Informace

Studium

SkolSpec.cz / PK gastronomie a cestovního ruchu 2015-2016

PK gastronomie a cestovního ruchu 2015-2016


JMENNÝ SEZNAM ČLENŮ PK

Zástupce ředitele pro praktické vyučování: Mgr. Richard Mráček

Předseda předmětové komise: Mgr. Liběna Urbanová

Odborný učitel: HT, KU, SU:

Mgr. Danuše Bartková
PaeDdr. Šárka Effenbergerová
Mgr. Miroslava Kozelská
Bc. Emilie Taranová
Mgr. Liběna Urbanová
Ing. Pavlína Lukačíková
Mgr. Šárka Nenková

Odborný učitel OV oboru vzdělání Kuchař- číšník ( Kuchař-číšník-příprava jídel) :

p. Ilona Hlaváčová
p. Hana Niklová
p. Daniela Kovolová
Bc. Lucie Tomášková

Odborný učitel OV oboru vzdělání Stravovací a ubytovací služby :

p. Marta Kašparová
p. Vlasta Kovaříková
p. Hana Ptášková

Obory vzdělání vyučované ve školním roce 2015 - 2016

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

 • 65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) – HT1, HT2, HT3, HT4


Obory středního vzdělání s výučním listem

 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník (Kuchař - číšník - příprava jídel) (KU1, KUP2, KU3)
 • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby ( SU1,SU2,SU3)

Předmětová komise gastronomie a CR plánuje ve školním roce 2015/2016 řadu aktivit, které mají doplnit výuku, zaujmout žáky a obohatit jejich poznatky získané ve výuce a uplatnit je v odborné praxi:

 • třetí a čtvrtý ročník HT vykonává ve školním roce 2015/2016 souvislou odbornou hotelovou praxi v zařízení Hotel Park Inn Ostrava a Clarion Congress Hotel Ostrava****
  v termínech: HT4 7.9. – 19.9.2015
  HT3 21.9. – 5.10.2015
 • zahájení odborné praxe v recepci školy dle daného rozpisu od 3.9. 2015
 • zahájení školního stravovacího provozu – gastronomické akce v Maketě od 3.9.2015
 • každoročně jsou organizovány pro žáky odborné kurzy:
  9. - 10.11.2015 barmanský kurz
  23. - 24.11.2015 carving kurz ( ozdobné vykrajování ovoce a zeleniny)
  kurz pro baristy
 • žáci během roku zajišťují všechny odborné akce v prostorách školní restaurace i mimo školu v různých gastronomických zařízeních
 • reprezentují obor Hotelnictví a Kuchař- číšník při zajišťování velkých gastronomických akcí v prostorách multifunkční haly Gong Ostrava- Dolní-Vítkovice
  7.12.2015 Kraj sobě Předvánoční setkání zástupců kraje s řediteli příspěvkových organizací
  3.3. 2016 Slavnostní galavečer 14. ročníku Sportovec roku 2015
 • den otevřených dveří proběhne dle zpracovaného samostatného organizačního opatření k propagaci oboru
 • slavnostní vánoční oběd zaměstnanců školy bude organizován jako samostatný žákovský profilový projekt žáků 2. ročníků oborů Hotelnictví, Kuchař-číšník a Stravovací a ubytovací služby
 • účast dle rozhodnutí vedení školy na prezentační akci Učeň, středoškolák a vysokoškolák na Černé louce
 • dle rozhodnutí vedení školy účast na prezentační akci školy na Zámku v Kravařích.
 • účast dle rozhodnutí vedení školy na prezentační akci Karneval chutí 22.-24.4.2016 na Černé louce;
 • Zlatá vařečka – odborná soutěž oboru stravovací a ubytovací služby

Další úkoly PK:

 • poskytovat pomoc žákům, kteří mají potíže se zvládnutím učiva, s jejich přípravou k praktické maturitní zkoušce mimo rámec výuky
 • využívat učebny s informační a komunikační technikou dle potřeb a rozvrhu odborných předmětů daných oborů vzdělání
 • využívat odborné výukové video kazety, CD, DVD a sledovat vhodnou nabídku nových informací (nové trendy v oboru)
 • v rámci novelizovaných zákonů, vyhlášek a směrnic v oboru sledovat dostupné informace, v odborné literatuře, pracovat se zpravodaji, odbornými časopisy a literaturou. Dle aktuálnosti a potřeb informace zpracovávat na vyučování
 • mimo komerční služby se účastnit v rámci nabídek, ale i našich podmínek, dalších odborných soutěží, zabezpečovat je dle zájmu a aktivit žáků
 • zaměřit pozornost k náboru žáků oboru vzdělání PK gastronomie a CR
 • zaměřit se na sebevzdělávání pedagogických pracovníků PK gastronomie a CR
 • jiné akce a případné soutěže uskutečňovat průběžně po celý školní rok dle aktuálních nabídek

Mgr. Liběna Urbanová 22.9.2015


Akce PK gastronomie a cestovního ruchu 2015/2016


28. 6. 2016

ÚSPĚCH NAŠEHO ABSOLVENTA OBORU HOTELNICTVÍ A TURISMUS VE SVĚTĚ

Lukáš Řepík - žák oboru Hotelnictví a turismus maturoval ve školním roce 2009-2010

Získal pracovní uplatnění v Norsku v restauraci Renna Restauranter oceněnou MICHELINSKOU HVĚZDOU v roce 2016.
Osobní zkušenost Lukáše o přijetí je popsána následovně:
Do Norska jsem přijel za kamarádem, který věděl o volné pracovní pozici v restauraci Renaa Restauranter.
Manager se mnou udělala pohovor v anglickém jazyce a za 3 dny jsem se podílel při zajištění velké akce zvané ,, ONS ve Stavangeru“ .
Po prvním pracovním dni mi byl nabídnut plný pracovní kontrakt.

Popis restaurace Renna Restauranter:
Restaurace je členěna na 3 části.
Třetí část je nejzajímavější, což je RE – NAA fine dining restaurant, která byla oceněna Michelinskou hvězdou začátkem tohoto roku.
V této restauraci se poskytuje jen předem sestavené Degustační menu, které čítá až 18 chodu. K tomuto menu je samozřejmě sestaven i vinný lístek.. Tato restaurace pojme „pouze“ 20 hostů, ale s otevřenou kuchyní a kuchaři, kde probíhá interakce mezi kuchařem a hostem, kdy také samotný kuchař servíruje a prezentuje daný pokrm.


24. 6. 2016

ČÍŠNICKÝ PĚTIBOJ

Dne 23.6.2016 se konala soutěže odborných dovedností, určená žákům oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus)
Téma soutěže: Číšnický pětiboj
Pořadatelem soutěže byla Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
Místem konání: Náměstí ve Frenštátě pod Radhoštěm
Soutěže se zúčastnilo 26 soutěžících ze 13 odborných škol moravskoslezského kraje.
Naši školu reprezentovali žáci:

Nela Klimšová žákyně HT1 umístění 11. místo
Stanislav Kočica žák HT1 umístění 11. místo
Aneta Vaňásková žákyně HT1 umístění 13. místo
Sabina Zaviatičová žákyně HT1 umístění 13.místo
František Hrnčíř žák HT2 umístění 8. místo
Lubomír Kovář žák HT2 umístění 8.místo

Pedagogický doprovod Mgr. L. Urbanová, Mgr. M. Kozelská

Mgr. L.Urbanová


22. 5. 2016

SLAVNOSTNÍ GALAVEČER K 25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MÚZICKÉ ŠKOLY V OSTRAVĚ

18.5.2016 proběhl slavnostní galavečer k 25. výročí založení Múzické školy v Ostravě pod názvem Múzy mají mnoho tváří.
Naše škola zajišťovala cateringové služby pro 80 pozvaných hostů.
Pohoštění připravili žáci třetího ročníku oboru Kuchař-číšník (Kuchař-číšník – příprava jídel) pod odborným vedením paní I. Hlaváčové, H. Niklové a D. Kovolové.
Přípravu a obsluhu zajistili žáci prvního, druhého a třetího ročníku oboru Hotelnictví ((Hotelnictví a turismus) pod odborným vedením Mgr. L Urbanové.

Mgr. L. Urbanová


14. 5. 2016

OBORU KUCHAŘ-ČÍŠNÍK (KUCHAŘ-ČÍŠNÍK-PŘÍPRAVA JÍDEL)

9.-12.5.2016 proběhla praktická zkouška ze Souboru odborných předmětů (Technologie přípravy pokrmů, Odborný výcvik) oboru Kuchař-číšník (Kuchař-číšník-příprava jídel), které se účastnilo 17 žáků.
Žáci připravovali jednoduché menu dle tematického plánu 1. a 2. ročníku podle vylosovaných témat.

Mgr. Liběna Urbanová


14. 5. 2016

ROČNÍKOVÁ ZKOUŠKA 2. ROČNÍKU - OBOR HOTELNICTVÍ (HOTELNICTVÍ A TURISMUS)

13.5.2016 proběhla praktická zkouška ze Souboru odborných předmětů (Technologie přípravy pokrmů, Techniky obsluhy a služeb) oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus).
Zkoušky se účastnilo 20 žáků, kteří připravovali dokumentaci a výseč slavnostní hostiny pro 2 osoby z vylosovaných témat.

Mgr. Liběna Urbanová


13. 5. 2016

KONFERENCE INKLUZE DO ŠKOLSTVÍ

12.5.2016 se v prostorách přednáškového sálu uskutečnil seminář školských psychologů a speciálních pedagogů Moravskoslezského kraje na téma Inkluze do školství. Občerstvení připravili žáci 1. a 2. ročníku oboru Kuchař-číšník (Kuchař-číšník – příprava jídel) pod odborným vedením UOV I. Hlaváčové.
Cateringové služby pro 90 hostů zajistili žáci 1. ročníku Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) pod odborným vedením Mgr. M.Kozelské.

Mgr. L.Urbanová


2. 5. 2016

SPECIALIZAČNÍ KURZ PRO POKROČILÉ - CARVING 2016

28.4.-29.4.2016 probíhal na naší škole tradiční specializační kurz pro pokročilé CARVING (vyřezávání vodního melounu a květů ze zeleniny) pod vedením školícího lektora p. Luďka Procházky.
Kurzu se zúčastnili žáci tříd oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) a Kuchař-číšník (Kuchař-číšník-příprava jídel).

Mgr. L. Urbanová


23. 4 . 2016

KARNEVAL CHUTÍ 2016

Ve dnech 22.4.2016 - 24.4.2016 se konal 4. ročník gastronomické výstavy s ochutnávkami zaměřený na širokou veřejnost s názvem Karneval chutí.
Místo konání: Černá louka Ostrava, pavilon NA1.
Naše škola zajišťovala občerstvení v minikavárničce s tradičními pokrmy Moravskoslezské kuchyně, výrobky cukrářů a přípravu míchaných nápojů.
Na přípravě a provozu minikavárničky se podíleli žáci prvního, druhého a třetího ročníku oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) a oboru Kuchař-číšník (Kuchař-číšník-příprava jídel) pod vedením odborných učitelů.
Žáci prvního a druhého ročníku oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) zajišťovali obsluhu při pódiových vystoupeních kuchařů s názvy ,,Kulinářská show“ a „Milujeme jídlo“ v pavilonu NA1. Po celé 3 dny se zde prezentovaly ukázky amatérských kuchařů.

Mgr. L. Urbanová


16. 4. 2016

ZLATÁ VAŘEČKA 2016

7.4.2016 se konal 17. ročník soutěže odborných dovedností určena žákům oboru Stravovací a ubytovací služby s názvem Zlatá vařečka.

Téma soutěže: Kysané zelí – zdroj vitamínů.

Pořadatelem soutěže bylo Odborné učiliště a Praktická škola Nový Jičín.
Místo konání OU v Novém Jičíně.

Soutěže se zúčastnilo 28 soutěžících ze 14 odborných škol Moravskoslezského kraje.

Naši školu reprezentovali žáci třídy SU2 Tereza Kučerová (umístila se na 11. místě) a Simona Kupčáková (umístila se na 9. místě).

Žákyně připravovaly V. Kovaříková a M. Kašparová.

Mgr. L. Urbanová


11. 4. 2016

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY  OBOR HOTELNICTVÍ (HOTELNICTVÍ A TURISMUS)

6.4. - 8.4.2016 proběhla praktická zkouška ze Souboru odborných předmětů (Technologie přípravy pokrmů, Techniky obsluhy a služeb) oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus), které se zúčastnilo 21 žáků.
Žáci připravovali dokumentaci a výseč slavnostní hostiny pro 4 osoby na aktuální téma roku 2016.
Ve fotodokumentaci je možné zhlédnout esteticky upravené tabule k vylosovaným tématům.

Mgr. Liběna Urbanová


20. 3. 2016

SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY PŘI PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ

18. 3. 2016 proběhl tradiční slavnostní oběd pro zaměstnance naší školy při příležitosti oslavy Dne učitelů s nabídkou míchaných nápojů za účasti 123 osob.
Slavnostní oběd připravili žáci prvního a druhého ročníku oboru Kuchař-číšník - příprava jídel pod odborným vedením I. Hlaváčové, D. Kovolové a H. Niklové.
Přípravu a obsluhu zajistili žáci prvního, druhého a třetího ročníku oboru Hotelnictví pod vedením Mgr.M. Kozelské a Mgr. L. Urbanové.

Mgr. L. Urbanová

 


10. 3. 2016

SLAVNOSTNÍ GALAVEČER 14. ROČNÍKU SPORTOVEC ROKU 2015 MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

9. 3. 2016 se v prostorách multifunkční haly GONG Dolní oblasti Vítkovice uskutečnil Slavnostní galavečer 14. ročníku Sportovec roku 2015 Moravskoslezského kraje.
Naše škola zajišťovala cateringové služby pro 1000 pozvaných hostů.
Pohoštění připravili žáci třetího ročníku oboru Kuchař-číšník - příprava jídel pod odborným vedením I. Hlaváčové, H. Niklové a D. Kovolové.
Přípravu a obsluhu zajistili žáci prvního, druhého a třetího ročníku oboru Hotelnictví pod odborným vedením Mgr. L Urbanové, Mgr. M. Kozelské a B.Kratochvílové.

Mgr. L. Urbanová


6. 3. 2016

ZLATOVAR CUP OPAVA 2016

4. března 2016 se konal XI. ročník ZLATOVAR CUP OPAVA 2016 - regionální soutěž zaměřena na teoretické znalosti o pivu, správném čepování piva a péčí o pivo.
Soutěže se zúčastnili žáci 9 škol Moravskoslezského kraje s hotelovým a gastronomickým zaměřením.
Místo konání: Střední škola hotelnictví a služeb, restaurace Vesna Opava.
Naší školu reprezentovali 2 žáci třídy HT1 a 2 žáci třídy HT2.

František Hrnčíř HT2 se umístil na 2. místě v soutěží jednotlivců.

Tříčlenné družstvo – Nela Klimšová HT1, Stanislav Kočica HT1 a František Hrnčíř HT2 se umístilo na 3. místě v kategorii družstev.

Lucie Chudobová HT2 se umístila na 1. místě v kategorii náhradnicí.

Pedagogický doprovod: Mgr. Miroslava Kozelská

Mgr. L. Urbanová


5. 3. 2016

ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU OSTRAVA

Dne 4.3.2016 zajišťovali naši žáci v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje slavnostní pohoštění.
Pokrmy připravili žáci třetího ročníku oboru Kuchař - číšník – příprava jídel pod odborným vedením I. Hlaváčové, D. Kovolové a H. Niklové.
Obsluhu slavnostního pohoštění pro 60 osob zajistili žáci prvního a druhého ročníku oboru Hotelnictví pod odborným vedením Mgr. D. Bartkové.

Mgr. L.Urbanová


4. 2. 2016

RANNÍ SHOW ČESKÉ TELEVIZE „DOBRÉ RÁNO“

Dne 3.2.2016 proběhlo v prostorách České televize Ostrava natáčení „Dobrého rána“ v přímém přenosu.
Naše škola v průběhu vysílání připravovala ukázky praktické přípravy pokrmů:

Variace salátů s grilovaným melounem přelité pomerančovo-ořechovým dresinkem.

Vepřovou panenku v pestrém obalu, šťouchané brambory s pažitkou (doplněné
glazurovanou karotkou s pikantní omáčkou z červeného vína).

Tyto pokrmy připravovaly žákyně 3. ročníku oboru Kuchař-číšník – příprava jídel pod vedením učitelky odborného výcviku I. Hlaváčové.

Mgr. L. Urbanová

  


28. 1. 2016

AHOL CUP 2016 - JUNIOR COCKTAIL COMPETITION

18. ročník tradiční soutěže České barmanské asociace Ahol Cup
Dne 27. ledna 2016 se konal XVIII. ročník AHOL – CUP 2016 junior cocktail competition.
Soutěže se účastnili žáci škol s hotelovým a gastronomickým zaměřením.

Místo konání: Multifunkční aula Gong v Dolní oblasti Vítkovice.
Kategorie nápoje: Sparkling Coctail.

Naší školu reprezentovaly v kategorii Sparkling Coctail:
Tereza Winklerová HT3 - s výsledkem zařazení bronzového pásma na 23. místě
Markéta Pešlová HT2 - s výsledkem zařazení bronzového pásma na 28. místě.

Pedagogický doprovod: Mgr. Danuše Bartková.

Mgr. L.Urbanová


18. 1. 2016

VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU OSTRAVA

Dne 15.1.2016 se v prostorách školní restaurace uskutečnila akce Krajského úřadu Ostrava za účasti PaedDr. Libora Lenča a náměstkyně hejtmana Mgr. Věry Palkové.
Slavnostní oběd a studený raut připravili žáci prvního a druhého ročníku oboru Kuchař-číšník – příprava jídel pod odborným vedením UOV I. Hlaváčové, D. Kovolové a H.Niklové.
Obsluhu zajistili žáci prvního a druhého ročníku oboru Hotelnictví pod vedením Mgr. L. Urbanové a Mgr. M.Kozelské.

Mgr. L.Urbanová


18. 1. 2016

SLAVNOSTNÍ RAUT PŘI PŘÍLEŽITOSTI NOVOROČNÍHO KONCERTU

12.1.2016 se uskutečnil při příležitosti Novoroční koncertu, který proběhl na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě, slavnostní raut pro 60 osob.
Pokrmy připravili žáci třetího ročníku oboru Kuchař-číšník-příprava jídel pod odborným vedením UOV I. Hlaváčové, D.Kovolové a H.Niklové.
Obsluhu zajistili žáci druhého a třetího ročníku oboru Hotelnictví pod vedením Mgr. D.Bartkové

Mgr. L. Urbanová


23. 12. 2015

SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY

Dne 22.12.2015 se v prostorách školní jídelny uskutečnil slavnostní vánoční oběd.
Přípravu a obsluhu zajistili žáci prvního a druhého ročníku oboru Hotelnictví pod odborným vedením Mgr. Danuše Bartkové, Mgr. Liběny Urbanové a Mgr. Miroslavy Kozelské.

Mgr. L.Urbanová


18. 12. 2015

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCE A ŘEDITELŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Dne 17.12.2015 se v prostorách školní restaurace uskutečnilo tradiční Předvánoční setkání zástupců obce Ostrava - Poruba a ředitelů příspěvkových organizací
Slavnostní oběd připravili žáci druhého ročníku oboru Kuchař-číšník - příprava jídel pod odborným vedením paní Hany Niklové.
Obsluhu zajistili žáci prvního ročníku oboru Hotelnictví pod vedením Mgr. Miroslavy Kozelské

Mgr. L. Urbanová


15. 12. 2015

ZDRAVÝ SVĚT SENIORA NA STOLE

Dne 14.12.2015 se v prostorách Domova pro seniory Kamenec uskutečnila odborná akce ,,Zdravý svět seniora na stole“.
Na přípravě se podíleli žáci druhého .ročníku oboru Stravovací a ubytovací služby pod odborným vedením paní Vlasty Kovaříkové.

Mgr. L. Urbanová


13. 12. 2015

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2015

Ve dnech 11. - 12.12.2015 se v prostorách naší školy konaly tradiční „Dny otevřených dveří“, které byly zaměřeny na prezentaci nabízených oborů pro školní rok 2016-2017. Naše PK gastronomie a cestovního ruchu se podílela na přípravě prezentace studijního oboru Hotelnictví a učebních oborů Kuchař - číšník - příprava jídel a Stravovací a ubytovací služby. (Viz přiložená fotodokumentace.)

Mgr. L. Urbanová


8. 12. 2015

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA
,, Mikulášská porada“

Dne 7.12.2015 se v prostorách naší školní restaurace uskutečnilo Předvánoční setkání Fakultní nemocnice Ostrava - ,, Mikulášská porada“
Slavnostní raut pro 100 osob připravili žáci druhého a třetího ročníku oboru Kuchař-číšník- příprava jídel pod odborným vedením učitelů odborného výcviku.Ilony Hlaváčové, Hany Niklové a Daniely Kovolové.
Přípravu a obsluhu zajistili žácidruhého a čtvrtého ročníku oboru Hotelnictví pod vedením Mgr. Liběnay urbanové a Mgr. Richarda Mráčka.
Mgr. L. Urbanová
 


8. 12. 2015

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ KRAJE A ŘEDITELŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  ,, KRAJ SOBĚ“

Dne 7.12.2015 se v prostorách multifunkční haly GONG Ostrava-Dolní – Vítkovice uskutečnilo Předvánoční setkání zástupců  kraje a ředitelů příspěvkových organizací.

Slavnostní raut pro 330 osob připravili žáci druhého a třetího ročníku oboru Kuchař-číšník- příprava jídel pod vedením učitelů odborného výcviku Ilony  Hlaváčové, Hany Niklové a Daniely Kovolové.

Přípravu a obsluhu zajistili žáci druhého, třetího a čtvrtého ročníku oboru Hotelnictví pod odborným vedením Mgr. Dany Bartkové, Mgr. Miroslavy Kozelské.

Mgr. L. Urbanová


7. 12. 2015

TRADIČNÍ SETKÁNÍ BÝVALÝCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY

3.12.2015 se prostorách školní restaurace uskutečnil tradiční slavnostní vánoční oběd bývalých zaměstnanců školy, který připravili žáci druhého ročníku oboru Kuchař-číšník- příprava jídel pod odborným vedením paní Hany Niklové.

Přípravu a obsluhu zajistili žáci prvního a druhého ročníku oboru Hotelnictví pod vedením Mgr. Liběny Urbanové.

Mgr. L. Urbanová

 

25. 11. 2015

SPECIALIZAČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY CARVING 2015

Ve dnech 23.-24.11.2015 probíhal na naší škole šestý specializační kurz pro začátečníky CARVING pod vedením školícího lektora pana L. Procházky.
První den byl zaměřen na tematiku vyřezávání jednoduchých zeleninových ozdob, druhý na vyřezávání ovocných ozdob.
Kurzu se zúčastnilo celkem deset žáků oboru Hotelnictví a Kuchař-číšník-příprava jídel.
Celý program spočíval v praktické přípravě ozdob (viz ukázka fotografií). Pedagogický dozor Mgr. L. Urbanová.

Mgr. Liběna Urbanová


11. 11. 2015

SPECIALIZAČNÍ KURZ TECHNIKY A PŘÍPRAVY MÍCHANÝCH NÁPOJŮ

9. a 10. listopadu 2015 probíhal na naší škole specializační kurz techniky a přípravy míchaných nápojů ,,BARBEK 2015“ pod vedením školícího lektora CBA Karla MAYERA.
Cíl kurzu:

TECHNIKA A PŘÍPRAVA MÍCHANÝCH NÁPOJŮ
After Dinner Cocktail¨
Pre Dinner Cocktail
Longdrink
Fancy Cocktail
Kurzu se zúčastnilo celkem 11 žáků (8 žáků třídy HT2 a 3 žákyně třídy KU2).
Pedagogický dozor zajišťovala Mgr. D. Bartková

Mgr. L. Urbanová


11. 11. 2015

X. KONFERENCE ,,PRACUJEME SPOLEČNĚ“

10. listopadu 2015 se v prostorách školního kinosálu uskutečnila již X. konference pod názvem ,,Pracujeme společně“. Pořadatelem byla pracovní skupina Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.
Občerstvení pro 140 osob připravili žáci 2. ročníku oboru Kuchař-číšník- příprava jídel pod odborným vedením paní I. Hlaváčové.
Obsluhu zajistili žáci 2. ročníku oboru Hotelnictví pod vedením Mgr. D. Bartkové.

Mgr. L. Urbanová


7. 11. 2015

SEMINÁŘ ŠKOLNÍCH PSYCHOLOGŮ A SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ.

6. listopadu 2015 se v prostorách přednáškového sálu uskutečnil seminář školních psychologů a speciálních pedagogů. Pořadatelem byl Krajský úřad v Ostravě.
Občerstvení pro 70 osob připravili žáci 2. ročníku oboru Kuchař-číšník- příprava jídel pod odborným vedením paní H. Niklové.
Obsluhu zajistili žáci 2. ročníku oboru Hotelnictví pod vedením Mgr. L. Urbanové.

Mgr. L. Urbanová


4. 11. 2015

SPECIALIZAČNÍ KURZ KÁVY „ BARISTA“ CAFÉART LEVEL 2

Dne 3.11.2015 probíhal na naší škole druhý specializační kurz kávy „Barista“ CaféArt pod vedením školícího lektora Member of SCAEBarista SCAE lev. II. Michala Křižka.
Kurz byl zaměřen na dovednosti a vědomosti v oblasti základů latte art, pražení, míchání směsí a přípravy kvalitních čajů.
Kurzu Barista – Level 2 2015 se zúčastnili jednotliví žáci tříd, HT1, HT2 a KUP2.

Pedagogický dozor v době konání kurzu Mgr. Miroslava Kozelská.

Mgr.L.Urbanová


24. 10. 2015

SLAVNOSTNÍ RAUT

V prostorách foyer Janáčkovy konzervatoře se v pátek 23.10.2015 konal slavnostní raut pro 50 hostů u příležitosti návštěvy marocké velvyslankyně Souriya Otmani v Ostravě.
Rautové výrobky připravili žáci druhého ročníku učebního oboru Kuchař – číšník –příprava jídel pod vedením učitelů odborného výcviku Hany Niklové, Dany Kovolové a Ilony Hlaváčové.
Obsluhu slavnostního rautu zajistili žáci tříd HT2 a HT4 oboru Hotelnictví pod vedením Mgr. Liběny Urbanové

Mgr. L.Urbanová


22. 10. 2015

KURZ BARISTA – LEVEL 1

Ve dnech 19.-20.10.2015 se konal ve školní restauraci Střední školy prof. Zdeňka Matějčka kurz Barista - level 1 .
Lektor: SCAE lev. II. Michal Křižka, profesionální barista
Na tomto kurzu se žáci naučili nejen teoretické znalosti o kávě, druhu kávových zrn, způsobů pražení …, ale hlavně se zaměřili na praktický trénink přípravy kávy.

 

Kurzu BARISTA – LEVEL 1_ 2015 se zúčastnili jednotliví žáci tříd HT1, HT2, KUp2.

Pedagogický dozor v době konání kurzu Mgr. Miroslava Kozelská.

Mgr. L.Urbanová


12. 10. 2015

XXIII. ROČNÍK EVROPSKÝCH DNŮ HANDICAPU V OSTRAVĚ

Ve dnech 5.10. – 8.10.2015 proběhl v Ostravě XXIII. ročník Evropských dnů handicapu.

Naše škola se tradičně účastnila těchto akcí:

6.10.2015
Slavnostní oběd v prostorách školním restaurace

Žáci druhého ročníku Hotelnictví a turismus zajišťovali stravovací služby pozvaným hostům pod vedením Mgr. Liběny Urbanové.

7.10.2015
10. Křišťálový kamínek - slavnostní večer v Domě kultury města Ostravy

Na přípravě a obsluze slavnostního rautu pro 120 osob se podíleli žáci prvního, druhého a třetího ročníku oboru Hotelnictví a turismus pod vedením Mgr. Danuše Bártkové a Mgr. Miroslavy Kozelské.
Všechny podávané pokrmy studené a teplé kuchyně připravili žáci druhého ročníku oboru Kuchař- číšník-příprava jídel pod vedením odborných učitelů OV Ilony Hlaváčové, Daniely Kovolové a Hany Niklové.

Mgr. Liběna Urbanová


1. 10. 2015

PRVNÍ CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ CELIAKŮ V OSTRAVĚ

3. 10. 2015 se uskutečnilo na naší škole První celostátní setkání celiaků v Ostravě pro veřejnost.
V rámci tohoto setkání proběhl prodej bezlepkových potravin, odborní lektoři seznámili formou přednášek širokou veřejnost s problematiku celiakie a zájemci mohli využít individuálních poradenských služeb k této problematice.
Celou akci organizoval Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj a SŠ prof.Z.Matějčka, Ostrava-Poruba
Žáci oboru Hotelnictví tříd HT1 a HT2 pod odborným vedením Mgr. Miroslavy Kozelské byli na tomto setkání nápomocni v rámci prezentace účastníků, při prodeji bezlepkových potravin a při servisu teplých a studených nápojů.

Mgr. Liběna Urbanová


10. 9. 2015

SLAVNOSTNÍ RAUT  9. 9. 2015

Dne 9.9.2015 se uskutečnil v prostorách Střední umělecké školy v Ostravě (v rámci konání porady MŠMT s vedoucími odborů školství krajských úřadů) slavnostní raut pro 35 osob.
Přípravu pohoštění zajišťovali žáci druhého ročníku oboru Kuchař-číšník - příprava jídel pod odborným vedením vyučujících I. Hlaváčové, H. Niklové a D.Kovolové.
Přípravu slavnostního rautu a obsluhu zajišťovali žáci druhého a třetího ročníku oboru Hotelnictví pod odborným vedením Mgr. L. Urbanové.

Mgr. L. Urbanová


9. 9. 2015

PRACOVNÍ SNÍDANĚ  8. 9. 2015

Dne 8. 9. 2015 proběhla v prostorách školní restaurace pracovní snídaně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D. s představiteli speciálních škol a pedagogicko psychologických poraden za účasti náměstkyně hejtmana kraje Mgr.Věry Palkové.
Přípravu pohoštění zajišťovali žáci druhého ročníku oboru Kuchař-číšník - příprava jídel pod odborným vedením vyučujících I. Hlaváčové a H. Niklové.
Přípravu restaurace a obsluhu zajišťovali žáci třetího ročníku oboru Hotelnictví pod odborným vedením Mgr. L.Urbanové.

Mgr. L. Urbanová


 
Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí