Informace

Studium

SkolSpec.cz / PK gastronomie a cestovního ruchu 2012-2013

PK gastronomie a cestovního ruchu 2012-2013Akce PK gastronomie a cestovní ruchu ve šk. roce 2012/2013


25. 5. 2013

Specializační kurz pro pokročilé - CARVING 2013

Ve dnech 23.5.-24.5.2013 probíhal na naší škole již třetí specializační kurz CARVING, který byl zaměřen na pokročilé. Kurz probíhal pod vedením školícího lektora p. Luďka Procházky.

První den byl zaměřen na problematiku vyřezávání vodních melounů,
druhý na vyřezávání květů ze zeleniny a ovoce.
Kurzu se zúčastnilo celkem 10 zájemců z řad žáků tříd oborů Hotelnictví a Kuchař-číšník-příprava jídel.
Celý dvoudenní program spočíval v praktické přípravě ozdob. Viz ukázka fotografií. Pedagogický dozor Mgr. L. Urbanová

Mgr. L. Urbanová


13. 5. 2013

Karneval chutí 2013

Ve dnech 10.5. - 12.5.2013 se konal první ročník gastronomické výstavy zaměřené na širokou veřejnost.

Místo konání: Černá louka Ostrava, pavilon A

Naše škola vystavovala slavnostně prostřený stůl pro 4 osoby na téma „Moderní trendy gastronomie 3. tisíciletí“.

Na přípravě a prezentaci se podíleli žáci oboru Hotelnictví :

Romana Kýblová HT4.A, Kateřina Adamusová HT3.A a žáci HT1 pod vedením Mgr. Liběny Urbanové.

Vystavený stůl byl během celé výstavy velmi kladně hodnocen návštěvníky. Výsledky hlasování návštěvníků budou uveřejněny na webových stránkách. http://www.cerna-louka.cz/akceN_52/

V Ostravě dne 12.5.2013

Vypracovala : Mgr. Liběna Urbanová


20. 4. 2013

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
OBOR HOTELNICTVÍ

Ve dnech 11.4.-16.4.2013 proběhla praktická zkouška z Technologie přípravy pokrmů a Techniky obsluhy a služeb v oboru Hotelnictví .

  • HT4.A v počtu 20 žáků
  • HT4.B v počtu 15 žáků

Žáci připravovali dokumentaci a výseč slavnostní hostiny pro 4 osoby na aktuální téma roku 2013.
Ve fotodokumentaci je možné vidět esteticky upravené tabule k daným tématům.

Mgr. L.Urbanová

 

11. 4. 2013

Zlatá vařečka 2013

Dne 10.4.2013 se konala soutěž odborných dovedností, která byla určena žákům oboru Stravovací a ubytovací služby s názvem ,,Zlatá vařečka“.
Pořadatelem soutěže byla Střední odborná škola Bruntál .
Místem konání byl hotel Zlatá hvězda v Bruntále.
Soutěže se zúčastnilo 18 soutěžících z 9 škol.
Naši školu reprezentovali žáci:
Kateřina Růžičková žákyně SU1
Renáta Romanská žákyně SU3, která se umístila na krásném 3.místě
Pedagogický dozor: pí. Vlasta Kovaříková, pí. Marta Kašparová

Mgr. L.Urbanová


23. 2. 2013

ZLATOVAR CUP OPAVA 2013

Dne 22.2.2013 se konala odborná regionální soutěž ZLATOVAR CUP OPAVA 2013.
Pořadatel: Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola v Opavě.
Místo konání: restaurace Vesna Opava .
Soutěžilo se v teoretických znalostech a odborných dovednostech na téma pivo.
Úkolem soutěžících bylo natočit sklenici piva v limitu 3 minut a odpovědět na otázky týkající se historie, výroby a skladování piva.
Školu reprezentovali žáci oboru Hotelnictví a turismus :
Lucie Tutková HT4.A, Nikola Rácová HT3.B a Veronika Bystroňová HT2, které se umístily na 8, 13 a 16 místě z celkového počtu 24 soutěžících.


Pedagogický dozor Mgr. Miroslava Kozelská
Mgr. Liběna Urbanová


20. 2. 2013

AHOL – CUP 2013

Dne 19. února 2013 v ostravském hotelu Park Inn Hotel Ostrava konal 15. ročník soutěže kuchařů a barmanů AHOL –CUP 2013 s mezinárodní účastí a porotou. Soutěže se účastnilo 17 odborných škol s celkovým počtem 35 soutěžících.
Pořadatel: AHOL-Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství.
Úkolem soutěžících bylo zhotovení pěti porcí nápoje After Dinner Cocktail a pěti porcí nápoje Sparkling Cocktail do dvanácti minut.
V soutěži barmanů reprezentovaly naší školu žákyně:
HT3.B Natálie Butorová – první místo a pohár v kategorii After Dinner Cocktail a jedenácté místo ve stříbrném pásmu za oba nápoje (After Dinner Cocktail a pěti porcí nápoje Sparkling Cocktail do dvanácti minut).
Lucie Krajíčková – třicáté místo v celkovém hodnocení.
Žákyně na soutěž připravovala Mgr. Danuše Bartková.
Vedení školy děkuje za vzornou a příkladnou reprezentaci.

Mgr. Liběna Urbanová

Zlatá vařečka 2013


14. 2. 2013

Specializační kurz techniky a výroby míchaných nápojů

Dne 13. února 2013 probíhal na naší škole specializační kurz techniky a výroby míchaných nápojů.
Kurz byl zaměřen na základní znalosti v technice a přípravě míchaných nápojů pro začátečníky pod vedením školícího lektora CBA Karla Mayera.
Na závěr kurzu byl předán diplom o absolvování.
Zájemci, kteří chtěli získat certifikát CBA, vykonávali závěrečnou zkoušku teoretickou i praktickou.
Kurzu se účastnilo celkem 10 zájemců z řad žáků tříd HT1 a HT2.

Odborný dozor Mgr. D. Bártková

Mgr. L. Urbanová


17. 1. 2013

Specializační kurz kávy „ barista“ CaféArt

Ve dnech 14.-16.1.2013 probíhal na naší škole druhý specializační kurz kávy „barista“ CaféArt pod vedením školícího lektora Member of SCAEBarista SCAE lev. II. Michala Křižka. Bylo možno vybrat si ze dvou úrovní. (Základní a pokročilé.)
Kurzu se zúčastnili vybraní žáci tříd HT1., HT3.A., HT3.B., HT4.B.
Žáci získali nejenom nové informace, ale především se naučili mnoha praktickým dovednostem, které určitě mnozí uplatní v budoucnu ve svém oboru. (Viz fotodokumentace.)

V teoretické části kurzu se žáci seznámili :
• s legendou kávy
• s druhy kávy
• se způsobem pěstování kávy
• se sklizní a zpracováním kávy
• teorií přípravy espresa.

V praktické části se žáci naučili dovednostem, jako jsou :
• čištění a sanitace kávovaru
• nastavení hrubosti a gramáže kávy
• příprava špičkového espresa
• odhalování chyb a vad nápoje pomocí degustace
• nácvik šlehání mléčné pěny
• trénink přípravy různých druhů kávy a mléka, příprava horké čokolády
• nácvik nalévání mléčné pěny do cappuccina, ukázka techniky „latte art“

V druhém - jednodenním kurzu bylo základní náplní programu ochutnávání kávy a čaje a dále procvičování technik přípravy nápojů z předešlého kurzu.

Oba kurzy byly vedeny vysoce profesionálně a zajímavě. Pan Křižka je skutečným mistrem svého oboru. Žáci získali nejenom nové informace, ale především se naučili mnoha praktickým dovednostem, které určitě mnozí uplatní v budoucnu ve své profesi. Kurz hodnotíme jako velmi vydařený.

Pedagogický dozor Mgr. Miroslava Kozelská

Mgr. L.Urbanová


9. 1. 2013

Novoroční koncert

Dne 8.1.2013 proběhl v Ostravě Novoroční koncert pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka. Hostitelem byla tradičně Janáčkova konzervatoř.

Slavnostní pohoštění formou rautu pro 60 osob připravili žáci prvního až třetího.ročníku oboru Kuchař-číšník- příprava jídel pod odborným vedením MOV H. Niklové, D. Kovolové a I. Hlaváčové .

Obsluhu zajistili žáci prvního až třetího.ročníku oboru Hotelnictví pod odborným vedením Mgr. Liběny Urbanové.

Mgr. L. Urbanová


22. 12. 2012

Setkání zaměstnanců školy

Dne 21.12.2012 se v prostorách školní restaurace uskutečnil slavnostní vánoční oběd.

Akci připravili žáci druhého a třetího ročníku oboru Kuchař-číšník-příprava jídel pod odborným vedením MOV I. Hlaváčové a H. Niklové.

Přípravu a obsluhu zajistili žáci prvního a druhého ročníku oboru Hotelnictví pod odborným vedením Mgr. D. Bártkové, Bc. E. Taranové a Mgr. L. Urbanové.

Mgr. L.Urbanová


13. 12. 2012

Předvánoční setkání zástupců obce s řediteli příspěvkových organizací

Dne 12.12.2012 se uskutečnilo v prostorách školní restaurace tradiční předvánoční Setkání zástupců obce s řediteli příspěvkových organizací.
Slavnostní oběd připravili žáci 2. ročníku oboru Kuchař-číšník- příprava jídel (pod odborným vedením paní A.Vavrečkové).
Obsluhu zajistili žáci 2. ročníku oboru Hotelnictví (pod odborným vedení Mgr. L. Urbanové).

Mgr. L.Urbanová


4. 12.2012

Brněnský vánoční pohár 2012

Dne 3. prosince 2012 se uskutečnila odborná soutěž mladých barmanů a sommeliérů - žáků středních škol do 21 let - „ Brněnský vánoční pohár 2012“.
Soutěž se konala v hotelu Internacionál Best Western v Brně.
Účastnilo se 26 odborných škol. V disciplíně „Barman“ soutěžilo 47 žáků.
Naši školu reprezentovaly žákyně HT4.B Martina Loudová - s celkovým počtem 79 bodů a Michaela Malíková s celkovým počtem 91 bodů . Maximální počet bodů byl 143.
Pedagogický doprovod: Mgr .Danuše Bártková, Bc. Petr Koutný.

Mgr. L.Urbanová


1. 12. 2012

Den otevřených dveří 2012

Ve dnech 30.11. - 1.12.2012 se v prostorách naší školy konal tradiční Den otevřených dveří. Byl zaměřený na prezentaci nabízených oborů pro školní rok 2013 – 2014. (Viz přiložená fotodokumentace ukázky prezentace studijního oboru Hotelnictví a učebních oborů Kuchař-číšník ( příprava jídel) a Stravovací a ubytovací služby.)

Mgr. L.Urbanová


3. 11. 2012

Specializační kurz CARVING 2012

Ve dnech 1.11.−2.11.2012 probíhal na naší škole druhý Specializační kurz CARVING pod vedením školícího lektora p. Luďka Procházky.

První den byl zaměřen  na tematiku vyřezávání jednoduchých zeleninových ozdob, druhý na vyřezávání ovocných ozdob.
Kurzu se zúčastnilo celkem 10 zájemců z řad žáků tříd oboru Hotelnictví a turismus a Kuchař-číšník-příprava jídel.

Celý dvoudenní program spočíval v praktické přípravě ozdob. (Viz ukázka fotografií.) Pedagogický dozor zajišťovala Mgr. L. Urbanová.

Mgr. L.Urbanová


31. 10. 2012

Ocenění nejlepších studentů Moravskoslezského kraje pod záštitou náměstkyně Mgr.Věry Palkové Janáčkova konzervatoř v Ostravě.

Dne 19.10. 2012 proběhlo v jejich prostorách tradiční ocenění nejlepších studentů Moravskoslezského kraje pod záštitou náměstkyně Mgr.Věry Palkové.
Slavnostní pohoštění formou rautu pro 200 osob připravili žáci 1.-3. ročníku oboru Kuchař-číšník- příprava jídel pod odborným vedením p. H. Niklové, p.D. Kovolové, p. I. Hlaváčové a p. A. Vavrečkové.

Obsluhu zajistili žáci 2.ročníku oboru Hotelnictví a turismus pod odborným vedením Mgr. M. Kozelské a Bc. E. Taranové.

Mgr. L. Urbanová


22. 10. 2012

GASTRO FESTIVAL OSTRAVA 2012

Ve dnech 18.10. – 19.10.2012 se konala  tradiční odborná soutěž Gastro festival Ostrava 2012.

Naše PK Gastronomie a CR  se zúčastnila  v těchto soutěžních  disciplinách:

1) Czech Carving cup 2012 v kategorii A,B,C, D.

A. Dýňová Carvingová Show  připravená dýně s jakýmkoliv motivem.

B.“Dýně 2012“. Vyřezávaná dýně s jakýmkoliv motivem.

C. Halloween. Prosvícená halloweenová dýně.

D. Talent – soutěž pro začínající řezbáře.

Naši školu reprezentovali žáci oboru Hotelnictví a turismus a Kuchař-číšník příprava jídel. 

Třída HT3.A:

Vojtěch  Jaščišák v kategorii A,B, C., kde se umístil ve všech 3 disciplinách v krásném bronzovém pásmu.
Kristýna Trčková  v kategorii B získala diplom za účast. 

Třída KU2:

Martin Galeja se v kategorii D umístil v krásném bronzovém pásmu.

 

2)Obor čepování piva.

Účast -žáci oboru  Hotelnictví a turismus:

Veronika Dušková,  Jiří Keisler  (HT3.A), Ivana  Rohmová, Nikola Rácová (HT3.B),  
Lucie Tutková, Michaela Novotná (HT4.A).

Lucie Tutková se umístila na nejvyšším místě soutěže a obdržela Zlatý pohár v čepování piva. Bronzový pohár v soutěži získala Nikola Rácová ( z celkového počtu 38 účastníků).

Žáky připravovala a odborně vedla Mgr. L.Urbanová.

Místo konání:  Černá louka Ostrava, pavilon A.

 

Mgr. Liběna Urbanová


5. 10. 2012

XX. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě

Ve dnech 1. až  5.října 2012 probíhal v Ostravě  XX. ročník Evropských dnů handicapu. Naše škola se tradičně zúčastnila této akce  při zajištění konferenčních služeb. V rámci slavnostního večera Křišťálový kamínek organizovala slavnostní raut pro 100 osob. Na přípravě a obsluze se podíleli žáci 1.- 3. ročníku oboru Hotelnictví a turismus pod odborným vedením

Mgr. M. Kozelské, Mgr. L. Urbanové , Mgr. D.Bártkové a Bc. E. Taranové. Pokrmy připravovali žáci 1.- 3. ročníku oboru Kuchař- číšník-příprava jídel pod odborným vedením paní I. Hlaváčové, paní D.Kovolové a paní H. Niklové.

Mgr. L.Urbanová


Fotogalérie z akcí PK
Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí