Informace

Studium

PK pro zahradnické obory 2017-2018


JMENNÝ SEZNAM ČLENŮ PK

Předseda předmětové komise:

Hořínková Michaela, Mgr. - učitel TV

Členové komise:

Bártová Hana - učitel OV
Bjalková Hana - učitel OV
Garbová Lenka, Bc. - učitel OV
Hlavičková Zuzana - učitel OV
Hablawetzová Miroslava - učitel OV
Hřivnová Leona, Ing. - učitel TV
Kajnarová Jarmila - učitel OV
Kubíček Jaroslav - učitel OV
Petruška Jiří, Mgr. – učitel OV
Petrušková Marcela, Mgr. - učitel TV
Rymelová Eva - učitel OV
Slováčková -Jaščišáková Blanka , Mgr. - učitel TV
Sivková Hana - učitel OV
Šmírová Ilona - učitel OV
Vašutová Věra, Mgr. - učitel TV
Vondráková Blanka - učitel OV


Akce PK zahradnických oborů 2017/2018


18.12. 2017

PREZENTACE OBORU ZAHRADNICKÉ PRÁCE ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/18

Žáci našeho oboru se každoročně účastní mnoha prezentačně - prodejních vánočních akcí. Na nich byly prodávány výrobky žáků, které vytvářejí v rámci odborného výcviku v předvánočním období. Mezi nejoblíbenější výrobky patří svícny, adventní věnce, věnce na dveře a různé dekorace. Všechny akce se setkaly s dobrými ohlasy.

15. 12. 2017 Název akce – Prodejní výstava – knihovna Poruba

Účast: učitelka odborného výcviku Blanka Vondráková a žáci AP1. Žáci spolu s učitelkou OV prodávali vánoční výrobky a tím zpříjemnili odpoledne návštěvníkům knihovny.

13. 12. 2017 Název akce – Vánoční dílny - Kulturní dům Heřmanice Žáci tříd AZP2 a AP3 pod vedením učitelů odborného výcviku Ilony Šmírové, Hany Bártové, Miroslavy Honové a Mgr. Jiřího Petrušky připravili pro žáky základních a mateřských škol města Ostravy workshop s vánoční tematikou. Akce byla zaměřena na propagaci naší školy a prodej vánočních vazeb. 8. 12. 2017 – 9. 12. 2017 – Den otevřených dveří SŠ prof. Zdeňka Matějčka

Účast: Učitelé odborného výcviku Miroslava Honová, Hana Bjalková, Mgr. Jiří Petruška, VUOV Hana Bártová a žáci tříd AP3, ZP1. Ve vestibulu školy žáci předváděli výrobu vánočního závěsu. Zároveň byla ve vestibulu vystavena stříbrná vánoční sestava, která zaujala mnohé žáky i rodiče. Krom menší expozice ve vestibulu školy byl věnován zahradnickým pracím také větší prostor ve třídě v přízemí budovy A. Tato třída byla vyzdobena v duchu Vánoc.

3. 12. 2017 Název akce – Rozsvícení vánočního stromu v Heřmanicích Účast: učitelka odborného výcviku Ilona Šmírová a žáci třídy AZP2. Akce byla zaměřena na prezentaci naší školy a prodej vazeb s adventní tematikou.

1. 12. 2017 Název akce – Tvůrčí dílny Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Účast: učitelka OV Ilona Šmírová a VUOV Hana Bártová, žáci třídy AZP2. Žáci prezentovali naši školu formou workshopu.

1. 12. 2017 Název akce – Setkání zaměstnanců a partnerů Charity Ostrava Účast: učitelka odborného výcviku Zuzana Hlavičková a žáci třídy PRZ3. Žáci svými výrobky zpříjemnili setkání zaměstnanců a partnerů Charity. 23. 11. 2017– 24. 11.2017 Název akce – Prodejní a propagační akce KD Petřkovice Účast: učitelky odborného výcviku Zuzana Hlavičková, Ilona Šmírová a Blanka Vondráková a žáci tříd AP1, PRZ3. Akce byla zaměřena na prodej vazeb s vánoční tematikou a na prezentaci naší školy.

 

VUOV Hana Bártová 


18. 12. 2017

PREZENTACE OBORU ZPRACOVATELÉ PŘÍRODNÍCH PLETIV ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/18

Také v letošním školním roce nás čekala spousta akcí zaměřených na prezentaci oboru Zpracovatelé přírodních pletiv (Košíkářské práce) a prodej výrobků zhotovených žáky tohoto oboru. Již začátkem října s žáky přemýšlíme, čím zákazníky letošní Vánoce překvapíme. Vyrábíme klasické vánoční zboží. Pedigové řetězy, zvonečky a věnce vyrobené z vrbového proutí, které si návštěvníci našich akcí mohou vydekorovat podle vlastního vkusu. Velký zájem je již tradičně o oplétané láhve, demižony a servírovací podnosy. Žáci pletli také různé druhy ošatek, misek, květináčů a baltimorek. V letošním předvánočním čase jsme navštívili krásný zámek v Kravařích, Dům zahrádkářů ve Vřesině, vánoční jarmark v Krmelíně a mnoho dalších. Návštěvníci byli překvapeni rozmanitostí a kvalitou výrobků našich žáků třetího, druhého ale už i prvního ročníku. Všechny letošní prodejní akce byly velmi úspěšné a spokojení zákazníci si odnesli nejenom naše výrobky ale také brožurky a letáčky s nabídkou studijních oborů pro příští školní rok.

9. - 10. 12. 2017
Název akce – Vánoce na zámku v Kravařích
Účast: učitelky odborného výcviku Bc. Lenka Garbová, Hana Sivková, Jarmila Kajnarová a Eva Rymelová. Bezpečně nás na tuto prodejní akci zavezl pan Radek Kuchař, který na zámku předváděl pletení z vrbového proutí, vyráběl krmítko pro ptáky.

8. – 9. 12. 2017
Název akce – Prezentace školy v rámci Dne otevřených dveří
Účast: učitelky odborného výcviku Eva Rymelová, Jarmila Kajnarová, Bc. Lenka Garbová a Hana Sivková. Obor Košíkářské práce prezentovali žáci třídy KP1, KP2, KP3 Miroslav Záruba, Nicole Šavarová, František Polhoš, Matyáš Orel, Petra Maulerová a Miroslava Koziorková. Svou zručnost předváděli také žáci třídy KP3 Jiří Ježek, Jiří Šimíček, Marek Strohalm a Stanislava Sehnalíková.

29. 11. 2017
Název akce – Vánoční sraz seniorů – kinosál školy
Účast: učitelka odborného výcviku Jarmila Kajnarová . Této akce se zúčastnily i žákyně třídy KP2 Petra Maulerová, Miroslava Koziorková a Nikola Tesarčíková.

25. - 26. 11. 2017
Název akce – Vánoční jarmark – Dům zahrádkářů Vřesina
Účast: učitelky odborného výcviku Eva Rymelová a Jarmila Kajnarová. Akce byla zaměřena na prodej košíkářských výrobků zhotovených našimi žáky. Zájemcům z řad návštěvníků byly poskytovány informace o učebních a maturitních oborech na naší škole.

22. 11. 2017
Název akce – Vánoční jarmark Václavovice
Účast: učitelka odborného výcviku Hana Sivková a žák KP2 Marek Novotný, který předváděl pletení ošatky.

4. 11. 2017
Název akce – Vánoční jarmark řemesel – Krmelín
Účast: učitelky odborného výcviku Bc. Lenka Garbová a Eva Rymelová. Pletení předváděl žák třídy KP3 Jiří Šimíček. Akce byla prodejní.

UOV Eva Rymelová


19.10. 2017

KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK

4. října 2017 se konal slavnostní večer asociace Trigon, která předává ocenění Křišťálový kamínek za mimořádné aktivity osobnostem s handicapem. Žáci zahradnických oborů vytvářeli pro tento slavnostní večer dekorace a kytice pro oceněné.

ARANŽMÁ PRO OSTRAVSKOU UNIVERZITU V DIVADLE ANTONÍNA DVOŘÁKA

V divadle Antonína Dvořáka vědecká rada Ostravské univerzity předává vysokoškolské diplomy. Naši žáci zahradnických oborů pro tuto příležitost tradičně aranžují jeviště divadla. Letošní ročník jsme ladili do bílo-zelené kompozice.


5. 10. 2017

EVROPSKÉ DNY HANDICAPU – 25. ROČNÍK

Loňský ročník se konal v centru Ostravy na náměstí T. G. Masaryka. Jarmark poznamenal celodenní déšť, proto se letošní 25. ročník přestěhoval pod střechu. Konal se ve dvoraně Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Jedná se o prodejní výstavu nevládních organizací, škol a sociálních podniků. Naše škola se prezentovala výrobky žáků oboru Zpracovatel přírodních pletiv. Akce se zúčastnila učitelka odborného výcviku Hana Sivková a žáci třídy KP2 Marek Novotný, František Polhoš a Matyáš Orel

UOV Eva Rymelová
 


5. 10. 2017

ODBORNÁ EXKURZE „FLORA OLOMOUC - PODZIMNÍ ETAPA“

Návštěva mezinárodní zahradnické výstavy Flora Olomouc (podzimní etapa) umožnila žákům oboru vzdělání Zahradnické práce, Pěstování a aranžování květin, získat přehled o širokém sortimentu zahradnických výpěstků a zahradnického zboží různých zahradnických firem. Dále měli žáci možnost porovnat nejlepší expozice, výpěstky a úspěchy v soutěžích aranžování květiny. Žáci navíc získali inspiraci při prohlídce starobylé architektury, která se během podzimní etapy zahradnické výstavy Flora Olomouc propojila s krásou a svěžestí květinových aranžmá. A to díky projektu Rozkvetlé památky, který již popáté doprovodil celonárodní výstavu ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků. Krásná květinová aranžmá byla k vidění v olomouckých kostelech sv. Mořice, sv. Michala, Panny Marie Sněžné, Zvěstování Panny Marie (kapucínský kostel) a také v kapli sv. Jana Sarkandra.

Mgr. Michaela Hořínková, učitelka odborných předmětů


26. 9. 2017

ODBORNÁ EXKURZE „ZAHRADNICKÁ EXKURZE“

Žáci ročníků oboru vzdělání: Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin), Zahradnické práce a Prodavačské práce měli možnost v Olomouckém kraji navštívit firmu ÚSOVSKO a.s. – zaměřenou na pěstování ovoce, sklizeň, třídění, skladování, a zpracování ovoce – sušení jablek. Dále pak navštívili památky olomouckého kraje - zámek Úsov, Mladečské jeskyně a arboretum v Pasekách zaměřenou na pěstování, prodej květin a okrasných dřevin.

Mgr. Michaela Hořínková, učitelka odborných předmětů


22. 9. 2017

ODBORNÁ EXKURZE „ŽIVOT NA ZAHRADĚ“

V rámci vyučování předmětů: Květinářství, Zelinářství a Ovocnictví se uskutečnila v pátek 22. 9. 2017 odborná exkurze na výstavišti Černá louka v Ostravě „Život na zahradě“. Žáci na výstavě viděli prezentaci Českého zahrádkářského svazu, kde jsme se mohli těšit na zcela nové provedení floristických prací, prezentaci nových odrůd ovoce a zeleniny, sukulentů, pokojových rostlin, květin.

Mgr. Michaela Hořínková, učitelka odborných předmětů
Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí