Informace

Studium

PK ekonomických předmětů 2017-2018


JMENNÝ SEZNAM ČLENŮ PK

Předseda předmětové komise:

Mgr. Jana Prauzková

Členové předmětové komise:

Mgr. Bartková Danuše
Mgr. Broďáková Eva
Ing. Hercíková Vladimíra
Mgr. Kozelská Miroslava
Ing. Lukačíková Pavlína
Ing. Maresz Radovan
Mgr. Nenková Šárka
Ing. Puffová Karla
Mgr. Rajská Šárka
Kolibáčová Daniela
Kratochvílová Marie
Světlíková Naděžda


Akce PK ekonomických předmětů 2017/2018


11. 4. 2018

POHÁROVÁ SOUTĚŽ ZAV – PŘEROV 2018   4. – 5. dubna 2018

Naši školu v soutěži reprezentovaly žákyně:  Dadáková Martina,  Dedková Nikol, Klementová Adéla, Nováková Hana a Zaviatičová Sabina.  Soutěže se zúčastnilo 21 družstev. Naše žákyně absolvovaly dvě soutěžní disciplíny v opisu textu a bodovaný trénink. Obsadily krásné 11. místo. Všem jmenovaným gratulujeme.

Mgr. Prauzková Jana


10. 4. 2018

KRAJSKÁ SOUTĚŽ V GRAFICKÝCH DISCIPLÍNÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
27. BŘEZNA 2018.

V krajském kole soutěže v grafických disciplínách (opis a korektura textu) naši školu úspěšně reprezentovalo družstvo ve složení: Kristýna Kapusniaková, Adéla Klementová, Klára Kokyová a David Hlávka.
Naši žáci dosáhli výborného umístění v disciplíně „KOREKTURA“. Co je to korektura? Závodníci obdrží předlohu, ve které jsou vyznačeny desítky oprav, které musejí provést co nejvíce v časovém limitu 10 minut.
1. místo Kristýna Kapusniaková SČ4A; 2. místo Adéla Klementová SČ2B, 5. místo David Hlávka HT1.
Kristýna Kapusniaková postoupila se svým vynikajícím výkonem do republikového kola, které se uskuteční v Hradci Králové.
Našim soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy a těšíme se na jejich další úspěchy.

Mgr. Jana Prauzková


14. 2. 2018

SEMINÁŘ S PODNIKATELI

13. 2. 2018 se uskutečnil seminář s podnikateli z praxe pro třídy oboru Informační technologie IT3 a Sociální činnost SČ3A. Na semináři se prezentovali dva podnikatelé, Ing. Jan Křivonožka a Ing. Michal Ondra, každý z jiného oboru, kteří žákům přednesli svoje zkušenosti z praktického denního života podnikatele a zároveň jim zodpověděli jejich dotazy. Nastínili žákům výhody, možnosti, ale i rizika podnikání. Pro studenty to bylo motivací k tvorbě podnikatelského záměru.

Ing. Vladimíra Hercíková


13. 2. 2018

BESEDA S PRACOVNICEMI ÚŘADU PRÁCE OSTRAVA

6. února 2018 se na naší škole konala beseda nejen pro handicapované. Zúčastnily se jí oba ročníky oboru Obchodní školy - třídy OŠ1 a OŠ2. Besedu vedly pracovnice Úřadu práce ve formě prezentace a pak následovala diskuse. Dozvěděli jsme se hodně informací o počtu nezaměstnaných a také o volných pracovních místech. Beseda se nám moc líbila a informace určitě využijeme.

Daniela Šiffnerová
studentka OŠ2


25. 12. 2017

22. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V PSANÍ NA KLÁVESNICI V OLOMOUCI

2. – 3. listopadu 2017 se na Obchodní akademii Olomouc uskutečnil 22. ročník mezinárodní soutěže v psaní na klávesnici ZAV Olomouc 2017.

Za naši školu soutěžila:

Martina Dadáková HT3
Kristýna Kapusniaková SČ4A
Adéla Klementová SČ2B
Klára Kokyová SČ2 B

Soutěžního klání se letos zúčastnilo celkem 71 žáků základních a středních škol z ČR, Maďarska, Turecka a Slovenska, sdružených podle škol do 24 družstev.

Soutěžilo se v těchto disciplínách:

První den soutěže byla zcela nová podoba bodovaného tréninku, tzv. ZAV-INT, což jsou mezinárodní on-line ZAV-Minutovky, k nimž bylo kromě 51 přítomných soutěžících připojeno on-line přes internet dalších 15 soutěžících, kteří psali v 8 různých jazycích.

Druhý den proběhly níže uvedené disciplíny.

Opis 10 minut (penalizace 10)
Opis 10 minut (penalizace 50)
Opis 10 minut (penalizace 100)

Naši žáci se umístili v pořadí družstev na 12. místě, nejlepšího výsledku dosáhla Kristýna Kapusniaková ze třídy SČ 4. A, která obsadila celkově 16. místo.

Žákyním blahopřejeme

Prauzková Jana


18.12. 2017

TYPING OSTRAVA 2017

30. 11. 2018 uspořádala Obchodní akademie a VOŠS v Ostravě soutěž v psaní na klávesnici pro střední školy - Typing Ostrava. Žákyně naší školy Nikola Dedková-SČ2A, Adéla Klementová-SČ2B,Veronika Steklá-SČ2B a Sabina Zaviatičová-HT3 vzorně reprezentovaly školu. Nejlepší umístění bylo na 4. místě startovního pole. Žákyně Zaviatičová po ukončení soutěže zdárně vykonala státní zkoušku ze zpracování textu.

 

Ing. Karla Puffová 


18. 12. 2017

CERTIFIKÁT „FINANČNĚ GRAMOTNÁ ŠKOLA“

5. 12. 2017 získala naše škola certifikát: „Finančně gramotné školy“ za vytvoření  metodiky výuky finanční gramotnosti. Na její tvorbě se podílelo devět pedagogů školy ve spolupráci s lektorem  Ing. Lukášem Kozielem, se kterým jsme navázali spolupráci z metodického workshopu konaného 24. 10. 2017. Cílem je zvýšit úroveň výuky a podpora při rozvoji klíčových kompetencí žáků v této oblasti.

Ing. Vladimíra Hercíková


1. 11. 2017

METODICKÝ WORKSHOP FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

24. 10. 2017 se na naší škole uskutečnil půldenní workshop týkající se problematiky finanční gramotnosti, kterého se zúčastnilo devět našich pedagogů. Workshopem provázel lektor neziskové organizace Yourchance, o.p.s., Ing. Lukáš Koziel, který pedagogy seznámil s moderními metodickými nástroji pro výuku finanční gramotnosti.V rámci workshopu se pedagogové dozvěděli, co je zapotřebí v této oblasti žákům předat a hlavně, jakým způsobem obohatit výuku, jelikož finanční vzdělávání je důležitou oblastí pro život i na cestě k osobní prosperitě.

Ing. Vladimíra Hercíková


20. 10. 2017

KONFERENCE GERONTOLOGICKÉ DNY OSTRAVA, 19. 10. 2017

19. 10. 2017 se zúčastnila třída SČ3A (obor Sociální činnost) konference Gerontologické dny Ostrava v Domě kultury města Ostravy pod vedením Ing. Vladimíry Hercíkové, kterou organizoval Dům techniky Ostrava.
V rámci výchovy k podnikavosti studenti viděli a hodnotili prezentace firem s produkty pro zařízení sociálních služeb s praktickými workshopy, setkali se s odborníky z praxe a absolvovali semináře se sociální tematikou. Například etické aspekty práce v pomáhajících profesích, koncepty péče pro seniory apod. Konference byla praktickým přínosem k jejich studovanému oboru.

 

Ing. Vladimíra Hercíková
 

 


12. 10. 2017

SOUTĚŽ 2. ROČNÍKŮ (A TALENTOVANÝCH) VALAŠSKÝ DATEL 2017

10 . - 11. října 2017 naši školu reprezentovalo čtyřčlenné družstvo žákyň tříd SČ2A a SČ2B v soutěži 2. ročníků (a talentovaných) Valašský datel 2017. Nikol Dedková, Adéla Klementová, Klára Kokyová a Barbora Badidová pod vedením Mgr. Jany Prauzkové. Žákyně splnily očekávané výkony a školu vzorně reprezentovaly.

Ing. Karla Puffová
 
Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí