Informace

Studium

SkolSpec.cz / PK ICT a technická 2014-2015

PK ICT a technická 2014-2015


Akce PK ICT a technické ve šk. roce 2014/2015

11. 4. 2015

„PREZENTIÁDA“

10. 4. 2015 se dva tříčlenné týmy třídy IT2 zúčastnily soutěže v prezentačních dovednostech „Prezentiáda“. Oba týmy postoupily do krajského kola, ve kterém se umístily na 11. a 12. místě ze třinácti týmů.
Tým „Vexťáci“ ve složení Martin Krečmer, Pavel Švehla a Denis Suk vytvořil deskovou hru „Vexta“ a obhajoval 7. místo z nominačního kola a tým „Ajťáci ve složení Martin Šalata, Martin Stiborský a Dominik Dvořák navrhl deskovou hru „Šnekiáda“ a obhajoval 10. místo.
Ing. Jana Martinásková


6. 12. 2014

IX. ROČNÍK REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE OFFICE 2014

4. prosince 2014 se konal IX. ročník regionální soutěže Office 2014, ve které soutěžilo 65 žáků z 23 středních škol. Soutěže se zúčastnili 3 žáci naší školy z oboru Informační technologie, kteří se obsadili:
33. místo Martin Šalata - IT2
38. místo Tomáš Vavrečka - IT4
50. místo Vojtěch Kyrpal - IT4
Soutěže se účastnilo 18 škol. V rámci školních družstev jsme obsadili 12. místo.

Ing. Jana Martinásková


28. 11. 2014

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE K 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

Maturitní obory

Předmětová komise vyhlásila výsledky soutěže, které se zúčastnili žáci oboru Informační technologie 2. - 4. ročníků.

Autorem vítězného návrhu plakátu byl zvolen Petr Kolář ze třídy IT4.

Do užšího výběru bylo nominováno 9 návrhů žáků tříd IT4 a IT2


Učební obory "E"

Soutěže se zúčastnili žáci druhého a třetího ročníku oboru vzdělání: Potravinářská výroba (Cukrářské práce), Zpracovatel přírodních pletiv (Košíkářské práce), Prodavačské práce, Stravovací a ubytovací služby, Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin). Jde o třídy: PV2, KP2, AP3, KPR3, SU3.
Kritéria hodnocení výsledné práce. Grafický návrh musí splňovat tyto podmínky:
1. Dodržení daného formátu.
2. Nápaditost v úpravě - barevné sladění, obrázky ke svému oboru vzdělání.
3. Bezchybný text.
4. Odevzdání v elektronické podobě na e-mailovou adresu učitele nejpozději: 14. 11. 2014.

Výsledky za jednotlivé třídy:

Potravinářská výroba (Cukrářské práce)
PV2: Kristýna Krečmerová - záložka, Tereza Šebestová - záložka

Zpracovatel přírodních pletiv (Košíkářské práce)
KP2: Johana Pascal Veličková -prezentace
KPR3: Anna Bayerová - záložka

Prodavačské práce KPR3: Martin Kulhánek - záložka

Stravovací a ubytovací služby SU3: Jan Heider - záložka, Lukáš Ondruš - záložka

Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin) AP3: Kristýna Stoklasová - záložka
 


15. 9. 2014

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE K 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

Učitelé ICT ve svých třídách s žáky zpracují projekt s tématikou výročí naší školy (podle schopností žáků). Žáci mohou práce vypracovávat doma nebo v hodinách ICT.
Termín vyhodnocení projektů v jednotlivých třídách je do 31. 10. 2014.

Žáci si mohou zvolit
- prezentaci v PowerPointu, příp. v programu Movie Maker
- leták/plakát, (Word, Corel, Malování)
- záložku do knihy (Word, Corel, Malování).

Vyučující vybere 3 nejlepší práce ze skupiny. Tyto vybrané práce dále vyhodnotí komise ICT a technická a zvolí nejlepší projekty.


Vítězné návrhy soutěže k 50. výročí školy
Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí