Informace

Studium

PK anglického jazyka 2017-2018


JMENNÝ SEZNAM ČLENŮ PK

Předseda předmětové komise:

Mgr. Blanka Broskevičová

Členové komise:

Mgr. Jana Adamčíková
Mgr. Ludmila Fromeliusová
PaedDr. Šárka Effenbergerová
Mgr. Jaromíra Miháliková
Mgr. Michal Urban
Alexej Jesenovskij


Předmětová komise anglického jazyka se ve školním roce 2017/2018 zaměří na aktivity, které doplní výuku anglického jazyka, zaujmou žáky a rozšíří jejich vědomosti a dovednosti získané ve výuce.

 • žáci v průběhu školního roku navštíví filmová a divadelní představení
 • u příležitosti Evropského dne jazyků PK ANJ připraví vhodnou akci
 • věnuje zvýšenou pozornost žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, v případě zájmu poskytne pomoc žákům s jejich přípravou k maturitním zkouškám a závěrečným učňovským zkouškám mimo rámec výuky
 • případné další akce související s výukou anglického jazyka se uskuteční v průběhu školního roku dle aktuálních nabídek

Akce PK anglického jazyka 2017/2018

8. 3. 2018

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V ANGLICKÉM JAZYCE „PETER BLACK 3: HERITAGE“.

Dne 6. 3. 2018 shlédli žáci maturitních oborů již třetí pokračování oblíbené dvojjazyčné divadelní série Peter Black s názvem „Peter Black 3: Heritage“. Inscenace přímo navazovala na úspěšný titul „Peter Black 2, a new beginning“, který žáci shlédli v loňském roce.
Cílem představení v anglickém jazyce bylo žákům zdokonalit si znalost cizího jazyka, získat schopnost bezprostřední interakce a to velmi atraktivní a hravou formou. Divadelní hra v cizím jazyce je forma komunikace, podobná metodě cvičení ve dvojici nebo skupinách, která má žáky zabavit a umožnit jim zdravé sebehodnocení. Žáci si tak při sledovaní představení mohli v praxi ověřit své znalosti z anglického jazyka.
Představení bylo zaměřené zejména na obohacení slovní zásoby a následující gramatické jevy:

 • Přítomný čas – jednoduchý a průběhový
 • Minulý čas – jednoduchý a průběhový
 • Budoucí čas
 • Předpřítomný čas – jednoduchý a průběhový
 • Podmínkové věty
 • Trpný rod
 • Frázová slovesa

Za PK ANJ Mgr. Michal Urban


26. 9. 2017

Den jazyků

U příležitosti Evropského dne jazyků navštívili žáci naší školy 26.9.2017 filmové představení s titulem „Zrození hrdiny“. Film popisuje historické události II. světové války, především pak události, které následovaly po útoku na základnu Pearl Harbour a zapojení U.S.A. do války.

„Krátce poté, co Japonci 7. prosince 1941 zaútočili na Pearl Harbor, přihlásil se tehdy třiadvacetiletý Američan Desmond Doss, tak jako mnoho jiných mladíků, do služby vlasti. Z hloubi svého přesvědčení však odmítal nosit jakoukoliv zbraň a zabíjet. Stal se zdravotníkem 307. pěšího pluku 77. pěší divize. Skutečnost, že Doss odmítal zbraň, se nesetkávala s pochopením u jeho spolubojovníků…(Bioscope)“

Za PKANJ

Mgr. M.UrbanKontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí