Informace

Studium

SkolSpec.cz / PK českého jazyka a literatury 2015-2016

PK českého jazyka a literatury 2015-2016


JMENNÝ SEZNAM ČLENŮ PK

Předseda předmětové komise:

Mgr. Stanislav Kučeja

Členové komise:

PaedDr. Hotová Ivana
Mgr. Kofroňová Ludmila
Bc. Kopčilová Zdeňka
Mgr. Laštíková Šárka
Mgr. Sosnová Soňa
Mgr. Stachoňová Alena
Mgr. Volná Jarmila


Předmětová komise českého jazyka a literatury plánuje ve školním roce 2015/2016 řadu aktivit, které mají doplnit výuku, zaujmout žáky a obohatit jejich poznatky získané ve výuce.

 • V plánu je příprava školní recitační soutěže v uměleckém přednesu ve druhém pololetí školního roku 2015/2016.
 • Každoročně je organizováno školní kolo olympiády v ČJL a následná účast žáků v okresním kole (listopad, prosinec 2015).
 • Žáci během roku navštěvují divadelní a filmová představení.
 • Pravidelné jsou exkurze školní knihovny a specializovaných knihoven v rámci města Ostravy.
 • Samozřejmá je příprava a odborná pomoc žákům v případě jejich zájmu účastnit se nabízených literárních a recitačních soutěží.
 • Literární příspěvky žáků jsou pravidelně zasílány do Almanachu žákovské a studentské poezie.
 • Zapojujeme se do různých projektů EU, v letošním roce spolupracujeme na projektu Čtenářské dílny.
 • V případě zájmu poskytujeme pomoc žákům, kteří mají potíže se zvládnutím učiva, s jejich přípravou k maturitním zkouškám mimo rámec výuky.
 • Jiné akce a případné soutěže se budou uskutečňovat průběžně po celý školní rok dle aktuálních nabídek.

Mgr. Stanislav Kučeja 27.8.2015


Akce PK českého jazyka a literatury 2015/2016


5. 5. 2016

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK

Stalo se již tradicí, že vždy v době konání maturitních zkoušek, jdou ostatní
žáci naší školy do kina LUNA. Pro letošní školní .rok vybrala předmětová komise
ČJL, pověřená organizací představení, českou rodinnou komedii Jak básníci
čekají na zázrak. Filmová novinka, která navazuje způsobem zpracování / např.
vtipnými animacemi Adolfa Borna /na předcházející pentalogii "Básníků",
pobavila nejen přítomné žáky, ale i pedagogy a asistenty školy. Ve filmu jsme
se setkali se známými tvářemi herců, zejména pak s dvojicí hlavních hrdinů
kamarádů Štěpána a Kendyho, tentokráte v jejich středních letech.
Film na nás diváky působil svou uvolněnou atmosférou a zpříjemnil nám tím
deštivé květnové dopoledne.

PaedDr. I.Hotová


29. 3. 2016

25. ROČNÍK VÝTVARNÉ A LITERÁRNÍ SOUTĚŽE EVROPA VE ŠKOLE

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní institut pro další vzdělávání a Český národní komitét soutěže Evropa ve škole vyhlásily ve školním roce 2015/2016 25. ročník výtvarné a literární soutěže Evropa ve škole.
Této soutěže se účastnili také žáci naší školy, kteří zaslali příspěvky do literární i výtvarné sekce.
Vyhodnocení krajského kola proběhlo 11. března 2016 na SVČ Korunka, Korunní 49, Ostrava – Mariánské Hory.
Je obrovským úspěchem, že se naši žáci v těžké konkurenci umístili na předních místech.

Ve 4. kategorii literární části získala Daniela Sokolová ze třídy HT4 1. místo a ve 3. kategorii, také literární části, obsadila Kateřina Ludvíková ze třídy SČ3A rovněž 1. místo.
Ve 3. kategorii výtvarné části získala Kateřina Srovnalová ze třídy PŠ2A 3. místo.
Všem umístěným upřímně blahopřejeme. Děkujeme také všem, kteří se do soutěže zapojili.
Práce, se kterými žáci soutěžili, jsou umístěny na stránkách školy v PK českého jazyka a literatury. Jsou zde i práce, které nepostoupily do užšího výběru.

Mgr. Stanislav Kučeja


15. 2. 2016

ZE SOUTĚŽNÍCH PRACÍ NAŠICH ŽÁKŮ


18. 1. 2016

OLYMPIÁDA

Dne 10.12.2015 se na naší škole uskutečnilo tradiční školní kolo Olympiády v českém jazyce 2015/2016. Soutěže se zúčastnilo 26 žáků maturitních oborů, a to z prvních až čtvrtých ročníků naší školy. Soutěž se skládala ze dvou částí. První část obsahovala náročné otázky z mluvnice, druhá část se týkala slohu. Soutěžící měli za úkol zpracovat vyprávěcí slohový postup na téma: Když jsem ještě chodil spát hned po večerníčku. Mluvnickou část soutěže opravily PaedDr. Hotová a Mgr. Stachoňová, slohovou část hodnotily Mgr. Laštíková a Mgr. Sosnová. Nejvíce bodů získal Viktor Trefil ze třídy SČ4A a stal se vítězem olympiády. S vyhodnocením olympiády byli soutěžící seznámeni na nástěnce školy a svých vyučujících ČJL.

PaedDr. I.Hotová


22. 12. 2015

PRÁCE ŽÁKŮ


4. 12. 2015

„LITERÁRNÍ ČAJOVNA“

3.12.2015 proběhla na naší škole recitační soutěž nazvaná trochu netradičně „Literární čajovna“.
Byla určena všem žákům školy, kteří se chtěli podělit s ostatními o své recitační schopnosti. Zadáním bylo co nejlépe přednést vybraný text lyrického nebo prozaického literárního žánru, který mohli interpretovat zvoleným způsobem – zpaměti, čtením, dramatizací…
Jako předlohu žáci volili vlastní tvorbu, tvorbu svých spolužáků, případně text některého z českých klasiků.
Soutěže se účastnilo celkem 24 žáků z různých oborů a ročníků. Někteří patřili ke zkušeným recitátorům, pro jiné to bylo první vystoupení před publikem. Soutěží nepohrdli ani žáci, kteří mají dokonce za sebou publikační činnost (T.Fiurášek).
Celá soutěž probíhala ve velmi příjemné atmosféře, všichni se navzájem respektovali, pozorně poslouchali a snažili se vnímat přednášené texty. Nechyběl ani spontánní potlesk jako projev uznání.
Tříčlenná komise měla na závěr těžký úkol vybrat nejlepší soutěžící. Po zvážení rozhodla o tomto pořadí:
První místo: T.Fiurášek C3
Druhé místo: A.Mrkvová PP1
Třetí místo: L.Vybošťoková SČ2B
Zvláštní ocenění: V.Nevrla OŠ1
Cena publika: A.Fešarová SČ3B
Vítězové obdrželi diplomy a ceny, na které finančně přispěla škola, a knihy s upomínkovými předměty ze sponzorského daru Knihcentrum.cz, který zajistila Mgr. Chovancová. Všichni účinkující dostali na památku „Pamětní list Literární čajovny“. Pro celou akci ovšem platilo známé rčení: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“.
Všem, kteří se soutěže zúčastnili, nebáli se vystoupit před ostatními, potlačili strach a nervozitu, děkujeme a vítězům blahopřejeme.
Organizaci akce zajišťovali: Mgr. Soňa Sosnová, Mgr. Jarmila Volná a Mgr. Stanislav Kučeja.
(Pozn.: Opravdu se podával čaj.)

Mgr. Stanislav Kučeja


27. 11. 2015

OLYMPIÁDA ČJL

Předmětová komise ČJL oznamuje, že dne 10.12.2015 proběhne od 10.00 – 12.00 hodin školní kolo Olympiády ČJL v přednáškovém sále školy. Účastnit se mohou všichni žáci, přihlášky přes vyučujícího Českého jazyka a literatury.

Mgr. Stanislav Kučeja


14. 10. 2015

POCTA KLARINETU

Dne 13.10. 2015 jsme se sešli 9:45 hodin před konzervatoří v Ostravě. Potom jsme se hromadně přesunuli do sálu Leoše Janáčka, abychom se podívali na pořad Kouzlo a pocta klarinetu.
Koncert začal přesně v 10:00 hodin. Dav lidí utichl.
Na začátku se na pódiu objevila studentka čtvrtého ročníku, aby nám předvedla úryvek skladby jednoho filmu (autor za tuto skladbu dostal ocenění). Studentka byla opravdu šikovná a bylo slyšet, že si s klarinetem rozumí.
Jako další na pódium přišel mladý muž, bývalý absolvent. Ten nás uchvátil nejen vzhledem, ale také tím, jak to s nástrojem uměl. Myslela jsem si, že lépe, než studentka před ním, už hrát nikdo nesvede. No a hle…Byla jsem tak překvapená, že jsem snad celých 5 minut skladby měla otevřenou pusu dokořán. Navíc tentokrát klarinet doprovázel klavír, což se mi osobně hrozně moc líbilo. Takže tuto část koncertu chválím a vůbec by mi nevadilo, slyšet ji znovu.
Dále účinkovala mladá slečna. V předešlé skladbě byl klarinet doprovázen klavírem, ale tato slečna ničím doprovázena nebyla. I tato část koncertu se mi líbila.
Poté byla přestávka, ve které proběhla soutěž.
Přestávka skončila a dav se opět utichl.
Přišli studenti, kteří nám chtěli během 20 minut ukázat něco, na co jen tak nezapomeneme.
Dirigent své studenty představil a zlatý hřeb dopoledne mohl začít.
Pomalými a jemnými zvuky začal klarinet, pak se postupně přidávaly ostatní nástroje. Bylo to nádherné.
Na závěr se s námi všichni vystupující rozloučili a odcházeli z pódia s obrovským potleskem.

Simona Folwarczná, SČ1A
 

1. 10. 2015

LITERÁRNÍ ČAJOVNA

Předmětová komise ČJL vyhlašuje pro všechny žáky školy soutěž: LITERÁRNÍ ČAJOVNA

Posezení s literaturou, spojené se soutěží v uměleckém přednesu poezie a prózy.

 • pro všechny obory
 • volný výběr autora nebo vlastní text
 • časový rozsah přednesu by měl být 5 až 10 minut
 • přihlášky u vyučujících českého jazyka
 • termín přihlášek je do 13. listopadu 2015
 • termín konání je začátek prosince, bude upřesněn
 • text nemusíte umět zpaměti, můžete ho číst
 • (možná bude i čaj)

Mgr. Soňa Sosnová


20. 10. 2015

NENÍ DIVADLO JAKO DIVADLO

Chodíte rádi do cirkusu? Ať je vaše odpověď jakákoli, rozhodně se zajděte podívat na představení Cirkus, kterého jsme se 19. října 2015 v Divadle loutek zúčastnili. Nebudete litovat. Režisérka Gabriela Krečmerová přijala nabídku spolupráce s občanským sdružením Bílá Holubice (toto sdružení vzniklo v roce 2006 s cílem podporovat uměleckou a sociální integraci občanů se zdravotním postižením) a ujala se režie představení, ve kterém účinkují v naprosté většině mladí hendikepovaní lidé.
Svých rolí se všichni účinkující zhostili s velkou chutí, radostí a také zároveň profesionálně. A tak jsme byli svědky - řečeno cirkusáckou hantýrkou - velkolepých a dechberoucích výkonů vrhače nožů Marka, siláka Toma, provazochodkyně Klárky, tanečnice Katky, a hlavně komického čísla dvou klanů - kde zazářila naše žákyně Anička Bayerová i její kamarádka Lea. Tři akrobatky - asistentky si právem také vysloužily nadšený potlesk nás diváků.
Představení Cirkus je konkrétním dokladem toho, že naši hendikepovaní občané se mohou a umí zapojit do mnohých oblastí života naší společnosti. Režisérka Krečmerová uvedla v rozhovoru na programovém bulletinu, že přes náročnost přípravy představení a zkoušek odcházela vždy nabitá pozitivní energií a radostí účinkujících, kteří ji na konci zkoušek vždy objali a - cituji- špitli do ucha: ,,Gabi, zítra se zase poperem, jo,jo?"
Myslíme si, že výkon, odvaha a radostné naladění hendikepovaných herců by pro mnohé z nás mohl být příkladem a inspirací, když často vzdycháme, stěžujeme si a neumíme se radovat ze života.

Divadelního představení se zúčastnily třídy SČ3A i SČ3B a žáci Praktické školy spolu se svými vyučujícími.

Mgr. Ludmila Kofroňová


30. 9. 2015

KŘEST ALMANACHU POEZIE OSTRAVSKÝCH ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH OSTRAVSKÝCH ŠKOL

Bylo příjemné podzimní ráno, téměř babí léto a od naší školy se vydala se mnou skupina našich básnířek - Aneta Maléřová ze SČ4A, Kateřina Thielová, Vendula Tulisová, Jana Ztratilová a Zuzana Vroblová - všechny poetky jsou ze třídy SČ3A. Bohužel s námi nevyrazili i další přispěvatelé do almanachu, a to Tomáš Fiurášek ze třídy C3, Pascal Veličková z KP3 a loňský absolvent Jaromír Fešar.
Vydali jsme se k tramvajové zastávce - směr Ostrava centrum, cílový bod Středisko volného času na Ostrčilově ulici. Za pět minut 10 jsme už seděly v sále střediska, sál byl už ze dvou třetin obsazen mladými autory a autorkami, kteří netrpělivě očekávali začátek akce.
Přesně v deset hodin přišla před pódium paní ředitelka SVČ Mgr. Božeková a zahájila program almanachového křtění.. Dozvěděli jsme se, že letošní almanach je v pořadí už 18. a že za dobu existence této akce bylo publikováno na dva tisíce básní. Pak následovalo předání almanachů - nejprve dostali svůj výtisk autoři za základních škol, pak ti středoškolští. Kromě almanachu poezie byli vyhodnoceni i slohové práce, které žáci a studenti sepsali v rámci Olympiády českého jazyka. I tato akce je už tradiční a koná se řadu let. Program obohatilo hudební vystoupení studentů pedagogické fakulty. Na své si přišli i soutěživí jedinci - paní Mgr. Božeková sáhla po osvědčených soutěžích - hledal se nejtrefnější výklad přísloví, četly se hlavolamy a odpovídalo se na záludné otázky týkající se českého jazyka. Odměnou výhercům byly průpisky, antistresové balónky a jiné příjemné maličkosti.
Na závěr bouchalo šampaňské - ovšem pouze to dětské. Na zdar dalšího ročníku si připili organizátorky SVČ, účinkující hudebních vystoupení a odvážní malí autoři z prvních řad. Mít almanach s vlastní básní je rozhodně dobrý pocit. A proto se, přátelé, nebojte, pište, tvořte - možná to budete příští rok vy, kteří budete mít svůj vlastní autorský výtisk!

Mgr. Ludmila Kofroňová


11. 9. 2015

VYHLÁŠENÍ RECITAČNÍ SOUTĚŽE

Předmětová komise ČJL oznamuje všem žákům, že Kulturní centrum Poruba vyhlašuje recitační soutěž pro studenty 1. – 4. ročníků SŠ.

Šavrdův pohár 2015

Informace o podmínkách soutěže a přihlášky u vyučujících ČJL. Přihlásit se nutno do konce září 2015.

Mgr. Šárka Laštíková


4. 9. 2015

FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ

Život je život - to je název nové české "bláznivé" komedie,kterou shlédli žáci naší školy dne 3.9.2015. Organizací filmového představení v kině LUNA byla pověřena předmětová komise ČJL. Parodie na britské bondovky pobavila žáky i pedagogy a zaujala je zejména hereckými výkony Ondřeje
Vetchého a Simony Stašové. Ve filmu představují manželský pár, který má tři dcery. Otec rodiny / Ondřej Vetchý/, který ve filmu vládne despoticky celé rodině, brzy zjistí, že nejmladší, teprve šestnáctiletá dcera, čeká dítě s neznámým mužem. Druhá dcera se vdala za zkrachovalého herce a třetí dcera se zamilovala do jeho kamaráda. Proto otec rodiny často "utíká" z běžného života do svého světa snů, v němž jako agent 007 bojuje s démony, jež ho pronásledují v reálném životě.
Ohlasy žáků na výběr filmu byly pozitivní

PhDr. Ivana Hotová


 
Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí