školy jsou zapojeni do tohoto projektu. Podle daného střihu ušiji a oblečou panenku, kterou odešlou společnosti UNICEF.

Učitel odborného výcviku   Agorka Šáňová


5.10. 2012

Výstava „Život na zahradě“

Žáci třídy PSL2 navštívili dne 5. 10. 2012 Výstaviště Černou louku v Ostravě, kde probíhala výstava „Život na zahradě“. Žáci se seznámili s úpravou a zpracováním ovoce a zeleniny. Exkurze byla zajímavá, vzdělávací, hezká.     


28. 9. 2012

Integrovaný záchranný systém v Zábřehu

27. 9. 2012 navštívili naši žáci oboru Pečovatelské služby 1. ročníku ostravské záchranáře na jejich základně v Ostravě-Zábřehu.

Jeden ze zaměstnanců záchranné služby předvedl žákům zásahové vozidlo. Žáci viděli, jak posádka pracuje, seznámili se s vybavením sanitky a použitím řady pomůcek. Žáci se nejen dívali, ale se záchranáři i živě diskutovali o otázkách, které s provozem záchranné služby souvisejí. Někteří z nich si na chvíli vyzkoušeli i roli pacienta.
Další část exkurze probíhala v hangáru letecké záchranné služby. Měli jsme to štěstí, že vrtulník ,, Kryštof 05“ stál na heliportu. Žáci tak mohli na vlastní oči z bezprostřední blízkosti shlédnout stroj a vybavení vrtulníku.

Potom jsme se šli podívat do hlavní budovy a do garáží, kde mají stanoviště hasičská auta. Navštívili jsme i hasičskou tělocvičnu, kde si hasiči udržují svou fyzickou kondici, kterou ke své práci nutně potřebují. Dále jsme si prohlédli hasičská auta, vyzkoušeli hasičský oblek a práci s hasičským nářadím.

Cílem této akce bylo poznat a dozvědět se něco o práci hasičů a záchranářů. Domů jsme se vraceli spokojeni a obohaceni nejen o mnoho dojmů, ale také o množství zajímavých informací týkajících se záchranné služby.
Exkurze se nám všem moc líbila a moc děkujeme za laskavost všem zaměstnancům záchranné služby, kteří se nám věnovali.

Učitel odborného výcviku

Agorka Šáňová

Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí