Informace

Studium

SkolSpec.cz / PK českého jazyka a literatury 2013-2014

PK českého jazyka a literatury 2013-2014


Akce PK český jazyk a literatura ve šk. roce 2013/14


19. 6. 2014

KŘEST ALMANACHU POEZIE OSTRAVSKÝCH ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

Sociální sítě, počítačové hry, adrenalínové sporty, rychlá auta, akční filmy a horory, komiksové texty – objektivně časté a oblíbené aktivity dnešní mládeže. Poezie – básničky, to už dnes masově mezi mladými ,,nefrčí.“ O to víc nás těší, že se u nás na škole našlo pár jedinců, kteří tu a tam holdují této prastaré múze. Někteří dokonce nejen tu a tam.
Středisko volného času na Ostrčilově ulici v centru města uspořádalo dne 17. června 2014 za vydatné finanční podpory ostravského magistrátu tradiční akci, a to křest Almanachu poezie ostravských žáků základních a středních škol. Již druhý rok se najde na naší škole skupina statečných autorů, která na základě pobídky svých češtinářů vyrukuje se svými verši, které projdou zasvěcenou, ale i vstřícnou korekturou hlavní editorky paní Bělohlavé. Letos se sešla skupina 6 autorů - byli to následující: Daniela Sokolová a Tereza Mužíková z HT2, Jaromír Fešar z SČ3C, Natálie Vogalová ze třídy SČ2B, Tomáš Fiurášek ze třídy C1 a Pascal Pax Maxwell – Veličková z KP1. Nutno podotknout, že Tomáš Fiurášek je zdatný matador, který naši školu v Almanachu reprezentuje pravidelně, a nejenom v almanachu.
Ráno se naše malá skupina sešla ve vestibulu – Jarda Fešar nás zpočátku marně vyhlížel ve svém nažehleném obleku (mimochodem moc mu slušel) před školou, ale protože máme chytré mobily, zakrátko jsme se našli. Bylo milé, že se k nám přidala paní Bártová (nedávno ještě vyučovala na naší škole češtinu), která má lví podíl na tom, že Tomáš Fiurášek začal své verše i prózu publikovat. Bohužel s námi nejela Pascal, která musela nastoupit již dlouho dohodnutou rehabilitační léčbu.

Přivítalo nás příjemné prostředí Střediska volného času. Usadili jsme se do pohodlných křesel a se zájmem poslouchali milé a profesionální moderování ředitelky Střediska paní Božekové a paní Bělohlavé – hlavní editorky almanachu. Program byl opravdu bohatý. Dozvěděli jsme se mimo jiné, že za 17 let konání této akce křtily almanach i takové osobnosti jako Zdeněk Svěrák, Jiří Žáček či Richard Krajčo. Rukama paní Bělohlavé ,,prošlo“ neuvěřitelných 1600 básní. Paní Bělohlavá s potěšením konstatovala, že při srovnání s prvním almanachem – spíše tenkým sešitkem – působí ten současný značně ,,vykrmeně“. Najdeme v něm přes 100 básní a mezi nimi i 5 našich trubadúrů.

Oni i všichni další autoři si užili chvíle své slávy na jevišti, kdy obdrželi svůj vlastní autorský výtisk a potlesk přítomných. Moc nás potěšil fakt, že paní Bělohlavá jmenovitě zmínila básně Tomáše Fiuráška, ale také Pascal Maxwell–Veličkové jako básně – dle jejího mínění – velmi talentovaných autorů. Především u Pascal je to obdivuhodné, neboť tato mladá žena v důsledku svého hendykepu píše jen ústy. Její poezie je opravdu hezká, tak jako její duše.
Slavnostní část doplnila výtečně část zábavná, kdy organizátorky měly připraveny nejrůznější jazykové hry a úkoly, které s nadšením plnili především ti menší básníci a básnířky. Teď už například víme, že ve všech slovnících českého jazyka máme na dva milióny slov a že česky mluví v celém světě na 11 a půl milionu lidí.
Co říci závěrem - je moc dobře, že i na naší škole jsou mladí lidé, kteří se inspirují krásou, kouzlem a silou slov, pomocí nichž vyjadřují své pocity, touhy a přání. Moc bychom si přáli, aby v příštím školním roce další almanach obsahoval verše a jména našich žáků.
Básničky si můžete přečíst – pokud s našimi básníky kamarádíte - v jejich osobních výtiscích, nebo na webových stránkách Střediska volného času. Také se můžete těšit na autorské čtení, které chystáme na podzimní akademii u příležitosti 50. výročí založení naší školy.

Ludmila Kofroňová - předsedkyně PK ČJL


4. 2. 2014

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ŠKOLNÍHO KOLA OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE A ŠKOLNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

V prosinci 2013 organizovala PK ČJL dvě tradiční akce - jednalo se o školní kolo olympiády v českém jazyce a o školní literární soutěž.
Rádi bychom vás seznámili s výsledky obou zmíněných soutěží:

Školní kolo olympiády českého jazyka se konalo 12.12.2013, zúčastnilo se ho celkem 24 žáků a žákyň.
Na prvním místě se umístila Denisa Zavilová ze třídy HT3, o druhé a třetí místo se dělí se stejným počtem bodů Kateřina Doležilová a Barbora Fabiánová - obě ze třídy HT4A.
Do okresního kola olympiády v českém jazyce, které proběhne začátkem února, postupuje Denisa Zavilová.

Do 18. prosince 2012 - kdy byl stanoven konečný termín odevzdání literárních prací - odevzdalo text své práce 56 žáků a žákyň naší školy.
Práce byly rozděleny do tří kategorií:
I. kategorie - první a druhé ročníky denního studia
II. kategorie - třetí a čtvrté ročníky denního studia
III. kategorie - práce studentů dálkového studia

Výsledky literární soutěže jsou následující:

I. kategorie: 1. místo Demeterová Andrea HT2
2. místo Křivoň Denis HT2
3. místo Bayerová Anna KPR2

II. kategorie: 1. místo Kélová Vladimíra HT4A
2. místo Křepelka Tomáš HT4B
3. místo Polešáková Eva SP4

III. Kategorie: 1. místo Burýšková Soňa DS3
2. místo Sedláková Eva DS4
3. místo Petrášová Marie DS5

Jelikož ve II. kategorii byl letos rekordní počet účastníků, PK ČJL vyslovujei čestné uznání za zajímavou práci následujícím soutěžícím:
Kateřině Ludvíkové z SČ1A, Barboře Fabiánové z HT4A, Adéle Hillové z SČ3B, Veronice Jarolímové z V4A, Nele Rusiňákové z V4C, Janě Polešákové z SP4.
Čestné uznání patří také Petru Krahulcovi z IT3 a Natálii Vogalové ze SČ2B za vytvoření básní.

Slavnostní vyhodnocení se konalo dne: 30.1.2014 v 9,40 na učebně 107

Pk ČJL blahopřeje těm, kteří se umístili na prvních třech místech jak v literární soutěži, tak ve školním kole olympiády v českém jazyce a zároveň děkuje všem ostatním, kteří se obou akcí zúčastnili.

Vítězné práce všech tří kategorií jsou na našich webových stránkách.

Andrea Demeterová, HT2
Vladimíra Kélová, HT4A


8. 11. 2013

SLAVNOSTNÍ KŘEST ALMANACHU ŽÁKOVSKÉ A STUDENTSKÉ POEZIE 2012/2013

Slavnostní křest Almanachu žákovské a studentské poezie 2012/2013
Dne 26. září 2013 se konal odpoledne ve Středisku volného času v Ostravě slavnostní křest Almanachu poezie, na který byli pozváni také žáci naší školy Veronika Dušková, Jaromír Fešar, Tomáš Fiurášek , Martina Loudová, Tereza Mužíková, Rostislav Pavelec, Daniela Sokolová a Sabina Valíková, jejichž básně byly do tohoto almanachu zařazeny. K slavnostní atmosféře přispělo již tradičně vystoupení klavíristky a interpretace ukázek textů emeritní herečkou Divadla Petra Bezruče paní Marií Vikovou. Ze studentské poezie si paní Viková vybrala báseň Jsi jako... , jejímž autorem je náš žák loňského 4. ročníku Rosťa Pavelec. Slavnostní odpoledne bylo zpestřeno soutěžemi - jazykolamy, hledáním rýmů na zadané slovo a vymýšlením veršů k obrázkům, které na tabuli kreslila ilustrátorka almanachu paní Štěpánka Macháčková. Protože se do tiráže almanachu vloudila tisková chyba, stalo se její vyhledání také jedním ze soutěžních úkolů. Chybu odhalil Tomáš Fiurášek a byl odměněn dárkovou kazetou. Samotný křest almanachu byl následně proveden „Rychlými špunty“. Úspěšným autorům byly předány almanachy a přijali blahopřání ředitelky SVČ a ostatních organizátorů slavnosti.

Můžeme být pyšní na to, že z 21 básní uveřejněných v almanachu jsou autory 17 básní naši žáci.
Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí