Informace

Studium

SkolSpec.cz / Informace / Projekty ESF / Erasmus +

Erasmus +


Zahraniční pracovní stáže 2017 - 2018

ERASMUS+

Název projektu: Praxe žáků v italských podnicích pro lepší uplatnění na trhu práce
Obsah projeku: Dvoutýdenní zahraniční pracovní stáže
Cílová destinace: Itálie
Doba realizace projektu: 1. 6. 2017 – 30.11. 2018


POPIS PROJEKTU

Projekt je zaměřen na odborné vzdělávání žáků 3. ročníku maturitního oboru Hotelnictví a turismus a žáků 3. ročníku učebních oborů Kuchař-Číšník-Příprava jídel, Cukrář a Pekař. Stáž v italských podnicích umožníme především žákům nadaným ze sociálně slabého prostředí, z málo podnětného prostředí i žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, kteří na klasickou stáž v zahraničí stáž nemohou vyjet v rámci jiných aktivit.
Výstupem projektu bude 30 podpořených žáků, kteří získají nové kompetence v oblasti odborné, jazykové, interkulturní a osobnostní. Projekt přispěje ke zlepšení zaměstnatelnosti mladých lidí, protože žáci se zahraniční zkušenosti - držitelé Europassu a certifikátu se stanou zajímavými pro zaměstnavatele. Na základě vyhodnocení poznatků dojde k úpravě výuky na naší škole, tak aby došlo k ještě lepšímu propojení teorie s praxí. O dosažených výsledcích budeme informovat v regionálním tisku, na webu školy, na projektovém dni, budeme informovat veřejnost na sociální síti Facebook. Projektem ověřené jednotky učení budeme sdílet s kolegiálními školami. Dlouhodobá udržitelnost projektu je zaručena i skrze modernizaci tematických plánů, využití receptů na soutěžích, rautech a ve školní jídelně.


PLÁN ODBORNÝCH STÁŽÍ

1. BĚH - V březnu 2018 proběhne 2 týdenní stáž 3 žáků z oboru Cukrář a 3 žáků z oboru Pekař v cukrárně a pekárně podniku Panificio Betta v severní Itálii.

2. BĚH - V červnu 2018 proběhne 2 týdenní stáž 6 žáků z oboru Kuchař-číšník a 6 žáků z oboru Hotelnictví a turismus v hotelech Deborah 3* a Golf&Beach 3* ve vyhlášeném přímořském letovisku Milano Marittima.

3. BĚH - V září 2018 proběhne 2 týdenní stáž 6 žáků z oboru Kuchař-číšník a 6 žáků z oboru Hotelnictví a turismus v hotelech Deborah 3* a Golf&Beach 3* ve vyhlášeném přímořském letovisku Milano Marittima.


CO JE STUDENTŮM HRAZENO Z ROZPOČTU PROJEKTU?

  • kompletní pojištění;
  • jazyková příprava;
  • doprava na místo výkonu stáže a zpět;
  • ubytování a strava (snídaně, oběd a večeře);
  • doprava v místě – z ubytování na pracoviště a zpět;
  • organizace odborné stáže na pracovišti.

KRITÉRIA PRO VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ

  • vyplněná přihláška
  • doporučení k účasti od třídního učitele a vedoucího odborné praxe
  • komunikativnost, příjemné vystupování
  • aktivní účast na školních akcích, zájem o obor

Koordinátor projektu: Mgr. Michal Urban, michal.urban@skolspec.czKontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí