Informace

Studium

SkolSpec.cz / PK pro zahradnické obory 2015-2016

PK pro zahradnické obory 2015-2016


Předseda předmětové komise:

Kožušníková Lýdia, Ing. - učitel TV

Členové předmětové komise:

Bajnarová Karla – učitel OV
Bártová Hana - učitel OV
Bjalková Hana - učitel OV
Garbová Lenka - učitel OV
Hlavičková Zuzana - učitel OV
Honová Miroslava - učitel OV
Hořínková Michaela, Mgr. - učitel TV
Hřivnová Leona, Ing. - učitel TV
Kajnarová Jarmila - učitel OV
Kubíček Jaroslav – učitel OV
Kuchař Radek – učitel OV
Mgr. Robenek Jan – učitel TV
Rymelová Eva - učitel OV
Blanka Slováčková-Jaščišáková, Mgr. – učitel OV
Šmírová Ilona - učitel OV
Vondráková Blanka - učitel OV

Obory vzdělání:

  • 41-52-E/01 Zahradnické práce
  • 41-52-E/01 Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin)
  • 33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv (Košíkářské práce)

Akce PK zahradnických oborů 2015/2016


16. 4. 2016

SOUTĚŽ SVATBA

13. dubna 2016 se naše žákyně oboru aranžérské práce Michaela Hodická, Sandra Kostková, Monika Ciesarová a Anna Brovjáková zúčastnily floristické soutěže na téma Svatba. Soutěž pořádala Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věry Pálkové. Na soutěž žákyně připravily učitelky odborného výcviku paní Ilona Šmírová a Hana Bártová. V silné konkurenci soutěžících se naše žákyně umístily na předních místech. V celkovém pořadí obsadily 2, 4, 8 a 12 místo. Všechny práce jsou vystaveny v prostorách Multikina CineStar Ostrava.

Rudolf Jílek


5. 4. 2016

PREZENTACE OBORU KOŠÍKÁŘSKÉ PRÁCE ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

23. 3. 2016
Název akce – Velikonoční setkání seniorů – kinosál školy
Účast: Petr Štěpánek ze třídy KP3 a Lucie Vybošťoková ze třídy SČ2B. Učitelé odborného výcviku Jarmila Kajnarová a Radek Kuchař připravili pro seniory ukázku pletení velikonočních pomlázek z vrbového proutí a prodej košíkářských výrobků zhotovených našimi žáky. Současně byly podávány informace o nabídce učebních a studijních oborů naší školy.

22. 3. 2016
Název akce – Velikonoční tvůrčí dílna – knihovna L. Podéště Poruba
Účast: Eva Rymelová, Jarmila Kajnarová a vedoucí učitel OV Jaroslav Kubíček. V krásných prostorách porubské knihovny jsme učili děti z okolních základních škol a družin plést pomlázky z osmi proutků. Děti byly velmi šikovné a každé si odneslo svůj vlastnoručně upletený karabáč. Paní učitelky si odnesly nejenom pomlázku, ale i spoustu informací o studijních nabídkách naší školy.

19. 3. 2016
Název akce – Vítání jara – Dobroslavice
Účast: Eva Rymelová, Jarmila Kajnarová, Agorka Šaňová a vedoucí učitel OV Jaroslav Kubíček. Zájemce o pletení jsme učily zhotovit pomlázku z osmi proutků. Kromě pomlázek si mohli návštěvníci zakoupit košíkářské výrobky zhotovené našimi žáky a seznámit se s nabídkou studijních oborů pro další školní rok. V Dobroslavicích prezentovaly školu - společně s košíkářským oborem - Pečovatelské a Provozní služby. Výrobky žáků těchto oborů měly velký úspěch.

12. 3. – 13. 3. 2016
Název akce – Velikonoce na zámku v Kravařích
Účast: Jarmila Kajnarová, Radek Kuchař, Kateřina Žurková, Karla Bajnarová a Petr Koutný. Školu prezentovala absolventka oboru Košíkářské práce Jana Šoferová, předváděla pletení pomlázek z vrbového proutí. Současně byly podávány informace o nabídce učebních a studijních oborů naší školy. Společně s košíkářským oborem prezentovaly školu Pečovatelské a Provozní služby. Neokoukané a pečlivě zhotovené výrobky žáků těchto oborů se velmi líbily.

12. 3. – 13. 3. 2016
Název akce – Velikonoční jarmark - Dům zahrádkářů Vřesina
Účast: Lenka Garbová, Jiřina Čelechovská a Ladislav Navrátil. Jarmark byl zaměřen na prodej košíkářských výrobků našich žáků a pletení velikonočních pomlázek.

UOV Eva Rymelová


29. 3. 2016

„NÁVŠTĚVA KVĚTINOVÝCH SÍNÍ S VELIKONOČNÍMI VAZAČSKÝMI VÝROBKY“ - třída AP2

Exkurze se konala: 23. 3. 2016
Žáci třídy AP2 díky této exkurzi vidělii trendy v různých jarních a velikonočních výrobcích v květinových síních v Ostravě - centru. měli možnost hodnotit tyto výrobky z estetického hlediska - dodržování estetických prvků a zákonitostí u těchto floristických výrobků. Obohatili si vědomosti v oblasti jarní a velikonoční floristiky, jak z odborného výcviku, tak i z předmětu Vazačství a aranžování květin.

Mgr. Michaela Hořínková, učitelka odborných předmětů

 


22. 12. 2015

PREZENTACE OBORU ZPRACOVATELÉ PŘÍRODNÍCH PLETIV ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/16

Také v letošním předvánočním čase nás čekala spousta akcí zaměřených na prezentaci oboru Košíkářské práce a prodej výrobků zhotovených žáky tohoto oboru. Tradičně navštěvujeme krásný zámek V Kravařích. Práce a dovednosti našich žáků si tam velmi cení a tato akce bývá pravidelně velmi úspěšná, nejinak tomu bylo i v tomto roce. Každoročně nás také zvou do Domu zahrádkářů ve Vřesině, jezdíme tam rádi, domácí atmosféra, vynikající kuchyně a milí lidé jsou okouzlující. Letos nás pohostili vynikající zelňačkou, dršťkovou polévkou a domácími koláčky (mńam). V letošním roce nás poprvé oslovila obec Markvartovice, je nedaleko Ostravy, tak jsme této nabídky využili, a udělali jsme dobře. Návštěvníci byli překvapeni rozmanitostí a kvalitou výrobků našich žáků třetího, druhého ale už i prvního ročníku. Všechny letošní prodejní akce byly velmi úspěšné a spokojení zákazníci si odnesli nejenom naše výrobky ale také brožurky a letáčky s nabídkou studijních oborů pro příští školní rok.


11. - 12. 12. 2015
Název akce – Prezentace školy v rámci Dne otevřených dveří
Účast: učitelky odborného výcviku Eva Rymelová, Jarmila Kajnarová, Lenka Garbová a učitel OV Radek Kuchař. Obor Košíkářské práce prezentovali žáci třídy KP1 Jiří Ježek, Andrea Mittaschová a Marek Strohalm. Svou košíkářskou zručnost předváděli pletením náročných výrobků žáci třetího ročníku Monika Valíčková, Monika Galasová, Jakub Sidek, Markéta Theuerová a Jan Hubáček.

9. 12. 2015
Název akce – Jarmark řemesel – DPS Astra Poruba
Účast: Jarmila Kajnarová, Kateřina Žurková, Agorka Šaňová, Iva Ryzáková a vedoucí učitel OV Jaroslav Kubíček.
Školu prezentovali žáci třídy PSL2 Jan Bajtek a Michal Kvača, třídu PP2 prezentovali Miroslav Tlustý a Eliška Nováková. Obor Košíkářské práce prezentovala Monika Galasová třídy KP3.

5. – 6. 12. 2015
Název akce – Vánoce na zámku v Kravařích
Účast: učitelky odborného výcviku Eva Rymelová, Jarmila Kajnarová, učitel OV Radek Kuchař a pan Ladislav Navrátil. Akce byla zaměřena na prodej košíkářských výrobků.

1. 12. 2015
Název akce – Vánoční jarmark – kinosál školy
Účast: učitelka odborného výcviku Jarmila Kajnarová, učitel OV Radek Kuchař a žáci třídy KP3 Monika Valíčková a Kristýna Valentová.

28. - 29. 11. 2015
Název akce – Vánoční jarmark Vřesina
Účast: učitelka odborného výcviku Lenka Garbová, asistentka pedagoga Jiřina Čelechovská a vedoucí učitel OV Jaroslav Kubíček. Akce byla zaměřena na prodej košíkářských výrobků zhotovených našimi žáky. Zájemcům z řad návštěvníků byly poskytovány informace o učebních a maturitních oborech na naší škole.

27. 11. 2015
Název akce – Vánoční jarmark Markvartovice
Účast: Učitelky odborného výcviku Eva Rymelová, Jarmila Kajnarová a vedoucí učitel OV Jaroslav Kubíček.

7. 11. 2015
Název akce – Jarmark řemesel – Krmelín
Akce se zúčastnila učitelka odborného výcviku Lenka Garbová, Eva Rymelová a vedoucí učitel OV Jaroslav Kubíček. Akce byla prodejní.


UOV Eva Rymelová


8. 12. 2015

„EXKURZE VE FIRMĚ: KÁMEN & ZAHRADA S.R.O. “

Žáci třídy AP2 díky této exkurzi viděli ukázky využití kamenů v sadovnických úpravách. Firma dodává přírodní deskové materiály, štípané hnědočerné, hnědorezavé a hnědookrové andezity, černé čediče, černé a zelené břidlice a luxusní porézní béžové řezané travertiny. Kameny pocházejí ze Slovenska, Bulharska, Itálie, Řecka a samozřejmě tuzemska. Dále měli žáci možnost hodnotit různé úpravy kamenů z estetického hlediska a využití přírodních kamenů i pro výsadbu okrasných dřevin. Obohatili si vědomosti v oblasti sadovnických úprav z předmětu Sadovnictví.

Mgr. Michaela Hořínková


16. 10. 2015

ODBORNÁ EXKURZE TŘÍDY ZP2 - TÝN NAD BEČVOU

Exkurze se konala 15. 10. 2015.
Žáci třídy ZP2 si díky této exkurzi obohatili vědomosti v oblasti předmětu OVOCNICTVÍ. Odborná exkurze byla zaměřena na pěstování ovocné sadby. V zahradnictví Chovanec se žáci seznámili s pěstováním sloupovitých tvarů ovocných stromků. Dále pak v Týně nad Bečvou ( v zemědělském družstvu Podhradí) viděli pěstování ovocných stromů v různých tvarech v a bohatý sortiment ovocných druhů, které se dají pěstovat v našich podmínkách. Součástí exkurze byla i návštěva hradu Helfštýna s expozicí kovářského umění.

Mgr. Michaela Hořínková


9.10.2015

KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK

V rámci Evropských dnů handicapu se v Domě kultury města Ostravy konal slavnostní večer - Křišťálový kamínek.
Na výzdobě divadelního sálu, aranžování gratulačních kytic a květinovou výzdobu slavnostního rautu se již tradičně podíleli žáci zahradnických oborů, pod vedením učitelek odborného výcviku.

Rudolf Jílek


9. 10. 2015

EVROPSKÉ DNY HANDICAPU - XXIII. ROČNÍK

5. 10. 2015 se na Masarykově náměstí v centru Ostravy uskutečnil velký jarmark. Prodejní výstava, na které české nevládní organizace prezentovaly svou činnost, tak zahájily program určený nejširšímu publiku. Také naše škola dostala pozvánku na tento jarmark. Akce se zúčastnili žáci učebního oboru Košíkářské práce třídy KP3 pod vedením učitelky odborného výcviku Jarmily Kajnarové. Žáci Markéta Teuerová a Jan Hubáček prezentovali svou dovednost pletením košíku z pedigu. Prodej výrobků zhotovených našimi žáky 2. a 3. ročníku byl velmi úspěšný.
Současně s prodejem by zájemcům podávány informace o studijní nabídce naší školy.

UOV Eva Rymelová


1. 10. 2015

ŽIVOT NA ZAHRADĚ

25. – 27. září 2015 se konala na Výstavišti Černá louka výstava ŽIVOT NA ZAHRADĚ.
Výstava nabídla prodej květin, okrasných rostlin a dřevin, včelařských i zahradnických produktů
a potřeb. Dále zahradní mechanizaci výrobců a prodejců z České republiky, Polska a Slovenska.
Žáci učebního oboru Zahradnické práce tříd ZP1, ZP2 a ZP3 mohli obdivovat nejen nejkrásnější plody letošní úrody, ale i originální aranžmá a dekorace z živých i sušených květin, ovoce, zeleniny a dřevin, které Českému zahrádkářskému svazu pomáhali vytvořit žáci tříd AP1, AP2 a AP3 učebního oboru Pěstování a aranžování květin.

Ing. Kožušníková Lýdia
 
Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí