Informace

Studium

SkolSpec.cz / Menu / Předmětové komise / Aktivity předmětových komisí ve šk. roce 2017/2018 / PK českého jazyka a literatury 2017-2018

PK českého jazyka a literatury 2017-2018


JMENNÝ SEZNAM ČLENŮ PK

Předseda předmětové komise:

Mgr. Stanislav Kučeja

Členové komise:

PaedDr. Ivana Hotová
Mgr. Ludmila Kofroňová
Bc. Zdeňka Kopčilová
Mgr. Šárka Laštíková
Mgr. Jaromíra Miháliková
Mgr. Svatava Pospíšilová
Mgr. Soňa Sosnová
Mgr. Alena Stachoňová
Mgr. Jarmila Volná


 • Předmětová komise českého jazyka a literatury plánuje ve školním roce 2017/2018 řadu aktivit, které mají doplnit výuku, zaujmout žáky a obohatit jejich poznatky získané ve výuce.
 • V plánu je příprava školní recitační soutěže v uměleckém přednesu v prvním pololetí školního roku 2017/2018.
 • Každoročně je organizováno školní kolo olympiády v ČJL a následná účast žáků v okresním kole (listopad, prosinec 2017).
 • Plánována recitační soutěž vlastní tvorby „Literární čajovna“ – první pololetí školního roku 2017/2018.
 • Žáci během roku navštěvují divadelní a filmová představení.
 • Pravidelné jsou exkurze školní knihovny a specializovaných knihoven v rámci města Ostravy.
 • Samozřejmá je příprava a odborná pomoc žákům v případě jejich zájmu účastnit se nabízených literárních a recitačních soutěží.
 • Literární příspěvky žáků jsou pravidelně zasílány do Almanachu žákovské a studentské poezie.
 • Zapojujeme se do různých projektů EU.
 • V případě zájmu poskytujeme pomoc žákům, kteří mají potíže se zvládnutím učiva, s jejich přípravou k maturitním zkouškám mimo rámec výuky. (Maturita nanečisto.)
 • Jiné akce a případné soutěže se budou uskutečňovat průběžně po celý školní rok dle aktuálních nabídek.

Akce PK českého jazyka a literatury 2017/2018


27. 9. 2017

Literární čajovna - vyhlášení literární soutěže

Další ročník soutěže v uměleckém přednesu poezie a prózy, který bude mít opět podobu příjemného posezení s knihou a čajem, se koná 13. prosince 2017 od 10 hodin v učebně D4.
V tomto ročníku se zaměříme na autory 20. a 21. století. Do soutěže budou zařazeny ukázky z děl české i světové literatury pro mládež a dospělé, která byla vydána knižně po roce 1900. Časový rozsah přednesu by měl být asi 5 minut. V úvodu soutěžící krátce seznámí publikum s autorem a dílem, pak přečte vybraný text.
Přihlášky odevzdejte vyučujícím českého jazyka do 24. listopadu 2017.

Přihláška bude obsahovat jméno, příjmení, třídu, jméno autora a název díla. Bez uvedení autora a díla se nelze přihlásit. Přihláška je závazná.

Dotazy: kabinet D3, Soňa Sosnová.
 


 


 Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
logo nzz2
ramps_png

Menu zápatí