Informace

Studium

SkolSpec.cz / Menu / Předmětové komise / Aktivity předmětových komisí ve šk. roce 2017/2018 / PK českého jazyka a literatury 2017-2018

PK českého jazyka a literatury 2017-2018


JMENNÝ SEZNAM ČLENŮ PK

Předseda předmětové komise:

Mgr. Stanislav Kučeja

Členové komise:

PaedDr. Ivana Hotová
Mgr. Ludmila Kofroňová
Bc. Zdeňka Kopčilová
Mgr. Šárka Laštíková
Mgr. Jaromíra Miháliková
Mgr. Svatava Pospíšilová
Mgr. Soňa Sosnová
Mgr. Alena Stachoňová
Mgr. Jarmila Volná


 • Předmětová komise českého jazyka a literatury plánuje ve školním roce 2017/2018 řadu aktivit, které mají doplnit výuku, zaujmout žáky a obohatit jejich poznatky získané ve výuce.
 • V plánu je příprava školní recitační soutěže v uměleckém přednesu v prvním pololetí školního roku 2017/2018.
 • Každoročně je organizováno školní kolo olympiády v ČJL a následná účast žáků v okresním kole (listopad, prosinec 2017).
 • Plánována recitační soutěž vlastní tvorby „Literární čajovna“ – první pololetí školního roku 2017/2018.
 • Žáci během roku navštěvují divadelní a filmová představení.
 • Pravidelné jsou exkurze školní knihovny a specializovaných knihoven v rámci města Ostravy.
 • Samozřejmá je příprava a odborná pomoc žákům v případě jejich zájmu účastnit se nabízených literárních a recitačních soutěží.
 • Literární příspěvky žáků jsou pravidelně zasílány do Almanachu žákovské a studentské poezie.
 • Zapojujeme se do různých projektů EU.
 • V případě zájmu poskytujeme pomoc žákům, kteří mají potíže se zvládnutím učiva, s jejich přípravou k maturitním zkouškám mimo rámec výuky. (Maturita nanečisto.)
 • Jiné akce a případné soutěže se budou uskutečňovat průběžně po celý školní rok dle aktuálních nabídek.

Akce PK českého jazyka a literatury 2017/2018


21. 3. 2018

SOUTĚŽNÍ PRÁCE NAŠICH ŽÁKŮ V PROJEKTU EVROPA VE ŠKOLE

 

Johanka Vavrošová 

Lucie Glogarová

Tomáš Foltýn


21. 3. 2018

KŘEST ALMANACHU PASCAL VELIČKOVÉ


23. 1. 2018

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY

Wiliam Shakespeare - anglický renesanční dramatik je obecně považován za jednoho z nejvýznamnějších světových dramatiků. Dokládá to fakt, že s jeho hrami se setkáváme běžně na jevištích dnešních divadel, nesmírnou oblibu si získaly už tradiční Shakespearovské letní slavnosti.
Pro mnohé z nás je Shakespeare především autorem tragédií - kdo by neznal příběh tragické vášnivé lásky veronských milenců či propastnou žárlivost a zaslepenost Othella.
My jsme se však vydali - tedy žáci a žákyně tříd HT1, HT2, IT1, SČ1A i SČ1B spolu s třídními učiteli a češtináři - na žánr lehčího charakteru, a to komedii Zkrocení zlé ženy. Upravená časově zkrácená verze této Shakespearovy komedie předvedená Divadlem ArtWay Praha určitě nikoho nezarmoutila, ba naopak podle závěrečného potlesku a ohlasu se hra líbila. Odvěké střetání mužů a žen, názory na klasickou roli ženy - manželky, na dominantní postavení muže ve společnosti i v rodině, obrácení hašteřivé a zlostné Kateřiny v ctnostnou a poslušnou manželku - to vše mohou být doufám zajímavá diskusní témata v hodině češtiny pro všechny zúčastněné.

za PK ČJL Mgr. Ludmila Kofroňová


12. 1. 2018

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE

19.12.2017 se na naší škole uskutečnilo tradiční školní kolo Olympiády v českém jazyce 2017/2018. Soutěže se zúčastnilo 29 žáků maturitních oborů, a to z prvních až čtvrtých ročníků naší školy. Olympiáda se skládala ze dvou částí. První část obsahovala náročné otázky z mluvnice, druhá část se týkala slohu. Soutěžící měli za úkol zpracovat volný slohový útvar formou prózy na téma: Vyřčená slova nelze vzít zpět. Mluvnickou část soutěže opravily paní učitelky PaedDr. Hotová a Mgr. Stachoňová, slohovou část hodnotily Mgr. Laštíková a Mgr. Sosnová. Nejvíce bodů získaly 3 studentky, a to Hana Nováková ze třídy SČ2B, Daniela Baranová ze třídy SČ3A a Karolina Komárková ze třídy HT3 a postupují do okresního kola olympiády.
S vyhodnocením olympiády byli soutěžící seznámeni na nástěnce školy a prostřednictvím školního rozhlasu.

PaedDr. Ivana Hotová


22. 12. 2017

FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ

Předmětová komise českého jazyka a literatury zorganizovala v předvánočním čase dne 21.12.2017 v kině LUNA pro žáky naší školy promítání filmu Po strništi bos. Film byl natočen na základě knižních vzpomínek Zdeňka Svěráka na jeho dětství. Děj filmu se odehrával v letech 1943-1945 a jeho hlavní postavou byl osmiletý Eda Souček.( postava, kterou známe již z filmu Obecná škola).

Během protektorátu se rodina malého Edy ( otec a matka ) stěhovala z Prahy za příbuznými na venkov. Tam Eda kromě venkovských zvyků ( jako je draní peří, sbírání klásků a jiných ) zažil s klučičí partou spoustu napínavých dobrodružství. Kluci ho naučili chodit bosého po strništi – odtud název filmu. Právě probíhající 2.světovou válku divákům připomínalo pouze několik náznaků jako např. zvuky přelétajících letadel a osvobozenecká Rudá armáda, která vesnicí na konci války oslavně projíždí. Tvůrci ve filmu přiblížili dobu protektorátu z pohledu bezstarostného dítěte na venkově, chybí v něm násilí, což je dobře.

PaedDr. Ivana Hotová 


14. 12. 2017

LITERÁRNÍ ČAJOVNA

13. 12. 2017 se uskutečnil 2. ročník Literární čajovny, soutěže v uměleckém přednesu. Hlavním cílem soutěže je dát dohromady mladé lidi, pro které literatura není jenom strašák v seznamu školních povinností, ale přítel nebo láska na celý život. Je vždycky důležité vyhrát, když se soutěží, ale tady bylo ještě důležitější ukázat ostatním, co čtu, a inspirovat se jejich čtenářskými zálibami. Všech šestnáct soutěžících si připravilo zajímavé ukázky z moderní literatury, které přečetli nebo přednesli s velkým citem a porozuměním. Bylo těžké vybrat vítěze, ceny byly nakonec rozděleny takto:
1. místo Sandra Polzerová
2. místo Daniela Baranová
3. místo Daniel Bulička
Velký dík patří Dominiku Jurčákovi, který soutěž doprovodil skvělým hudebním vystoupením. Všechny soutěžící a další zájemce o literaturu zveme na příští ročník Literární čajovny.
Čajovnu organizovali Mgr. Soňa Sosnová a Mgr. Stanislav Kučeja.

Soňa Sosnová


22. 11. 2017

VYHODNOCENÍ ŠKOLNÍ SOUTĚŽE MATURITA NANEČISTO

Předmětová komise CJL se rozhodla uspořádat v letošním školním roce druhý ročník soutěže Maturita nanečisto. Žáci a žákyně 3. a 4. ročníků maturitních oborů denního studia si vyzkoušeli své stylistické dovednosti na skutečných maturitních tématech, která byla zadána na jaře a podzimu v roce 2017 u slohových písemných prací, které jsou jednou z částí maturitní zkoušky z ČJL. K dispozici měli 10 reálných maturitních témat a obdobné časové limity jaké budou u tzv. ostrých maturit.

Vyučující CJL v jednotlivých třídách vybrali ve své třídě nejlepší práce, celkově tak bylo posuzováno 14 prací. Vyhodnocení je tedy následující:

Ocenění za nejlepší slohovou práci patří Petře Gruzskové ze třídy SČ4A.
Jako výborné slohové práce byly oceněny práce Dominiky Kyškové ze třídy SČ4A, Lucie Glogarové ze třídy HT4, Hany Greplové ze třídy SČ3A a práce Anety Zubalové ze třídy SČ3B.
Jako velmi dobré slohové práce byly oceněny ještě tři práce, a to Marie Teichmannové ze třídy SČ4A, Nikol Dostálové ze třídy HT4 a Jiřího Smolky z IT4.

Jmenované žákyně a žák obdrží od svých vyučujících CJL diplomy a malé věcné ceny.

PK CJL gratuluje všem vyhodnoceným žákům a žákyním. Doufáme, že jejich slohové práce budou motivací a příkladem pro ostatní jejich spolužáky, protože slohová práce je jednou z rovnocenných součástí maturitní zkoušky a je nutno se na ni zodpovědně připravit.

Mgr. Ludmila Kofroňová

Práce žáků:


7. 11. 2017

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ Z POVÍDEK MALOSTRANSKÝCH


27. 9. 2017

LITERÁRNÍ ČAJOVNA - vyhlášení literární soutěže

Další ročník soutěže v uměleckém přednesu poezie a prózy, který bude mít opět podobu příjemného posezení s knihou a čajem, se koná 13. prosince 2017 od 10 hodin v učebně D4.
V tomto ročníku se zaměříme na autory 20. a 21. století. Do soutěže budou zařazeny ukázky z děl české i světové literatury pro mládež a dospělé, která byla vydána knižně po roce 1900. Časový rozsah přednesu by měl být asi 5 minut. V úvodu soutěžící krátce seznámí publikum s autorem a dílem, pak přečte vybraný text.
Přihlášky odevzdejte vyučujícím českého jazyka do 24. listopadu 2017.

Přihláška bude obsahovat jméno, příjmení, třídu, jméno autora a název díla. Bez uvedení autora a díla se nelze přihlásit. Přihláška je závazná.

Dotazy: kabinet D3, Soňa Sosnová.
 


 


 
Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí