Informace

Studium

SkolSpec.cz / PK ekonomických předmětů 2015-2016

PK ekonomických předmětů 2015-2016


JMENNÝ SEZNAM ČLENŮ PK

Předseda předmětové komise:

Mgr. Jana Prauzková

Členové předmětové komise:

Bartková Danuše
Broďáková Eva
Hercíková Vladislava
Kozelská Miroslava
Lukačíková Pavlína
Puffová Karla
Prauzková Jana
Nenková Šárka
Rajská Šárka
Maresz Radovan
Kolibáčová Daniela
Kratochvílová Marie
Světlíková Naděžda
Tomášková Lucie

V rámci činnosti předmětové komise se zapojí žáci v předmětu technika administrativy do již tradiční série pohárových soutěží grafických disciplín pořádaných ZAV a do mezinárodní soutěže. V průběhu celého školního roku bude aktivně probíhat meziškolní stoutěž.

Ing. Karla Puffová


Prodavačské práce - 66-51-E/01 - odborný výcvik

Teoretická část odborného výcviku probíhá v učebně Školního obchodu. Žáci zde získávají odborné znalosti a dovednosti z oboru. Učí se zásadám správné manipulace se zbožím, osvojují si dovednosti balení zboží, seznamují se s obchodními tiskopisy a jinými dovednostmi.
Žáci nabyté teoretické vědomosti a dovednosti upevňují a dále rozvíjejí v odborném výcviku, jehož praktická část probíhá v supermarketech TESCO FUTURUM a TESCO TŘEBOVICE. Důraz je kladen na vytvoření správných pracovních návyků, na dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
K rozšíření odborných znalostí jsou během školního roku tematicky volené exkurze např.: Základní formy prodeje, Doplňkové formy prodeje, Váhy a míry na prodejně.

Bc. Marie Kratochvílová


Akce PK ekonomických předmětů 2015/2016


16. 6. 2016

STÁTNÍ ZKOUŠKY ZPRACOVÁNÍ TEXTU NA POČÍTAČI

Poprvé v historii naší školy se dne 15. června 2016 uskutečnily státní zkoušky týkající se zpracování textu na počítači.

Za naši školu se zúčastnili:
Křetinská Lucie SČ 3. A
Ludvíková Kateřina SČ 3. A
Kissová Ivana SČ 2. B
Kapusniaková Kristýna SČ 2. A
Mecová Kateřina SČ 2. A

Bývalí absolventi:
Maludová Lucie
Lisník Jan

a 2 žáci z Vítkovické SPŠ, Ostrava-Hrabůvka.

Milým překvapením byl komisař celé zkoušky, a to náš absolvent Rostislav Pavelec.

Samostatná zkouška má 3 části:

  • upravit text pomocí korekturních značek
  • doplňování pravopisných jevů
  • závěrečný opis s rychlostí 260 čistých úhozů za minu při přesnosti do 0,50 % chyb.

Všechny úkoly vyžadují efektivní ovládání výpočetní techniky, spolehlivou strojopisnou dovednost a znalost české gramatiky.

S potěšením konstatuji, že všichni účastníci s úspěchem státní zkoušku vykonali.

Prauzková Jana


8. 6. 2016

ZAV OSTRAVA 2015

6. a 7. června 2016 se naši žáci prvního ročníku zúčastnili celorepublikové soutěž v psaní na klávesnici a v korektuře textu.
Soutěžící museli prokázat mimořádné dovednosti. Jen s malou přestávkou museli zvládnout tři desetiminutové - po sobě následující opisy, první s obvyklou školní penalizací 10 úhozů za chybu, druhý se soutěžní penalizací 50 úhozů za minutu, třetí s penalizací přímo „vražednou“ 100 úhozů.
Druhý den museli předvést, že jsou schopni provádět základní operace v textovém procesoru, správně interpretovat korekturní znaménka (včetně provedení oprav).
Jako družstvo jsme obsadili pěkné 15. místo.
Děkujeme našim soutěžícím Martině Dadákové, Sabině Zaviatičové (HT 1), Lucii Mamulové a Lucii Lenčíkové (SČ 1. A) za odvahu a výbornou reprezentaci.

Prauzková Jana


12. 5. 2016

INTERSTENO 2016

Naše škola se již tradičně v měsíci květnu zapojila do 14. ročníku mezinárodní soutěže v desetiminutovém opise – INTERSTENO 2016.

Akce se zúčastnili žáci:
Dadáková Martina HT1
Kapusniáková Kristýna SČ2A
Křetínská Lucie SČ3A
Kissová Ivana SČ2B
Ludvíková Kateřina SČ2A
Mentznarowská Tereza HT1
Mecová Kateřina SČ2A

Touto soutěží jsme žákům umožnili získat prestižní mezinárodní diplom světové organizace INTERSTENO, kterým je možno doložit kvalitní výkon v ovládání klávesnice. Tímto certifikátem se mohou později vykázat např. při hledání zaměstnání.
Všem zúčastněním žákům k výborným výsledkům blahopřejeme.

Mgr. Jana Prauzková


2. 4. 2016

PŘEDNÁŠKA

30. března 2016 byla naše třída s třídní učitelkou, Mgr. Janou Prauzkovou, na přednášce u Okresního soudu v Ostravě – Porubě. Téma přednášky: Trestní právo. Celá přednáška obsahovala tyto části:

- základní pojmy trestního práva
- soudní řízení mladistvých
- výše trestů

Soudce - Mgr. Roman Pokorný, doplnil přednášku i o své dlouholeté zkušenosti ze soudní praxe. V diskuzi jsme pak dostali odpovědi na konkrétní otázky z trestního práva.
Přednáška pro nás byla přínosná, zajímavá i poučná a velmi se nám líbila.

Denisa Sokolíčková
žákyně třídy SČ2B


 


1. 4. 2016

KRAJSKÁ SOUTĚŽ V GRAFICKÝCH DISCIPLÍNÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

22. března 2016 se naši žáci - Kateřina Dudicová, Kristýna Kapusniáková, Stanislav Kočica a Lucie Křetínská zúčastnili na Moravskoslezské obchodní akademie, s. r. o. krajského kola v grafických disciplínách na PC. Naši studenti dosáhli výborného umístění v disciplíně „KOREKTURA“ – Lucie Křetínská (SČ 3 A) 2. místo; Kristýna Kapusniaková
(SČ 2.A) 4. místo a Stanislav Kočica (HT1) 9. místo.
Všem studentům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy a těšíme se na jejich další úspěchy.

Jana Prauzková


29. 3. 2016

ZAV PŘEROV 2016

16. a 17. března 2016 se žáci naší školy zúčastnili celostátní soutěže v psaní na klávesnici ZAV 2016 na OA a JŠ v Přerově. Soutěžními disciplínami byly: bodovaný trénink a tři 10minutové opisy s penalizací 10 úhozů za chybu, s penalizací 50 úhozů za chybu a velmi náročný opis s penalizací 100 úhozů za chybu. Soutěže se zúčastnilo 50 účastníků

Následně byla vyhodnocena soutěž v kombinaci a soutěž družstev, ve které se našim studentům podařilo obsadit krásné 5. místo ze 17 škol. K tomuto výbornému výsledku nejvíce přispěli studenti Kapusniaková Kristýna (15. místo v kombinaci), Dudicová Kateřina (18. místo v kombinaci) Mecová Kateřina (23. místo v kombinaci) a Ivana Kissová (43. místo v kombinaci).
Tímto úspěchem však práce našich studentů nekončí, dále pokračují v intenzivním tréninku na mezinárodní internetovou soutěž ZAV Intersteno 2016.

Mgr. Prauzková Jana

   


 


14. 12. 2015

MISTROVSTVÍ ČR OPEN 2015 VE ZPRACOVÁNÍ TEXTŮ NA PC

Ve dne 10. – 12. 12. 2015 proběhl Mistrovství ČR ve zpracování textů v Litovli. Z celé republiky se sešlo 55 soutěžících.

Za školu byly nominovány:

  • Kapusniaková Kristýna SČ 2. A
  • Dudicová Kateřina HT 2
  • Ludvíková Kateřina SČ 3. A

Naši žáci absolvovali „ královskou“ disciplínu - 30minutový opis z papírové předlohy s penalizací 100 úhozů za chybu a Korektury textu.

Kristýna Kapusniáková obsadila v silné konkurenci v kategorii „žáci“ 5. místo v disciplíně Korektura a 11. místo v 30minutovém opise.

Kateřina Ludvíková v kategorii „junior“ 9. místo a Kateřina Dudicová v kategorii „žáci“ 13. místo v 30minutovém opise.

Všem zúčastněným žákům k výborným výsledkům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Jana Prauzková


8. 11. 2015

20. ROČNÍK ZAV OLOMOUC

Již tradicí je pro nás účast na „Mezinárodní soutěži v psaní na PC“ na Obchodní akademii v Olomouci.

Dne 5. – 6. listopadu 2015 se této soutěže zúčastnily žákyně:

  • Kateřina Ludvíková SČ 3 A
  • Dudicová Kateřina HT 2
  • Kapusniaková Kristýna SČ 2 A

Obsahem soutěže byl velmi náročný bodovaný trénink a soutěžní desetiminutovky.
Jako družstvo jsme obsadili 11. místo z celkového počtu 25 škol.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Prauzková


10. 10. 2015

VALAŠSKÝ DATEL

Ve dnech 8.10. - 9.10. 2015 naši školu velmi úspěšně reprezentovaly žákyně Kristýna Kapusniaková - SČ2A, Kateřina Mecová - SČ2A, Kateřina Dudicová - HT2 a Jana Polešáková - HT2. Soutěž v dovednosti psaní na klávesnici pořádala OA a VOŠ Valašské Meziříčí.

Ing. Karla Puffová


28. 9. 2015

EXKURZE

V měsíci září navštívili žáci Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v Ostravě – Zábřehu. Získali zajímavé a poučné informace týkající se ochrany životů, zdraví a majetku. Prohlédli si zázemí hasičského sboru, vyprošťovací techniku i vrtulník záchranné služby. Výklad byl velmi zajímavý, poučný a pro všechny přínosný.

Ing. Karla Puffová
 
Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí