Informace

Studium

SkolSpec.cz / Menu / Předmětové komise / Aktivity předmětových komisí ve šk. roce 2017/2018 / PK gastronomie a cestovního ruchu 2017-2018

PK gastronomie a cestovního ruchu 2017-2018


JMENNÝ SEZNAM ČLENŮ PK :

Zástupce ředitele pro praktické vyučování: Mgr. Richard Mráček
Předseda předmětové komise: Mgr. Liběna Urbanová

Odborný učitel HT, KU, SU

 • Mgr. Danuše Bartková
 • PaedDr . Šárka Effenbergerová
 • Bc. Zdeňka Kopčilová
 • Mgr. Miroslava Kozelská
 • Ing. Kateřina Misková
 • Mgr. Šárka Nenková
 • Mgr. Blanka Pajdová
 • Bc. Emilie Taranová
 • Mgr. Liběna Urbanová

Odborný učitel OV oboru vzdělání Kuchař- číšník ( Kuchař-číšník-příprava jídel)

 • p. Ilona Hlaváčová
 • p. Hana Niklová
 • p. Daniela Kovolová

Odborný učitel OV oboru vzdělání Stravovací a ubytovací služby

 • Mgr. Drahomíra Brydniaková
 • p. Marta Kašparová
 • p. Vlasta Kovaříková
 • p. Hana Ptašková
 • Bc. Lucie Tomášková

OBORY VZDĚLÁNÍ VYUČOVANÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017 - 2018

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

 • 65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) – HT1, HT2, HT3, HT4

Obory středního vzdělání s výučním listem

 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník (Kuchař - číšník - příprava jídel) (KU1, KU2, KUP3) ¨
 • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby ( SU1,SU2,SU3)

Akce PK gastronomie a cestovního ruchu 2017/2018


14. 4. 2018

SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCE OSTRAVA-PORUBA S ŘEDITELI PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

13. 4. 2018 se uskutečnilo v prostorách školní restaurace tradiční Setkání zástupců obce Ostrava - Poruba s řediteli příspěvkových organizací.
Slavnostní oběd pro 46 hostů připravili žáci druhého ročníku oboru Kuchař-číšník- příprava jídel pod odborným vedením paní Hany Niklové.
Obsluhu zajistili žáci druhého ročníku oboru Hotelnictví a turismus pod odborným vedením Mgr. Liběny Urbanové.

Mgr. L. Urbanová


10. 4. 2018

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - OBOR HOTELNICTVÍ (HOTELNICTVÍ A TURISMUS)

Ve dnech 4.4. – 6.4.2018 proběhla praktická zkouška ze Souboru odborných předmětů (Technologie přípravy pokrmů, Techniky obsluhy a služeb) oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) v počtu 17 žáků.
Žáci připravovali dokumentaci a výseč slavnostní hostiny pro 4 osoby na aktuální téma roku 2018.
Ve fotodokumentaci je možné vidět některé esteticky upravené tabule k vylosovaným tématům.

Mgr. Liběna Urbanová


5. 4. 2018

GASTRO MÁNES 2018

Celostátní soutěž Gastro Mánes 2018 se konala 4. dubna 2018 v hotelové škole v Kroměříži.
Soutěž byla určena pro žáky E oboru Stravovací a ubytovací služby.

Za naši školu soutěžily žákyně třídy SU2 Tereza Ševčíková a Regína Höferová, které připravily:
Pošírovanou hrušku v červeném víně s karamelovou omáčkou
Tvarohový terčík s meduňkou,
Hrudku z odpalovaného těsta s křenovým krémem,
Salát z tropického ovoce s pomerančovým likérem.

Celkově se umístily ve stříbrném pásmu.

Žákyně na soutěž připravovala M. Kašparová

Mgr. L. Urbanová


 


28. 3. 2018

SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY PŘI PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ

27.3.2018 proběhl tradiční slavnostní oběd pro zaměstnance naší školy při příležitosti oslavy Dne učitelů s nabídkou míchaných nápojů za účasti132 osob.
Slavnostní oběd připravili žáci druhého ročníku oboru Kuchař – číšník (Kuchař-číšník- příprava jídel) pod odborným vedením UOV I. Hlaváčové, H. Niklové a D.Kovolové.
Přípravu a obsluhu zajistili žáci prvního a druhého ročníku oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) pod odborným vedením Mgr. D. Bartkové a Mgr. L. Urbanové. Míchané nápoje připravovali žáci prvního, druhého a třetího ročníku oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) pod odborným vedením Mgr. M. Kozelské.

Mgr. L. Urbanová


8. 3. 2018

SPORTOVEC ROKU 2017 MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Slavnostní galavečer 16. ročníku Sportovec roku 2017 Moravskoslezského kraje se uskutečnil 22.3.2018 v prostorách multifunkční haly GONG Ostrava - Dolní – Vítkovice.  

Naše škola zajišťovala cateringové služby pro 1150 pozvaných hostů.

Pohoštění připravili žáci oboru Kuchař-číšník  (Kuchař-číšník- příprava jídel) prvního a třetího  ročníku  pod odborným vedením UOV I. Hlaváčové, H. Niklové a D. Kovolové. Přípravu a obsluhu zajistili žáci prvního, druhého a třetího ročníku oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) pod odborným vedením Mgr. l. Urbanové, Mgr. D. Bartkové.

                                                                                                                         Mgr. L. Urbanová


8. 3. 2018

VERNISÁŽ VÝSTAVY A KŘEST BÁSNICKÉ SBÍRKY

6.3.2018 se konala Vernisáž výstavy a křest básnické sbírky.

"Snůška tužeb"  RIKA PASCALE

Místo konání: Restaurace SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba.

Obsluhu zajišťovali žáci 2. ročníku oboru Hotelnictví pod vedením Mgr. L. Urbanové.


1. 3. 2018

XX. ROČNÍK AHOL CUP 2018  „JUNIOR COCKTAIL COMPETITION“

28. února 2018 proběhla Barmanská soutěž: Junior Cocktail Competition.

Místo konání: Multifunkční aula GONG, Ruská 2993, 70300 Ostrava-Vítkovice.

Barmanská soutěž: Junior Cocktail Competition měla v zadání Sparkling Coctail (koktejl se sektem).

Pravidla: Soutěžící se řídíli platnými pravidly JCC 2018 umístěnými na www.cbanet.cz a doplňujícími informacemi uvedenými v těchto propozicích. V oboru barman soutěžilo 36 žáků ze 16 škol a 1 zahraniční školy..

Reprezentace naší školy:

Nela Klimšová HT3 umístila se na 16. Místě
Eva Makovičková HT2 umístil se na 23. místě
Sabina Zaviatičová HT3 umístila se na 27. místě

Pedagogické vedení: Mgr. D. Bártkové.

Mgr. L. Urbanová


21. 2. 2018

KURZ PŘÍPRAVY MÍCHANÝCH NÁPOJŮ „BARBEK

20. února 2018 proběhl na naší škole (v prostorách školní restaurace)
SPECIALIZAČNÍ KURZ TECHNIKY A VÝROBY MÍCHANÝCH NÁPOJŮ - „Barbek“
Kurz je zaměřen na klasickou techniku přípravy koktejlů, zbožíznalství, historii barmanství a nápojovou gastronomii v barech, kavárnách a restauracích.
Tento kurz je hlavně určen pro studenty a žáky gastronomických škol.
Kurzu se zúčastnilo 6 žáků třídy HT1
Za absolvování kurzu bylo možné získat certifikát CBA.
Lektorem kurzu byl mistr barman Karel MAYER.
Pedagogický dozor zajišťovala Mgr. D. Bartková
 

13. 2. 2018

ZLATOVAR CUP OPAVA 2018

9.2.2018 se konal XIII. ročník ZLATOVAR CUP OPAVA 2018. Regionální soutěž byla zaměřena na teoretické znalosti o pivu, správném čepování piva a péčí o pivo.
Soutěže se zúčastnili žáci 8 škol Moravskoslezského kraje s hotelovým a gastronomickým zaměřením.

Místo konání: Střední škola hotelnictví a služeb, restaurace Vesna Opava.

Naší školu reprezentovali 3 žáci z oboru Hotelnictví a turismus
V soutěži jednotlivců (v počtu 24 soutěžících) se naši žáci umístili na krásných místech: Stanislav Stašica na 1. místě, Nikola Šindlerová na 3. místě a Jakub Čechal na 12.-13. místě

Moravskoslezského kraje s hotelovým a gastronomickým zaměřením se
naše tříčlenné družstvo )Stanislav Kočica, Nikola Šindlerová a Jakub Čechal) se umístilo na krásném 2. místě.

Pedagogický doprovod: Mgr. Miroslava Kozelská, Mgr. Liběna Urbanová


Mgr. L. Urbanová


21. 1. 2018

SPECIALIZAČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY CARVING 2018

18. – 19.1.2018 probíhal na naší škole osmý tradiční specializační kurz pro začátečníky CARVING pod vedením školícího lektora p. Luďka Procházky.
První den byl zaměřen na problematiku vyřezávání jednoduchých zeleninových ozdob.
Druhý den byl zaměřen na vyřezávání ovocných ozdob.
Kurzu se zúčastnilo celkem 8 zájemců z řad žáků tříd oboru Hotelnictví.
Celý dvoudenní program spočíval v praktické přípravě ozdob viz ukázka fotografií. Pedagogický dozor Mgr. L. Urbanová

Mgr. Liběna Urbanová


16. 1. 2018

SLAVNOSTNÍ RAUT PŘI PŘÍLEŽITOSTI NOVOROČNÍHO KONCERTU

16.1.2018 se při příležitosti Novoročního koncertu ,, Novoroční express“ pod záštitou prof.Ing. Ivo Vondráka Csc, hejtmana MK , který proběhl na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě, uskutečnil slavnostní raut pro 60 osob.
Pokrmy připravili žáci oboru Kuchař-číšník-příprava jídel třetího ročníku pod odborným vedením UOV p. D.Kovolové, p.H.Niklové.
Obsluhu zajistili žáci oboru Hotelnictví prvního a třetího ročníku pod odborným vedením Mgr. M.Kozelské

Mgr. L. Urbanová


11. 1. 2018

KURZ BARISTA – PŘÍPRAVA KÁVY

8. – 9. 1. 2018 se uskutečnil ve školní restauraci Střední školy prof. Zdeňka Matějčka kurz Barista - level 1 .
Lektor: Member of SCAE lev. II. Michal Křižka, profesionální barista.
Na tomto kurzu se žáci naučili nejen teoretické znalosti o kávě, druhu kávových zrn, způsobů pražení …, ale hlavně se zaměřili na praktický trénink přípravy kávy:

PRAXE

 • čištění a sanitace kávovaru
 • nastavení hrubosti a gramáže
 • příprava špičkového espressa
 • degustace, chyby a vady nápoje
 • nácvik šlehání mléčné pěny
 • trénink základních receptů z kávy a mléka, příprava horké čokolády
 • nácvik nalévání mléčné pěny do cappuccina, ukázka techniky „latte art“

Kurzu BARISTA – LEVEL 1 2018 se zúčastnili jednotliví žáci oboru Hotelnictví a turismus (Hotelnictví)
Kurzy - základní a pokročilá úroveň, byly vedeny vysoce profesionálně a zajímavě. Pan Křižka je skutečným mistrem svého oboru. Žáci získali nejenom nové informace, ale především se naučili mnoha praktickým dovednostem, které určitě mnozí uplatní v budoucnu ve své profesi. Kurz hodnotíme jako velmi vydařený.

Pedagogický dozor v době konání kurzu Mgr. Miroslava Kozelská

Mgr. L.Urbanová


22. 12. 2017

SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY

22. 12. 2017 se v prostorách školní jídelny uskutečnil tradiční slavnostní vánoční oběd.
Přípravu a obsluhu zajistili žáci prvního a druhého ročníku oboru Hotelnictví a turismus pod vedení Mgr. Danuše Bartkové, Mgr. Miroslavy Kozelské a Mgr. Liběny Urbanové

Mgr. LUrbanová 


12. 12. 2017

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCE OSTRAVA-PORUBA S ŘEDITELI PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

8. 12. 2017 se v prostorách školní restaurace uskutečnilo tradiční předvánoční setkání zástupců obce Ostrava - Poruba s řediteli příspěvkových organizací

Slavnostní oběd připravili žáci třetího ročníku oboru Kuchař-číšník- příprava jídel pod odborným vedením paní Ilony Hlaváčové. Obsluhu zajistili žáci prvního a druhého ročníku oboru Hotelnictví a turismus pod vedením Mgr. Danuše Bartkové.

Mgr. L. Urbanová 


12. 12. 2017

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2017

8.-10.12.2017 se v prostorách naší školy konaly tradiční dny otevřených dveří zaměřené na prezentaci nabízených oborů pro školní rok 2018 - 2019.
Naše PK gastronomie a cestovního ruchu se podílela na přípravě prezentace studijního oboru Hotelnictví a turismus, H oboru Kuchař-číšník - příprava jídel a E oboru Stravovací a ubytovací služby.
Viz přiložená fotodokumentace

Mgr. L. Urbanová


2. 12. 2012

TRADIČNÍ SETKÁNÍ BÝVALÝCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY

30.11.2017 se uskutečnil v prostorách školní restaurace tradiční slavnostní vánoční oběd.
Slavnostní oběd připravili žáci třetího ročníku oboru Kuchař-číšník - příprava jídel pod odborným vedením paní Ilony Hlaváčové.
Přípravu a obsluhu zajistili žáci prvního a druhého ročníku oboru Hotelnictví a turismus pod vedením Mgr. Liběna Urbanové.

Mgr. L. Urbanová


2. 12. 2017

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ,, MIKULÁŠSKÁ PORADA“

1. 12. 2017 se uskutečnilo v prostorách naší školní restaurace předvánoční setkání Fakultní nemocnice Ostrava „Mikulášská porada“
Slavnostní raut pro 100 osob připravili žáci druhého a třetího ročníku oboru Kuchař-číšník- příprava jídel pod vedením učitelů odborného výcviku Ilony Hlaváčové, Hany Niklové a Daniely Kovolové.
Přípravu a obsluhu zajistili žácidruhého, třetího a čtvrtého ročníku oboru Hotelnictví a turismus pod vedením Mgr. Danuše Bartkové.

Mgr. L. Urbanová


10. 11. 2017

DÝŇOVÝ ŠAMPIONÁT 2017

9.11.2017 se konal TRADIČNÍ DÝŇOVÝ ŠAMPIONÁT 2017.

Téma soutěže: volné téma - vyřezání máslové dýně nebo dýně hokaido.

Pořadatel soutěže: Czech carving studio
Místo konání: České Budějovice
Soutěže se zúčastnilo 14 soutěžících z 6 českých odborných škol.

Naši školu reprezentoval žák Samuel Schindler, žák 3.ročníku oboru Kuchař-číšník-příprava jídel, který se umístil v krásném bronzovém pásmu. Získal diplom a medaili.

Mgr. L. Urbanová


7. 11. 2017

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ KRAJE S ŘEDITELI PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ,, KRAJ SOBĚ“

6.11.2017  se v prostorách Divadla Antonína Dvořáka  uskutečnilo Předvánoční setkání zástupců  kraje s řediteli příspěvkových organizací.

Slavnostní raut pro 200 osob připravili žáci třetího ročníku oboru Kuchař-číšník- příprava jídel pod vedením učitelů odborného výcviku Ilony  Hlaváčové, Hany Niklové a Daniely  Kovolové.

Přípravu a obsluhu zajistili žáci druhého a  čtvrtého ročníku oboru Hotelnictví a turismus pod vedením Mgr. Dany Bartkové, Mgr. Miroslavy Kozelské a Mgr. L. Urbanové.

Mgr. L.Urbanová


11. 10. 2017

3. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ CELIAKŮ V OSTRAVĚ – PRO VEŘEJNOST 7. 10. 2017

7.10.2017 se na naší škole uskutečnilo 3. celostátní setkání celiaků v Ostravě pro veřejnost.
V rámci tohoto setkání proběhl prodej bezlepkových potravin, odborní lektoři seznámili formou přednášek širokou veřejnost se současnou problematiku celiakie a zájemci mohli využít individuálních poradenských služeb k této problematice.
Celou tuto akci organizoval Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj a SŠ prof. Zd. Matějčka, Ostrava-Poruba.
Žáci oboru Hotelnictví a turismus HT1 pod odborným vedením Mgr. Miroslavy Kozelské byli na tomto setkání nápomocni v rámci prezentace účastníků, při prodeji bezlepkových výrobků a při servisu teplých a studených nápojů.

Mgr. Liběna Urbanová


7. 10. 2017

XXV. ROČNÍK EVROPSKÝCH DNŮ HANDICAPU V OSTRAVĚ

3.- 6. 10. 2017 proběhl XXV. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě.

Naše škola se tradičně zúčastnila těchto dnů při zajištění:

4. 10. 2017
Prohlídka naší školy se slavnostním obědem v prostorách školní restaurace.
Žáci 4. ročníku Hotelnictví a turismus zajišťovali stravovací služby pozvaným hostům pod odborným vedením Mgr. Danuše Bartkové.

4. 10. 2017
Křišťálový kamínek - slavnostní večer v Domě kultury města Ostravy.

Na přípravě a obsluze slavnostního rautu pro 120 osob se podíleli žáci 1., 2. a 4. ročníku oboru Hotelnictví a turismus pod vedením Mgr. Danuše Bartkové, Mgr. Miroslavy Kozelské a Mgr. Liběny Urbanové.
Všechny podávané pokrmy studené a teplé kuchyně připravili žáci 3. ročníku oboru Kuchař- číšník-příprava jídel pod odborným vedením Ilony Hlaváčové, Daniely Kovolové a Hany Niklové.

Mgr. Liběna Urbanová

1. 10. 2018

BAVÍME SE S CARVINGEM

30.9.2017 byla vyhodnocena korespondenční soutěž pro začínající řezbáře ,, Bavíme se s Carvingerm“.

Téma soutěže: Odeslaný vyřezávaný výrobek CZECH CARVING STUDIU

Pořadatelem soutěže: Czech carving studio
Místo konání: on line soutěž
Soutěže se zúčastnili tři soutěžící ze tří odborných škol Moravskoslezského kraje.
Naši školu reprezentoval žák:
Samuel Schindler třetí .ročník, obor Kuchař-číšník-příprava jídel, ketrý se umístil se na 1. místě a získal diplom a medaili.

Mgr. L. Urbanová


 
Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí