Informace

Studium

SkolSpec.cz / PK cizích jazyků 2014-2015

PK cizích jazyků 2014-2015


Akce PK cizích jazyků ve šk. roce 2014/2015


JMENNÝ SEZNAM ČLENŮ PK :

Předseda předmětové komise NEJ:

Mgr. Marta Témová
Členové komise:
Mgr. Dáša Pilichová
Mgr. Jiřina Starostová
Mgr. Šárka Tesarčíková
Mgr. Lída Kofroňová
Ing.Vladimíra Hercíková

Předseda předmětové komise ANJ:

Mgr. Blanka Broskevičová

Členové komise:

Mgr. Jana Adamčíková
PaedDr. Šárka Effenbergerová
Alexej Jesenovskij
Ing. Lenka Mlýnková
Mgr. Ludmila Martiníková
Mgr. Michal Urban


Výuka cizích jazyků na naší škole se uskutečňuje podle renomovaných učebních materiálů: New Headway – Fourth edition , Sprechen Sie Deutsch, Genau.

Kromě didaktické techniky, kterou vyučující využívají při výuce cizích jazyků, je výuka zároveň podpořena prací s jazykovými časopisy Bridge a Freundschaft.

Vyučující cizích jazyků se průběžně vzdělávají v seminářích v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Pedagogové se zúčastňují vzdělávacích stáží v zahraničí. V tomto školním roce se Mgr. Lenka Trembačová zúčastnila dvoutýdenní stáže v německém hlavním městě – Berlíně v jazykové škole BWS Germanlingua
V rámci Evropského dne jazyků se vyučující se studenty zúčastnili filmového představení v originále „Grace – kněžna monacká“ – 10.10.2014 v kině Cinestar.

Studenti naší školy mají možnost si pravidelně ověřovat své znalosti a dovednosti z cizího jazyka při konání ilustračních didaktických testů společné části maturitní zkoušky.
Studentům je tak poskytována příležitost získat jasnější představu o předpokladech zvládnutí zkoušky z cizího jazyka.

Mgr. M.Témová
Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí