Informace

Studium

SkolSpec.cz / PK český jazyk a literatura 2011-2012

PK český jazyk a literatura 2011-2012


Akce PK český jazyk a literatura ve šk. roce 2011/2012


14. 6. 2012

Slavnostní křest Almanachu žákovské a studentské poezie 2011/2012

Dne 14. června se konal ve Středisku volného času v Ostravě slavnostní křest Almanachu poezie, na který byl pozván spolu s účastníky z celého ostravského regionu také žák třídy PV2 Tomáš Fiurášek a jeho vyučující ČJL PaedDr. Marie Bártová. K slavnostní atmosféře přispělo vystoupení klavíristky a zvláště interpretace několika textů emeritní herečkou Divadla Petra Bezruče paní Marií Vikovou. Křest almanachu byl proveden „rychlými špunty“, u kterého měl Tomáš čest asistovat.
Do almanachu byly zařazeny 2 jeho básně.Úspěšným autorům byly předány almanachy a přijali blahopřání ředitelky SVČ a ostatních organizátorů slavnosti.

pozvánka na Slavnostní křest Almanachu žákovské a studentské poezie 2011/2012

ukázky z tvorby Tomáše Fiuráška

     


12. 6. 2012

Autorské čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol Znojmo 2012

ZŘ paní Mgr. Dáša Pilichová a pan Mgr. Lukáš Trembač předali žáku třídy PV2 Tomáši Fiuráškovi za 2. místo v této soutěži diplom, drobné upomínkové předměty a „Sborník oceněných literárních prací z Autorského čtení 2012“.

PaedDr. Marie Bártová


28. 3. 2012

7. ročník Autorského čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol

28. března 2012 proběhlo ve Znojmě slavnostní vyhlášení výsledků 7. ročníku celostátní soutěže Autorské čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol na téma Srpen. Po loňském úspěchu našich žáků reprezentoval letos naši školu ve 4. kategorii – středoškoláci v oboru poezie žák třídy PV2 Tomáš Fiurášek, který za svou báseň Srpnová noc získal  krásné 2. místo.          

Blahopřejeme a  přejeme hodně dalších úspěchů.

PaedDr. Marie Bártová


1. 3. 2012

Slavnostní vyhlášení 12. ročníku Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka

Žák PV2 Tomáš Fiurášek se zúčastnil 1. března 2012 slavnostního vyhlášení výsledků 12. ročníku Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka. Akce se konala v Praze v krásných prostorách paláce Lucerna a byla setkáním pozvaných mladých autorů zajímavých soutěžních prací s otcem Filipa Venclíka a známými herci, kteří prezentovali vítězné texty soutěže. Organizátorka soutěže paní PhDr. Běla Popovičová se s Tomášem setkala a vyslovila se pochvalně o opakované účasti našich žáků v této soutěži.

PaedDr. Marie Bártová

        

     

 


23.2.2012

12. ročník literární soutěže o cenu Filipa Venclíka

Na slavnostní vyhlášení výsledků této celostátní soutěže, které se bude konat 1. března 2012 v Praze v kině Lucerna, byl pozván žák PV2 Tomáš Fiurášek a jeho vyučující PaedDr. Marie Bártová.

pozvánka na slavnostní vyhlášení výsledků 12. ročníku Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka

Oceněná báseň Tomáše Fiuráška  - "Mamince"


7. 2. 2012

Literární soutěž

Tématem 12. ročníku literární soutěže o cenu Filipa Venclíka je „Rodičovství“ a motto zní: „ Už jste někdy viděli dospělou vlaštovku, jak za ní letí dvě vlaštovky s mouchami?“ Ne, protože toto je typické pouze pro člověka. Ten se stará o své mládě, i když opustí rodné hnízdo. Jeho rodičovská role prakticky nikdy nekončí. Stát se rodičem není těžké, ale být rodičem těžké je. Zároveň je to ale i krásné, zábavné, dává to životu smysl…

Soutěže se zúčastnilo pět žáků OU s prózou i básněmi.
Do národního kola soutěže byla zaslána báseň Tomáše Fiuráška, žáka třídy PV2.


PaedDr. Marie Bártová


16.12.2012

Vyhodnocení literární soutěže ve školním roce 2011/2012

V letošním školním roce se uskutečnila pod vedením  PK ČJL  literární soutěž.

PK ČJL rozdělila práce žáků do 3 kategorií:

I. kategorie: první a druhé ročníky denního studia
II. kategorie třetí a čtvrté ročníky denního studia
III. kategorie. studenti dálkového studia

Umístění:

I. kategorie:
1. místo: Jarolímová Veronika V2.A
2. místo: Keisler Jiří HT2.A
3. místo Šula David HT2.B

II. kategorie:
1. místo: Rosypálková Lucie V3.A
2. místo: Kypastová Radka V3.A
3. místo: Polášek Martin HT4.A

III. kategorie:
1. místo. Spratková Aneta DS4.A
2. místo: Králová Linda DS4.A
3. místo: Večeřová Linda DS4.A

Slavnostní vyhodnocení se konalo dne: 16. ledna 2012, v 9.40 v učebně 107

PK ČJL blahopřeje těm, kteří se umístili na prvních třech místech, a zároveň děkuje všem ostatním autorům prací za účast ve školní literární soutěži.

Za PK ČJL práci hodnotili: Mgr. Kofroňová a Mgr. Sosnová

Vítězné práce:


14. 12. 2011

Olympiáda ČJ

Dne 14.12.2011 se konala "Olympiáda ČJ" .
1. místo obsadila Martina Gaidová studentka třídy V3C.
Na 2. místě se umístila Radka Kypasová ze třídy V3A a na 3. místě se umístila Barbora Dudková studentka třídy V3A.

První dvě vítězky postupují do okresního kola olampiády,které se uskuteční dne 21.3.2012 ve Středisku volného času v Ostravě.


13.12. 2011

Festival poezie Wolkrův Prostějov 2012
Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí